Kontroller gjorda under säsongen 2009

Nedan en sammanställning över fåglar vi kontrollerat under märkningssäsongen. Endast de dagar då någon fågel kontrollerats är medtagna. Främmande kontroller, dvs individer som inte blivit märkta på dammarna, anges med rosa färg i tabellen.

DATUM: 27-
jun
1-
jul
5-
jul
14-
jul
17-
jul
22-
jul
27-
jul
29-
jul
02-
aug
05-
aug
09-
aug
15-
aug
22-
aug
12-
sep
SUMMA  
Blåmes             1               1 Blåmes
Gransångare   1 1   1             1     3 Gransångare
Grönfink                               Grönfink
Järnsparv 1       3 1                 5 Järnsparv
Koltrast   1     1                   2 Koltrast
Kärrsångare 1 2 3 5+2     1     1         14 Kärrsångare
Lövsångare             1     1         2 Lövsångare
Näktergal 2                           2 Näktergal
Rörsångare 3 4 4 1 2   1 1 1   1 1 1   20 Rörsångare
Sävsparv 1   1   1                   3 Sävsparv
Sävsångare 2 1 1 1 2     2             9 Sävsångare
Talgoxe             1             1 1 Talgoxe
Trädgårdssångare       1                     1 Trädgårdssångare
Törnsångare   1   1 1     1             4 Törnsångare
SUMMA 10 14 10 11 11 1 5 4 1 2 1 1 1 1 73 SUMMA


© KOF 1995-2019
Ansvarig för sidan är KOF:s webbgrupp.
Sidan uppdaterad 2019-10-23 av Christer Strid.