Kontroller gjorda under säsongen 2010

Nedan en sammanställning över fåglar vi kontrollerat under märkningssäsongen. Endast de dagar då någon fågel kontrollerats är medtagna. Främmande kontroller, dvs individer som inte blivit märkta på dammarna, anges med rosa färg i tabellen.

DATUM: 27-
jun
3-
jul
7-
jul
14-
jul
19-
jul
24-
jul
28-
jul
6-
aug
7-
aug
10-
aug
14-
aug
15-
aug
21-
aug
4-
sep
11-
sep
SUMMA  
Blåmes                             1 1 Blåmes
Gransångare                                 Gransångare
Gräshoppsångare   1   2                       3 Gräshoppsångare
Grönfink                                 Grönfink
Järnsparv 1 2   1                       4 Järnsparv
Koltrast           1                   1 Koltrast
Kärrsångare 3 2   2     3   1             11 Kärrsångare
Lövsångare   1                           1 Lövsångare
Näktergal                 1             1 Näktergal
Rörsångare 9 8 3 1 3 1 2 2   1     1     31 Rörsångare
Sävsparv 1 1 1       1 1     1     1   7 Sävsparv
Sävsångare 3   1 2 1 1 2               1 10 Sävsångare
Talgoxe         2 1 1         1       5 Talgoxe
Trädgårdssångare       1                       1 Trädgårdssångare
Törnsångare 1 1       1                   3 Törnsångare
SUMMA 18 16 5 9 6 5 9 3 2 1 1 1 1 1 2 80 SUMMA


© KOF 1995-2019
Ansvarig för sidan är KOF:s webbgrupp.
Sidan uppdaterad 2019-10-23 av Christer Strid.