Kontroller gjorda under säsongen 2011

Nedan en sammanställning över fåglar vi kontrollerat under märkningssäsongen. Endast de dagar då någon fågel kontrollerats är medtagna. Främmande kontroller, dvs individer som inte blivit märkta på dammarna, anges med rosa färg i tabellen.

DATUM: 26-
jun
3-
jul
9-
jul
13-
jul
19-
jul
26-
jul
30-
jul
3-
aug
6-
aug
13-
aug
3-
sep
10-
sep
SUMMA  
Blåmes     1                 1 2 Blåmes
Gransångare     1                   1 Gransångare
Gräshoppsångare   1                     1 Gräshoppsångare
Grönfink                           Grönfink
Järnsparv   1                 1   2 Järnsparv
Koltrast                           Koltrast
Kärrsångare 8 2+1 1   1 1 2     1     17 Kärrsångare
Lövsångare                           Lövsångare
Näktergal                           Näktergal
Rörsångare 10 5 2 1 5 3 2 1 1 1     31 Rörsångare
Sävsparv 2       1           1   4 Sävsparv
Sävsångare 2 4 1     1             8 Sävsångare
Talgoxe 1 1                     2 Talgoxe
Trädgårdssångare     1                   1 Trädgårdssångare
Törnsångare 1         1             1 Törnsångare
SUMMA 24 15 7 1 7 6 4 1 1 2 2 1 71 SUMMA


© Ansvarig för sidan är KOF:s webbgrupp.
Sidan uppdaterad 2019-10-23 av Christer Strid.