Kontroller gjorda under säsongen 2012

Nedan en sammanställning över fåglar vi kontrollerat under märkningssäsongen. Endast de dagar då någon fågel kontrollerats är medtagna. Främmande kontroller, dvs individer som inte blivit märkta på dammarna, anges med rosa färg i tabellen.

DATUM: 3-
jul
6-
jul
8-
jul
14-
jul
24-
jul
27-
jul
31-
jul
3-
aug
5-
aug
11-
aug
12-
aug
18-
aug
2-
sep
SUMMA  
Blåmes                             Blåmes
Gransångare 1                         1 Gransångare
Gräshoppsångare                             Gräshoppsångare
Grönfink                             Grönfink
Järnsparv 1                         1 Järnsparv
Koltrast                             Koltrast
Kärrsångare 3+1 2 2 1 2 2         1     14 Kärrsångare
Lövsångare                             Lövsångare
Näktergal 1                         1 Näktergal
Rörsångare 4     1 1   4 1 1 2       14 Rörsångare
Sävsparv     2 1   1               4 Sävsparv
Sävsångare     1 1                   2 Sävsångare
Talgoxe 2                       1 3 Talgoxe
Trädgårdssångare                             Trädgårdssångare
Törnsångare       1   1           1   3 Törnsångare
SUMMA 13 2 5 5 3 4 4 1 1 2 1 1 1 43 SUMMA


© KOF 1995-2019
Ansvarig för sidan är KOF:s webbgrupp.
Sidan uppdaterad 2019-10-23 av Christer Strid.