Kontroller gjorda under säsongen 2013

Nedan en sammanställning över fåglar vi kontrollerat under märkningssäsongen. Endast de dagar då någon fågel kontrollerats är medtagna. Främmande kontroller, dvs individer som inte blivit märkta på dammarna, anges med rosa färg i tabellen.

DATUM: 29-
juni
4-
jul
7-
jul
14-
jul
17-
jul
28-
jul
30-
jul
4-
aug
10-
aug
15-
aug
18-
aug
SUMMA  
Blåmes 2 2                   4 Blåmes
Gransångare   1                   1 Gransångare
Gräshoppsångare                 1 1   2 Gräshoppsångare
Grönfink                         Grönfink
Järnsparv                         Järnsparv
Koltrast                         Koltrast
Kärrsångare 2 5 2   1+1     1       12 Kärrsångare
Lövsångare 1 1   1               3 Lövsångare
Näktergal                         Näktergal
Rörsångare 5 3 3   2   2       1 16 Rörsångare
Steglits             1         1 Steglits
Sävsparv           1           2 Sävsparv
Sävsångare 2 2             1     5 Sävsångare
Talgoxe   1 1     1           3 Talgoxe
Trädgårdssångare   1 1                 2 Trädgårdssångare
Törnsångare 1                     1 Törnsångare
SUMMA 13 16 7 1 4 2 4 1 2 1 1 52 SUMMA


© KOF 2013-2019
Ansvarig för sidan är KOF:s webbgrupp.
Sidan uppdaterad 2019-10-23 av Christer Strid.