Gamla kontroller:


Micke Jönsson och Henrik Johansson ringmärker premiärdagen 2014 (foto: Peder Winding)
Micke Jönsson och Henrik Johansson ringmärker premiärdagen 2014 (foto: Peder Winding).

På denna sida finns ett antal länkar till respektive års verksamhet (främmande kontroller, dvs individer som inte blivit mäkta på sockerbruksdammarna, anges med rosa i tabellsammanställningen).

Klicka på årtalet så får du upp "egna kontroller" för detta år:

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009

2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

Vill du få mera detaljerade märk-/fynddata för respektive individ hittar du dessa på sidorna återfynd respektive egenkontroller.

Kontakta KOF