Ringmärkning i Hasslarp 2000

 

Några dagboksanteckningar från detta år har vi inte. Däremot har vi plockat ut en artikel som publicerats i föreningens tidskrift (är i pdf-format) från detta år:

"Ringmärkning i Hasslarp - Johan Hammar 2000"

 

DATUM: 07-
jul
08-
jul
09-
jul
12-
jul
16-
jul
18-
jul
21-
jul
22-
jul
26-
jul
29-
jul
30-
jul
01-
aug
03-
aug
09-
aug
10-
aug
13-
aug
16-
aug
19-
aug
21-
aug
26-
aug
28-
aug
31-
aug
04-
sep
Summa  
Tid 13.00-
16.00
05.00-
11.15
05.30-
11.00
05.00-
11.00
05.30-
12.00
05.00-
11.00
05.00-
11.00
05.00-
11.00
05.00-
10.30
05.00-
11.30
06.00-
12.30
05.00-
08.30
05.00-
11.00
05.30-
11.00
05.30-
11.00
05.30-
11.00
05.30-
11.30
05.30-
11.00
05.45-
11.45
05.45-
10.45
05.45-
10.45
06.00-
11.00
06.30-
11.30
   
Backsvala                                               0 Backsvala
Björktrast                           1       1           2 Björktrast
Blåmes 2         2     1   1       1             1   8 Blåmes
Bofink                                               0 Bofink
Buskskvätta                   1                           1 Buskskvätta
Enkelbeckasin                                               0 Enkelbeckasin
Gransångare   1 1     1 1       1 2         1             8 Gransångare
Gråsiska                                               0 Gråsiska
Gräshoppsångare         1   1                         1 1   1 5 Gräshoppsångare
Grönfink     1                   1       4 4 1 6 4 10 5 36 Grönfink
Grönsiska                                               0 Grönsiska
Gulärla                                               0 Gulärla
Gärdsmyg                                             1 1 Gärdsmyg
Göktyta                           1                   1 Göktyta
Hämpling   1   1 1 1 2 2                     1         9 Hämpling
Härmsångare               1   2 1 2     1 1               8 Härmsångare
Järnsparv 1   1         1                           1   4 Järnsparv
Koltrast 1 2 1 2       1   1 1   2 2       1           14 Koltrast
Kärrsångare 2 5 3 7 18 17 15 12 14 19 10 5 15 16 8 16 9 16 7 9 3 3   229 Kärrsångare
Ladusvala                                               0 Ladusvala
Lövsångare 1 1 1 1 4 5 3 4 3 15 4 4 3 6 6 9 24 8 5 3 1 2 2 115 Lövsångare
Näktergal     1   1                   1   1             4 Näktergal
Nötväcka                                               0 Nötväcka
Pilfink   3       2 3   1                         1   10 Pilfink
Rosenfink                                               0 Rosenfink
Rödhake       1                                 1     2 Rödhake
Rödstjärt                     1         1             1 3 Rödstjärt
Rörsångare 1 9 3 11 8 9 6 4 10 15 8 4 10 23 7 21 20 12 7 8 9 9 13 227 Rörsångare
Skogssnäppa                                               0 Skogssnäppa
Stare                                               0 Stare
Steglits                             1 1               2 Steglits
Svart rödstjärt                                               0 Svart rödstjärt
Svarthätta       1                     1         1 1     4 Svarthätta
Svartvit flugsnappare               2 1             1               4 Svartvit flugsnappare
Sädesärla                                               0 Sädesärla
Sävsparv   2 3 7 4 3 4 4 4 5       2     1 2 2 1 1     45 Sävsparv
Sävsångare 1 6 7 5 7 4 8 9 13 4 2 2 3 3 6 4 3   2 2 1     92 Sävsångare
Talgoxe   3 5 2   6   5         1 2 4     1 1     2   32 Talgoxe
Taltrast                                               0 Taltrast
Trastsångare                                               0 Trastsångare
Trädgårdssångare     1             1       3   1   2 1 1   1 2 13 Trädgårdssångare
Trädpiplärka                                       1       1 Trädpiplärka
Törnskata                                   2 1 1   1   5 Törnskata
Törnsångare   21 11 6 6 6 2 4 5 7 3 2 4 11 2 6 6 5 9 3 3 6 2 130 Törnsångare
Vattenrall                                               0 Vattenrall
Vattensångare                                               0 Vattensångare
Ärtsångare           2   1   2     3     2 3 1   1       15 Ärtsångare
SUMMA 9 54 39 44 50 58 45 50 52 72 32 21 42 70 38 63 72 55 37 38 25 37 27 1030 Summa

© KOF 1995-2019
Ansvarig för sidan är KOF:s webbgrupp.
Sidan uppdaterad 2019-10-22 av Christer Strid.