Ringmärkning i Hasslarp 2001

 

Några dagboksanteckningar från detta år har vi inte. Däremot har vi plockat ut en artikel som publicerats i föreningens tidskrift (är i pdf-format) från detta år:

"Ringmärkning i Hasslarp 2001" - Johan Hammar.

 

DATUM: 08-jul 10-jul 14-jul 19-jul 21-jul 26-jul 28-jul 06-aug 15-aug 17-aug 19-aug 22-aug 25-aug 30-aug 01-sep SUMMA  
Tid 18.00-
21.00
05.30
10.30
05.00
11.30
05.30
10.30
05.00
10.30
05.30
10.00
05.00-
10.30
05.30-
10.00
05.30-
11.00
05.30-
10.30
05.30-
11.00
06.00-
10.30
05.45-
11.15
05.45-
10.45
06.00-
11.00
   
                                   
Backsvala                                 Backsvala
Björktrast                                 Björktrast
Blåmes   1 1   1   1   2   2   1 1 1 11 Blåmes
Bofink                                 Bofink
Buskskvätta                       2       2 Buskskvätta
Enkelbeckasin                 1             1 Enkelbeckasin
Gransångare   3     1               1     5 Gransångare
Gråsiska         2                     2 Gråsiska
Gräshoppsångare                                 Gräshoppsångare
Grönfink   2       1 2   8 5     5 1   24 Grönfink
Grönsiska                                 Grönsiska
Gulsparv                                 Gulsparv
Gulärla                                 Gulärla
Gärdsmyg                                 Gärdsmyg
Göktyta                                 Göktyta
Hämpling                                 Hämpling
Härmsångare                                 Härmsångare
Järnsparv 1 1 1   1   1 4 3       1     13 Järnsparv
Koltrast               2               2 Koltrast
Kärrsångare 8 4 15 18 15 7 11 10 7 3 2 2 4 3 6 115 Kärrsångare
Ladusvala                   2           2 Ladusvala
Lövsångare   1           1 1 3 4 1 9 3 8 31 Lövsångare
Näktergal                                 Näktergal
Nötväcka                                 Nötväcka
Pilfink                                 Pilfink
Rosenfink                                 Rosenfink
Rödhake                           1 2 3 Rödhake
Rödstjärt                                 Rödstjärt
Rörsångare   8 12 6 8 6 9 9 10 7 7 6 14 9 9 120 Rörsångare
Skogssnäppa                                 Skogssnäppa
Stare                                 Stare
Steglits                             1 1 Steglits
Svart rödstjärt                                 Svart rödstjärt
Svarthätta                 1     1       2 Svarthätta
Svartvit flugsnappare                         1     1 Svartvit flugsnappare
Sädesärla                                 Sädesärla
Sävsparv   4 6 1 3 5 2 1 2 1     2     27 Sävsparv
Sävsångare 1 2 3   3   1 3 3 2 3 3 3 4   31 Sävsångare
Talgoxe   4 7 1   1     1       1 1   16 Talgoxe
Taltrast             1                 1 Taltrast
Trastsångare                                 Trastsångare
Trädgårdssångare     2       1   1 2 1 1 2   2 12 Trädgårdssångare
Trädpiplärka                             1 1 Trädpiplärka
Törnskata                 2 1 1 1 2     7 Törnskata
Törnsångare 1 5 2 1 4 1   2 4   4 1 1 1 1 28 Törnsångare
Vattenrall                                 Vattenrall
Vattensångare                                 Vattensångare
Ärtsångare                   1   2   1   4 Ärtsångare
SUMMA 11 35 49 27 38 21 29 32 46 27 24 20 47 25 31 462 SUMMA© KOF 1995-2019
Ansvarig för sidan är KOF:s webbgrupp.
Sidan uppdaterad 2019-10-22 av Christer Strid.