Ringmärkning i Hasslarp 2002

Några dagboksanteckningar från detta år har vi inte. Däremot har vi plockat ut ett par artiklar som publicerats i föreningens tidskrifter (är i pdf-format) från detta år:

"Ringmärkning i Hasslarp 2002" - Henrik Johansson
"Ringmärkning - återfynd kontroller" - Mats Rellmar

 

Skogssnäppa Dammarna Hasslarp 6 augusti 2002 Kungsfiskare Dammarna Hasslarp 10 augusti 2002 Törnskata Dammarna Hasslarp Gökunge Dammarna Hasslarp

Rödstjärt Dammarna Hasslarp Sävsångare Dammarna Hasslarp Näktergal Dammarna Hasslarp
Skogssnäppa, kungsfiskare, törnskata, gök, rödstjärt, sävsångare och näktergal. Fångade vid ringmärkning på
Dammarna Hasslarp under säsongen 2002.
Bilderna tagna av Henrik Ehrenberg, Mårten Müller och Mats Rellmar.

Årets ringmärkningsiffror

DATUM: 14-
jul
17-
jul
20-
jul
28-
jul
29-
jul
30-
jul
31-
jul
04-aug 05-aug 06-aug 07-aug 09-aug 10-aug 13-aug 16-aug 18-aug 21-aug 23-aug 26-aug 29-aug 06-sep 13-sep 15-sep 22-sep SUMMA  
Tid 16.00-
19.00
05.30-
11.30
05.00-
10.30
05.30-
11.30
05.00-
11.30
?-19.00
05.30-
10.30
05.30-
11.00
05.30-
10.30
05.30-
09.30
05.30-
10.30
05.30-
11.30
05.45-
11.45
05.30-
12.00
05.30-
11.30
05.30-
11.30
05.30-
11.30
05.45-
11.45
05.50-
11.50
06.00-
12.00
06.30-
12.00
06.00-
12.00
06.00-
12.00
06.30-
10.30
   
                                                     
Backsvala                                                   Backsvala
Björktrast   1         1         1                         3 Björktrast
Blåmes   2 6   1   4   2     2 3 3   2 2    

1

5

1

 

2

36 Blåmes
Bofink                                                   Bofink
Buskskvätta                             1                   1 Buskskvätta
Enkelbeckasin                                                   Enkelbeckasin
Gransångare   2 1       1   1           1   1    

1

        8 Gransångare
Gråsiska                                                   Gråsiska
Gråsparv                                      

3

5

1

1

 

10

Gråsparv
Gräshoppsångare                                                   Gräshoppsångare
Grönfink                 1 3   2 2 10 7 4      

5

12

11

10

2

69 Grönfink
Grönsiska                                                   Grönsiska
Gulsparv                           1                     1 Gulsparv
Gulärla       2                                         2 Gulärla
Gärdsmyg                                                   Gärdsmyg
Gök                               1                 1 Gök
Göktyta                                                   Göktyta
Hämpling                                                   Hämpling
Härmsångare         1                                       1 Härmsångare
Järnsparv   1   1                  

1

       

1

1

 

10

6

15

36 Järnsparv
Koltrast                                   1      

1

 

1

3 Koltrast
Kungsfiskare                         1                       1 Kungsfiskare
Kärrsångare 11 20 11 10 13 3 10 22 13 4 7 6 7 6 17 13 7 9 4 7 8       208 Kärrsångare
Ladusvala                                                   Ladusvala
Lövsångare     2 5     6 1 1 2 4 7 17 14 6 6 7 3 9

5

        95 Lövsångare
Näktergal                             2                   2 Näktergal
Nötväcka                                                   Nötväcka
Pilfink                                 2     5 1

10

3

  21 Pilfink
Rosenfink                                                   Rosenfink
Rödhake                                        

1

3   2 6 Rödhake
Rödstjärt                       1             1           2 Rödstjärt
Rörsångare 3 8 10 7 5 2 15 13 15 4 6 9 12 16 12 10 18 20 20 13 24 18 6 5 271 Rörsångare
Skogssnäppa                   1                             1 Skogssnäppa
Stare                                                   Stare
Steglits                                                   Steglits
Svart rödstjärt                                                   Svart rödstjärt
Svarthätta               1                 1         2   1 5 Svarthätta
Svartvit flugsnappare                 1                               1 Svartvit flugsnappare
Sädesärla         1                     1                 2 Sädesärla
Sävsparv 2 13 8 4 6   1 1   1 2 1   1   3   1 4 3 4 8 9 12 84 Sävsparv
Sävsångare 1   1 2 2   2 4 2   2 1 1 1 2 5 5   4 3 3 3 2   46 Sävsångare
Talgoxe 8 3 6 2     1   1 4 1 5   2 2 2     1 1   1 1 41 37 Talgoxe
Taltrast                       1                         1 Taltrast
Trastsångare                                                   Trastsångare
Trädgårdssångare     1 3     2   2   2 2       3   1           1 18 Trädgårdssångare
Trädpiplärka                             1                   1 Trädpiplärka
Törnskata               1     2 1   1   1        

1

      7 Törnskata
Törnsångare 1 1   3 1   2 1 2 3 1 3   3 2 3 5 5 3

2

3

    1 45 Törnsångare
Vattenrall                                                   Vattenrall
Vattensångare                                                   Vattensångare
Ärtsångare         1 1 1 1   1 1       1 1 3 2 4

2

  1     20 Ärtsångare
SUMMA 26 51 46 39 31 7 46 45 41 23 28 43 42 60 52 56 50 42 51 52 67 71 39 41 1049 SUMMA© KOF 1995-2019
Ansvarig för sidan är KOF:s webbgrupp.
Sidan uppdaterad 2019-10-22 av Christer Strid.