Ringmärkning i Hasslarp 2003

Vy från ringmärkningsverksamheten i Hasslarp säsongen 2003
Vy från ringmärkningsverksamheten 2003 (foto Ulf Ståhle)

Ung gransångare Dammarna Hasslarp 2003 Ung lövsångare Dammarna Hasslarp 2003 Rör- och kärrsångare (höger) Dammarna Hasslarp 2003

Ung trädgårdssångare Dammarna Hasslarp 2003 Ung törnsångare Dammarna Hasslarp 2003 Ung ärtsångare Dammarna Hasslarp 2003  
Fr.v. Gransångare, Lövsångare, Rör- och Kärrsångare (höger), Trädgårdssångare, Törnsångare och Ärtsångare (foto Ulf Ståhle).

Årets ringmärkningsiffror

DATUM: 05-
jul
07-
jul
10-
jul
12-
jul
14-
jul
17-
jul
21-
jul
25-
jul
27-
jul
29-
jul
31-
jul
4-
aug
9-
aug
10-
aug
17-
aug
20-
aug
21-
aug
24-
aug
30-
aug
9-
sep
12-
sep
14-
sep
SUMMA  
Tid 07.00-
12.30
05.00-
12.30
05.45-
11.15
05.30-
10.00
04.45-
09.45
04.30-
09.30
04.30-
10.30
05.00-
10.30
05.00-
09.30
04.30-
10.30
04.45-
10.45
04.45-
10.45
04.45-
10.45
05.00-
10.00
05.00-
10.00
05.15-
11.15
05.30-
11.00
06.00-
11.30
06.00-
12.00
06.30-
12.00
06.00-
13.00
07.30-
11.30
   
                                                 
Backsvala                                               Backsvala
Björktrast             1       1                       2 Björktrast
Blåhake                                   1         1 Blåhake
Blåmes 7 6 1 3 4 4 11 3 1 1 1     1     2 3 3 4 14 1 70 Blåmes
Bofink           1   1                             2 Bofink
Buskskvätta                                               Buskskvätta
Enkelbeckasin                                         1   1 Enkelbeckasin
Gransångare   2 3 2 1 1 2       1 1 2   2 3 2 6 5 5 4 1 43 Gransångare
Gråsiska                                               Gråsiska
Gråsparv 1                                           1 Gråsparv
Gräshoppsångare               1                 1           2 Gräshoppsångare
Grönfink                 1           1   2 14 2   1   21 Grönfink
Grönsiska                                               Grönsiska
Gulsparv                                               Gulsparv
Gulärla     1                               1       2 Gulärla
Gärdsmyg                       1 2   1           1   4 Gärdsmyg
Gök                                               Gök
Göktyta                                               Göktyta
Hämpling                             1               1 Hämpling
Härmsångare           2   2     1     1                 6 Härmsångare
Järnsparv 2   2     1 1         1       1 2     3 6 4 23 Järnsparv
Koltrast                   1     1                   2 Koltrast
Kungsfiskare                                               Kungsfiskare
Kärrsångare 10 10 10 5 9 19 13 18 10 23 10 21 18 14 8 9 1 13 4 3 1   230 Kärrsångare
Ladusvala 1               1                       4   6 Ladusvala
Lövsångare 2 1   3   1 1 1   1 3 2 2 2 5 8   5 5 2     44 Lövsångare
Näktergal         1     1   1 1                       4 Näktergal
Nötväcka                                               Nötväcka
Pilfink                           1         2       3 Pilfink
Rosenfink                                               Rosenfink
Rödhake                         1         2   3 3 2 11 Rödhake
Rödstjärt           1                         1     2 Rödstjärt
Rörsångare 21 9 1 5 9 9 9 11 6 10 8 10 20 13 14 9 8 27 31 21 20 3 273 Rörsångare
Skogssnäppa       1     1                               2 Skogssnäppa
Stare                                               Stare
Steglits                             1   1 1   3     6 Steglits
Svart rödstjärt                                               Svart rödstjärt
Svarthätta       1                       1   2 2 5 1   4 Svarthätta
Svartvit flugsnappare                               1             1 Svartvit flugsnappare
Sädesärla 1 3               1                         5 Sädesärla
Sävsparv 6 4 8 2 7 3 12 3 1 4 3 2 6 5 8 9 2 12 10 8 9 2 126 Sävsparv
Sävsångare 6 2 3   2   3 5 7 6 1 1 1 2 4 3 2 2 10 4 6   70 Sävsångare
Talgoxe 6 6 4 8 2 7 11 9 1 1   5 2       1         1 64 Talgoxe
Taltrast                   1         1               2 Taltrast
Trastsångare                                               Trastsångare
Trädgårdssångare                 1     2       1 1           5 Trädgårdssångare
Trädpiplärka                             1             1 2 Trädpiplärka
Törnskata                       1 1           1       3 Törnskata
Törnsångare 2 3 2 2 3 4 2     1     1 1 6 3 3   1 5 1   40 Törnsångare
Vattenrall                                               Vattenrall
Vattensångare                                               Vattensångare
Ärtsångare       3           1   1   2 1           1   9 Ärtsångare
SUMMA 65 46 35 35 38 53 67 55 29 52 30 48 57 42 54 48 24 92 77 69 73 13 1102 SUMMA© KOF 1995-2019
Ansvarig för sidan är KOF:s webbgrupp.
Sidan uppdaterad 2019-10-22 av Christer Strid.