Ringmärkning i Hasslarp 2005

Näktergal Dammarna Hasslarp 3 jul. -05 Rödstjärt och svart rödstjärt Dammarna Hasslarp 26 jul. -05 Rödstjärt och svart rödstjärt Dammarna Hasslarp 26 jul. -05 Grönbena Dammarna Hasslarp 3 jul. -05
Näktergal (fr v juv resp ad), rödstärt och svart rödstjärt (vänster resp höger, båda juv), grönbena, foto Mårten Müller.

Ungfågel av blåmes Dammarna Hasslarp jul. -05 Ungfågel av gransångare Dammarna Hasslarp jul. -05 Ungfågel av järnsparv Dammarna Hasslarp jul. -05 Sävsparv, hane, Dammarna Hasslarp jul. -05
Blåmes (ungfågel), gransångare (ungfågel), järnsparv (ungfågel), Sävsparv (hane), foto Mats Rellmar.

En gammal sävsångare Dammarna Hasslarp jul. -05 Törnskata, hane, Dammarna Hasslarp jul. -05 Ungfågel av törnsångare, Dammarna Hasslarp jul. -05
Sävsångare (gammal fågel), törnskata (hane), törnsångare (ungfågel), foto Mats Rellmar.

Större vattensalamander Dammarna Hasslarp 9 jul. -05

En "bonusiakttagelse"; större vattensalamander (sågs den 9 juli), foto Mårten Müller.

Årets ringmärkningsiffror

DATUM: 02-
jul
03-
jul
09-
jul
13-
jul
18-
jul
23-
jul
26-
jul
28-
jul
02-
aug
04-
aug
07-
aug
09-
aug
14-
aug
20-
aug
21-
aug
24-
aug
27-
aug
03-
sep
04-
sep
10-
sep
17-
sep
SUMMA  
Tid 06.00-
11.00
05.00-
10.30
04.45-
09.15
04.30-
10.30
05.00-
10.30
05.00-
10.00
04.45-
10.45
04.45-
09.45
04.45-
12.30
04.45-
10.15
05.15-
10.45
05.00-
11.30
05.15-
11.15
06.00-
11.30
06.00-
10.00
06.00-
11.30
07.00-
10.00
06.00-
11.00
05.45-
11.15
06.00-
19.30
06.30-
11.00
   
                                               
Backsvala                                             Backsvala
Björktrast         1                         1       2 Björktrast
Blåhake                                             Blåhake
Blåmes 4 3 3 1 5 1 5   6 4 5       1 1     2 2 6 50 Blåmes
Bofink                                             Bofink
Buskskvätta                                             Buskskvätta
Citronärla                           1               1 Citronärla
Enkelbeckasin                 1         1 1 1 1   1 1   7 Enkelbeckasin
Entita                                             Entita
Gransångare       1     3   2 2     1 4 1 3   1 1 7 2 28 Gransångare
Gråsiska                                             Gråsiska
Gråsparv 1                                         1 Gråsparv
Gräshoppsångare                                         1 1 Gräshoppsångare
Grönbena   1                                       1 Grönbena
Grönfink                             8   1         9 Grönfink
Grönsiska                                             Grönsiska
Grönsångare                           1               1 Grönsångare
Gulsparv                                             Gulsparv
Gulärla       2                                   2 Gulärla
Gärdsmyg                 1                 1   1 2 5 Gärdsmyg
Gök                                             Gök
Göktyta                                             Göktyta
Hämpling                                             Hämpling
Härmsångare                         2 2 1             5 Härmsångare
Järnsparv                   1         1 1     1 1 4 9 Järnsparv
Koltrast           1   1 1           1       1     5 Koltrast
Kungsfiskare                                             Kungsfiskare
Kärrsångare 10 3 4 9 10 12 14 8 42 12 16 13 16 13 16 12 2 5   1   222 Kärrsångare
Ladusvala                   1                 1     2 Ladusvala
Lövsångare   1 1 1   1 1 1 4 9 8 2 11 2 11 12 1 1 3   1 83 Lövsångare
Näktergal 1 4 1   1       1   2       1 1           12 Näktergal
Nötväcka                                             Nötväcka
Pilfink                                             Pilfink
Rosenfink                                             Rosenfink
Rödhake                             1 1   1 3   8 14 Rödhake
Rödstjärt             1         2   1       2 1 1 8 Rödstjärt
Rörsångare 8 5 7 6 14 11 8 8 26 19 24 22 29 30 8 18 3 24 9 9 10 298 Rörsångare
Skogssnäppa     1                                     1 Skogssnäppa
Stare                       1                   1 Stare
Steglits                                             Steglits
Svart rödstjärt             1                             1 Svart rödstjärt
Svarthätta 1                       1   3 4 2 3 3   2 19 Svarthätta
Svartvit flugsnappare                 1     1     1 1           4 Svartvit flugsnappare
Sånglärka                                             Sånglärka
Sädesärla       2                                   2 Sädesärla
Sävsparv 1 1 1 4 7 4 8 4 8 8 3 2 2 1 2 1 2 15 12   7 93 Sävsparv
Sävsångare     1   3   1 1 2       3 2 1 2   3 1     20 Sävsångare
Talgoxe 2 5 4 2   2 5       2 2 5 7 1 1 2       5 45 Talgoxe
Taltrast                                         3 3 Taltrast
Trastsångare                                             Trastsångare
Trädgårdssångare         2 1 2   3 1 3 4 2     2 1   1   1 23 Trädgårdssångare
Trädpiplärka           1             1 1               3 Trädpiplärka
Törnskata           1                 1 1           3 Törnskata
Törnsångare 4 1 4 3 1 2 4 1 1 4 1 9 3 9 5 5 2 4 1 2   66 Törnsångare
Vassångare                                             Vassångare
Vattenrall                                             Vattenrall
Vattensångare                                             Vattensångare
Ärtsångare           1     1 2 2 1 2 1 1         1   11 Ärtsångare
SUMMA 32 24 27 31 44 39 53 24 100 63 66 59 78 106 52 68 16 61 40 26 53 1062 SUMMA© KOF 2005-2019
Ansvarig för sidan är KOF:s webbgrupp.
Sidan uppdaterad 2019-10-22 av Christer Strid.