Ringmärkning i Hasslarp 2006

Vy från ringmärkningsverksamheten i Hasslarp säsongen 2006
Patrik och Mårten i en nätgång (foto Mats Rellmar)

Dagboksanteckningar förda av Henrik Johansson och Henrik Ehrenberg (060813 o 060902).

16 september - Säsongsavslutning - Hasslarp 06.30-10.30

Säsongsavslutningen i Hasslarp blev lyckad då hela 91 fåglar av 14 olika arter ringmärktes. Sett till tidigare år en ovanligt hög septembersiffra i Hasslarp. Sommarens resultat saknar motstycke sedan starten -95. För flera arter, t.ex. blåmes, gransångare, gräshoppsångare, rörsångare, svarthätta, sävsparv, trädgårdssångare och trädpiplärka, har nya årsrekord satts. I dagens fångst ingick bl.a. 21 gransångare och höstens första gärdsmygar.

I dammarna bl.a. 4 småsnäppor.

Småfläckig sumphöna (ungf/1k) Hasslarp 2 september 2006
Fågel nr 10 000 (!) - en småfläckig sumhöna (ungf/1k)(foto Mårten Müller).

10 september - Hasslarp 06.15-10.15

Ett 10-tal medlemmar anslöt till dagens KOF-exkursion vid Hasslarps dammar. Typiskt nog blev det säsongens hittills sämsta ringmärkningsförmiddag med endast 31 fåglar av 12 arter. Bland dessa kan nämnas trevliga visningsarter såsom enkelbeckasin, rödstjärt, svarthätta, sävsångare och trädgårdssångare. En ung gräshoppsångare som märktes för drygt en vecka sedan kunde också studeras på nära håll.
Över dammarna jagade en pilgrimsfalk under en kort stund innan 3 tornfalkar med gemensam kraft fick storfalken att lämna området.

Dagens mest udda observation var dock den sköldpadda (art okänd) som lapade sol på en av häckningsplattformarna.

2 september - Hasslarp 06.00-10.30

Ringmärkningsmorgon i Hasslarp. En varm morgon (+16C) med svag sydlig vind som ökade i styrka fram på förmiddagen. Vi klarade oss från regn.
När vi summerade fångsten vid halv tolv hade vi ringmärkt 67 fåglar av 20 arter. Hela två nya märkarter för lokalen: småfläckig sumphöna (ungfågel) och höksångare (ungfågel). Den småfläckiga sumphönan blev fågel nummer 10.000 som ringmärktes sedan starten.
Det föranledde en speciell fotografering och en skål i mousserande vin som Mårten förtjänstfullt medtagit dagen till ära.

Höksånage (ungf/1k) Dammarna Hasslarp 2 september -06 Rödstjärt (ung hane/1k) Dammarna Hasslarp 2 september -06 Löv-, garn- och grönsångare Dammarna Hasslarp 2 september -06
Höksångare (ungf./1k), rödstjärt (hane ungf/1k) och en samlingsbild med fr.v. löv-, gran- och grönsångare (foto Mårten Müller).

30 augusti - Hasslarp 06.00-11.30.

En udda och händelserik ringmärkningsförmiddag i Hasslarp med ett 80-tal skolbarn från Rögle och Kattarp på besök.
Resultatet blev 98 märkta av 21 olika arter, bl.a. ny märkart i form av en ung grå flugsnappare. Därutöver kan nämnas sommarens 12:e gräshoppsångare och en rekordfet ung kärrsångare på nästan 17 gram (normalt ca 12).
I dammarna en flock med 16 unga brushanar. Speciellt tack till Mårten.

Grå flugsnappare (ungf/1k) Dammarna Hasslarp 30 augusti -06 Undervisning Dammarna Hasslarp 30 augusti -06
Grå flugsnappare, ungf./1k. och Henrik i undervisningstagen (foto Mårten Müller).

26 augusti - Hasslarp 05.30-12.00.

Äntligen en ringmärkningdag då vädrets makter var med oss. Totalt märktes 107 fåglar av 20 olika arter. Störst jubel blev det då en ung TRASTSÅNGARE satt i ett av näten. Förra gången det begav sig var i augusti -95. I fångsten denna fågelrika förmiddag bl.a. även enkelbeckasin, törnskata samt 17 trädpiplärkor.

I det första gryningsljuset noterades dessutom en nattskärra på grusvägen vid märkplatsen. Lite senare en småfläckig sumphöna i en av nätgatorna. Vid lunchtid 17 bivråkar mot söder samt en lärkfalk på insektsjakt.

Fotomodell - tastsångare (ungf/1k) Dammarna Hasslarp 26 augusti -06 Trastsångare (ungf/1k) Dammarna Hasslarp 26 augusti -06 Trastsångare (ungf/1k) Dammarna Hasslarp 26 augusti -06
Trastsångare, ungf./1k. (foto fr v Johan Hammar (bild 1 och 2) och Mårten Müller (bild 3).

Trastsångare (ungf/1k) Dammarna Hasslarp 26 augusti -06 Enkelbeckasin Dammarna Hasslarp 26 augusti -06 Rödhake Dammarna Hasslarp 26 augusti -06
Trastsångare, ungf./1k, enkelbecksin och rödhake (foto fr v Mårten Müller, Ulf Ståhle och Johan Hammar).

Törnskata Dammarna Hasslarp 26 augusti -06 Ett stot gap - törnskata, Dammarna Hasslarp 26 augusti -06
Ett stort farligt gap hos en törnskata (foto fr v Johan Hammar resp. Ulf Ståhle).

20 augusti - Hasslarp 05.30-08.00.

Ännu en ringmärkningsmorgon i Hasslarp som fick avbrytas redan kl. 8 då regnet kom. Dagens resultat stannade på 52 nymärkningar av 12 arter där endast 1 ex vardera av gräshoppsångare och buskskvätta bör nämnas. Alltså inget direkt anmärkningsvärt i fångsten denna gång.
Däremot upptäcktes en rastande 1k cintronärla (se nedan) uppe i Bergsdammen vid 07-tiden. Detta fantastiskt nog exakt på årsdagen av förra säsongens fynd! Fågeln födosökte helt öppet ute på vattenväxterna och i dyn på bekvämt digiscoping-avstånd. Med tanke på att fångsterna av vattensångaren -96 och fjolårets citronärla båda gjorts just detta datum blir det förhoppningsvis märkning vid dammarna fler 20:e augustidagar i framtiden. Övrigt av intresse i och kring dammarna var en småfläckig sumphöna samt en grå flugsnappare.

Citronärla 1k 2006-08-20, foto Mårten Mûller Citronärla 1k 2006-08-20, foto Oskar Lindberg Citronärla 1k 2006-08-20, foto Oskar Lindberg Citronärla 1k 2006-08-20, foto Thomas Svanberg
Foto: Mårten Mûller, Oskar Lindberg, Oskar Lindberg och Thomas Svanberg

19 augusti - Hasslarp 05.30-09.00.

Ringmärkning fram till kl 09 då näten fick plockas ner p.g.a. regn. Totalt 50 nymärkningar av 15 arter bl.a. trädpiplärka, törnskata och svartvit flugsnappare.
I dammarna en del vadare såsom svartsnäppa 5, brushane 10 m.m.

Trädpiplärka Dammarna Hasslarp 19 augusti -06
Trädpiplärka (foto Mårten Müller).

16 augusti - Hasslarp 05.30-10.30.

Ringmärkning mellan skurarna med endast 9 nät mot normala 14. Totalt 52 nymärkningar av 13 arter bl.a säsongens 2:a och verksamhetens 14:e gråsparv. Annars inga direkta sensationer.
I Bergsdammen upptäckte Micke O ytterligare en småfläckig sumphöna och över märkplatsen drog en pilgrimsfalk snabbt över.

13 augusti - Hasslarp 05.00-09.00.

Ringmärkningsmorgon i Hasslarp som avbröts abrupt klockan nio när regnet kom. 55 märkta fåglar av 10 arter blev dagens slutresultat. I fångsten bland annat 24 rörsångare, 11 kärrsångare och en ladusvala.
I mellersta Fleningedammen fanns den småfläckiga sumphönan kvar.

11 augusti - Hasslarp 05.00-10.30.

En relativt lugn ringmärkningsmorgon i Hasslarp med 63 nymärkningar av 14 arter. Därutöver ytterligare tre äldre egna kontroller. I fångsten bl.a. taltrast, svarthätta, härmsångare och rödstjärt.
I mellersta Fleningedammen fortfarande en småfläckig sumphöna som stundtals kilade omkring helt öppet längst kanten av kaveldunen.

Härmsångare Dammarna Hasslarp 11 augusti -06 Kärrsångare Dammarna Hasslarp 11 augusti -06 Svarthätta (ung hane) Dammarna Hasslarp 11 augusti -06
Härmsångare, kärrsångare och svarthätta (ungf/1k, hane), (foto Thomas Svanberg).

Sävsångare (ungf/1k) Dammarna Hasslarp 11 augusti -06 Trädgårdssångare (ungf/1k) Dammarna Hasslarp 11 augusti -06 Törnsångare Dammarna Hasslarp 11 augusti -06
Sävsångare (ungf/1k), trädgårdssångare (ungf/1k) och törnsångare (foto Thomas Svanberg).

Ärtångare (ungf/1k) Dammarna Hasslarp 11 augusti -06
Ärtsångare (ungf/1k) (foto:Thomas Svanberg).

9 augusti - Hasslarp 05.00-10.30.

Nytt "all time high" vid ringmärkningen i Hasslarp. Idag 123 nymärkningar av 14 arter, bl.a. säsongens första buskskvätta. Talrikast kärrsångare med 39 märkta följt av rörsångare och sävsparv. Den senare arten är en av alla som verkar haft ett mycket bra år. Redan över 100 märkta! Även "sylviorna" går mot rekordsäsonger, idag 9 törnsångare och 5 (nytt dagsbästa) trädgårdssångare.
I dammarna bl.a. en juv småfläckig sumphöna samt 1 ad spovsnäppa. Beroende på väderläget blir det märkning åtminstone en dag framåt veckoslutet. Medhjälpare idag när Mårten börjat jobba var Micke J, Micke O & Kristian L.

Buskskvätta (ungfågel/1k) Dammarna Hasslarp 9 augusti -06 Enkelbeckasin Dammarna Hasslarp 9 augusti -06 Enkelbeckasin Dammarna Hasslarp 9 augusti -06
Buskskvätta (ungfågel/1k) och enkelbeckasin (foto Kristian Lindhe).

6 augusti - Hasslarp 05.00-11.00.

Säsongens 9:e märktillfälle i Hasslarp blev den hittills bästa med 108 nymärkningar fördelat på 18 arter. Ett nytt prydligt dagsrekord således.
Nya märkarter för i år var törnskata (2) samt svartvit flugsnappare. I fångsten även vardera två härmsångare och gräshoppsångare.
En årta (hona) med 3 stora ungar i mittersta Fleningedammen samt ytterligare 4 ungfåglar i Bergsdammen tyder på två lyckade häckningar. Kul!

Svartvit flugsnappare (ungfågel/1k) Dammarna Hasslarp 6 augusti -06 Törnskata (gammal hanne) Dammarna Hasslarp 6 augusti -06 Törnskata (ungfågel/1k) Dammarna Hasslarp 6 augusti -06
Svartvit flugsnappare (ungfågel/1k), törnskata (gammal hanne) och törnskata (ungfågel/1k) (foto Mårten Müller).

4 augusti - Hasslarp 05.00-11.00.

Fortsatt god fågeltillgång med 84 nymärkningar av 19 olika arter. Förutom "det vanliga", dvs kärr-, rör- och törnsångare samt sävsparv även udda arter såsom backsvala, gräshoppsångare, rödstjärt, härmsångare, pilfink och taltrast.
I dammarna bl.a. 9 mosnäppor och 6 större strandpipare.

Backsvala Dammarna Hasslarp 4 augusti -06
Backsvala (foto Mårten Müller).

26 juli - Hasslarp 04.45-10.15.

Säsongens 7:e ringmärkningsmorgon i Hasslarp. Fortsatt god fågeltillgång med 60 nymärkningar fördelade på 14 olika arter där kärrsångare svarade för nästan hälften av dagssumman. För 6:e dagen i rad märktes gräshoppsångare och hittills har 7 olika exemplar fångats vilket är nytt årsbästa. Roligt också med en ung grönsångare, den blott andra sedan starten -95 samt ytterligare två unga gulärlor. Överhuvudtaget står årets juliresultat i särklass om man jämför med tidigare säsonger. I snitt har fångsten uppgått till nästan 70 fåglar per tillfälle vilket kan jämföras med tidigare år där julisnittet legat mellan 30-45 individer per tillfälle.

Grönsångar Dammarna Hasslarp 26 juli -06 Gräshoppssångare Dammarna Hasslarp 26 juli -06 Gulärla Dammarna Hasslarp 26 juli -06
Grönsångar (foto Mårten Müller), gräshoppssångare och gulärla (foto Patrik Wantzin).

24 juli - Hasslarp 04.15-13.00.

Säsongens hittills bästa ringmärkningsdag med 95 nymärkningar av 15 arter. Roligast var en flock unga pungmesar som under hela morgonen och förmiddagen höll till runt Bergsdammen. Av dessa fastnade fyra i ett av näten vilket innebar en ny och efterlängtad märkart.
För övrigt en mycket bra dag för kärrsångare (26) och sävsparv (23). Lite udda också med fyra märkta gulärlor. Bland äldre kontroller kan nämnas en kärrsångare märkt vid dammarna i början av september 2001.

Pungmesar Dammarna Hasslarp 24 juli -06
Pungmesar (foto Mårten Müller).

21 juli - Hasslarp 04.30-07.00.

En ganska svettig ringmärkningmorgon i Hasslarp med 63 nymärkningar av 12 arter fram till kl. 07 då näten fick plockas ner p.g.a. regn. I fångsten bl.a. 2 gräshoppsångare, 1 ladusvala, 1 taltrast samt en rörsångare märkt vid dammarna i juli -01. I Bergsdammen vakade årtan över sina 5 ungar.

Ladusvala Dammarna Hasslarp 21 juli -06
Ladusvala (foto Patrik Wantzin).

18 juli - Hasslarp 04.30-10.30.

Dagens fångst i Hasslarp blev 56 nymärkningar fördelat på 16 arter. Inga direkta överraskningar denna gång men nämnas kan vardera en gräshoppsångare och steglits. I gryningen hördes 3 sjungande gräshoppsångare.

Steglits Dammarna Hasslarp 18 juli -06
Steglits (foto Mårten Müller).

15 juli - Hasslarp 04.30-10.00.

Ännu en trevlig ringmärkningsmorgon i Hasslarp med 67 nymärkningar av hela 21 olika arter. Med god marginal dagsrekord för antalet märkta under en dag. I fångsten ingick udda arter som vattenrall (verksamhetens blott 2:a sedan starten för 12 år sedan), enkelbeckasin, taltrast, rödstjärt, sädesärla, svarthätta och gräshoppsångare. I dammarna bl.a. ungkullar av årta, skedand och vigg. Vid märkdungen en hanne mindre hackspett.

Vattenrall Dammarna Hasslarp 15 juli -06 Gräshoppsångare Dammarna Hasslarp 15 juli -06 Svarhätta hane Dammarna Hasslarp juli -06
Vattenrall, gräshoppsångare (foto Mårten Müller) och svarthätta, hane (foto Mats Rellmar).

9 juli - Hasslarp 04.00-10.00.

En jämfört med igår lugnare ringmärkningsdag med 42 nymärkningar av 15 arter. I fångsten ingick bl.a. grönbena, gräshoppsångare, taltrast och björktrast. Bland övriga obsar kan nämnas spelflygande bivråk, grymtande vattenrall, 3 rastande kärrsnäppor och 2 sjungande gräshoppsångare.

Grönbena Dammarna Hasslarp juli -06 Gammal björktrast Dammarna Hasslarp juli -06
Grönbena (foto Patrik Wantzin) och gammal björktrast (foto Mats Rellmar).

8 juli - Hasslarp 04.00-11.00.

En lyckad ringmärkningspremiär med 95 nymärkningar av 12 arter. Därtill 6 gamla kontroller varav en främmande svenskmärkt sävsångare...
Att drygt 50 % av de fångade fåglarna var årsungar tyder på en god häckningssäsong.
Övrigt vid dammarna bl.a. 1 sj gräshoppsångare samt 1 årta. Inte bara gott om fågel, även många Helsingborgare i nätgångarna: Mårten, Mats, Micke O & Micke J.

Gammal trädgårdssångare Dammarna Hasslarp juli -06 Ringmärkare Dammarna Hasslarp juli -06 Henrik J ringmärker Dammarna Hasslarp juli -06
Trädgårdssångare (foto Mats Rellmar) och medhjälpare vid märkningen och Henrik J ringmärker (foto Partik Wantzin).

Årets ringmärkningsiffror

DATUM: 08-
jul
09-
jul
15-
jul
18-
jul
21-
jul
24-
jul
26-
jul
4-
aug
06-
aug
09-
aug
11-
aug
13-
aug
16-
aug
19-
aug
20-
aug
26-
aug
30-
aug
02-
sep
10-
sep
11-
sep
16-
sep
SUMMA  
Tid 04.00-
11.00
04.00-
10.00
04.30-
10.00
04.30-
10.30
04.30-
07.00
04.30-
12.30
04.45-
10.15
05.00-
11.00
05.00-
11.00
05.00-
10.30
05.00-
10.30
05.00-
09.00
05.30-
10.30
05.30-
09.00
05.30-
08.00
05.30-
12.00
06.00-
11.30
06.00-
10.30
06.15-
10.15
06.00-
09.30
06.30-
10.30
   
                                               
Backsvala               1                 1         2 Backsvala
Björktrast   1 1 1                                   3 Björktrast
Blåhake                                             Blåhake
Blåmes 19 11 4 4 8 1 2 1 1   4 2 1 1   3 2 7 8 1 3 83 Blåmes
Bofink                                             Bofink
Buskskvätta                   1         1   1         2 Buskskvätta
Citronärla                                             Citronärla
Enkelbeckasin     1             1           1   1 1 1 1 7 Enkelbeckasin
Entita                                             Entita
Gransångare 1 1 5 1   3       2       1   8 8 7 4   21 62 Gransångare
Grå flugsnappare                                 1         1 Grå flugsnappare
Gråsiska                                             Gråsiska
Gråsparv       1                 1                 2 Gråsparv
Gräshoppsångare   1 1 1 2 1 1 1 2           1   1 1       13 Gräshoppsångare
Grönbena   1                                       1 Grönbena
Grönfink     1         2   1     1   1 1 1 1 3     12 Grönfink
Grönsiska                                             Grönsiska
Grönsångare             1                     1       2 Grönsångare
Gulsparv                                             Gulsparv
Gulärla           4 2                 1           7 Gulärla
Gärdsmyg                                         2 2 Gärdsmyg
Gök                                             Gök
Göktyta                                             Göktyta
Hämpling                                             Hämpling
Härmsångare               1 2   1 1                   5 Härmsångare
Hökångare                                   1       1 Höksångare
Järnsparv 1   1 2     1   2 1           3 2   1 4 13 31 Järnsparv
Koltrast     2     2                               4 Koltrast
Kungsfiskare                                             Kungsfiskare
Kärrsångare 22 6 12 15 16 26 28 26 28 39 10 11 8 4 9 11 3 1 4 1 3 283 Kärrsångare
Ladusvala         1             1         9         11 Ladusvala
Lövsångare 5 2 1 2   1 2 3 7 8 5 7 12 7 10 11 6 5 3 8 1 106 Lövsångare
Näktergal 1 1 1   1 2   2 1                         9 Näktergal
Nötväcka                                             Nötväcka
Pilfink               1 1       3                 5 Pilfink
Pungmes           4                               4 Pungmes
Rosenfink                                             Rosenfink
Rödhake                             1 2 1 2 3 1 14 24 Rödhake
Rödstjärt     1   1     1 1   1         2   1 1   9 Rödstjärt
Rörsångare 17 3 11 15 16 14 4 20 26 30 15 24 14 15 17 23 34 19 17 3 14 351 Rörsångare
Skogssnäppa                                             Skogssnäppa
Småfläckig sumphöna                                   1       1 Småfläckig sumphöna
Stare                   2     1           1     4 Stare
Steglits       1                             1     2 Steglits
Svart rödstjärt                                             Svart rödstjärt
Svarthätta     1     2 1 1     1     3 2 2 2 2 4 6 2 27 Svarthätta
Svartvit flugsnappare                 1         1               2 Svartvit flugsnappare
Sånglärka                                             Sånglärka
Sädesärla     1 1           1                       3 Sädesärla
Sävsparv 6 8 7 4 10 23 8 6 20 17 9 4 2 2 5 6 3 5 5 2 6 158 Sävsparv
Sävsångare 6 2 4 1 1 2   3 1 6 5 2   4 1 4 5 5   1 5 58 Sävsångare
Talgoxe 5 5 5 4 3 2 1 3 1   2 1 2 1   5 2         42 Talgoxe
Taltrast   1 1   1     1     1               1     6 Taltrast
Trastsångare                               1           1 Trastsångare
Trädgårdssångare 4 1   1     1 2 3 5 2   2 6   3 2 1 3 2 2 40 Trädgårdssångare
Trädpiplärka                           1 1 17 6 1 2     28 Trädpiplärka
Törnskata                 2         1   1           4 Törnskata
Törnsångare 5 4 5 2 3 8 7 8 8 9 5 2 4 2 3 2 3 4       84 Törnsångare
Vassångare                                             Vassångare
Vattenrall     1                                     1 Vattenrall
Vattensångare                                             Vattensångare
Ärtsångare             1 1 1   2   1 1     5 1     4 17 Ärtsångare
SUMMA 92 48 67 56 63 95 60 84 108 123 63 55 52 50 52 107 98 67 60 31 91 1522 SUMMA© KOF 1995-2019
Ansvarig för sidan är KOF:s webbgrupp.
Sidan uppdaterad 2019-10-22 av Christer Strid.