Ringmärkning i Hasslarp 2007

Vy från ringmärkningsverksamheten i Hasslarp säsongen 2006
Mårten och Mikael plockar fåglar ur nätet (foto: Christer Strid).

 

SÄSONGSAVSLUTNING: 13 september - Hasslarp 06.00-12.30

Trevlig ringmärkningsavslutning vid Hasslarps dammar. Efter en något kylig morgon fick den klara septembersolen snart frusna fingrar att tina upp.

God fågeltillgång med 105 nymärkningar av 17 olika arter. Därtill 2 gamla blåmeskontroller. Säsongens näst bästa dag!Vanligaste arten idag rörsångare med 23 individer medan det mest udda inslaget var två steglitser.

I gryningen drog en nattskärra förbi och någon timme senare uppehöll sig två pilgrimsfalkar uppe på kraftledningsstolparna. Mest oväntat var dock de två unga rödspovar som plötsligt drog norrut förbi märkplatsen. Tack till Mårten och Mikael för hjälp under förmiddagen då barn från Rögleskolan och Kattarps skola var på besök.
- Henrik J -

8 september - Hasslarp 06.00-10.30

Hasslarp fram till 12.00. Parallellt med ringmärkningen även en del skådning vilket gav bra resultat. En fjällpipare mot SW tillsammans med en ljungpipare ca kl. 11, svarthalsad dopping 1k kvar, pilgrimsfalk 1 2k, lärkfalk 1 samt småspov 3 mot SW.

Märkningen då? "Sådär", med 57 nymärkningar av 17 arter, bl.a. inslag av typiska höstarter som kungsfågel (ny märkart!!), gärdsmyg, grönsiska, järnsparv och rödhake. Medhjälp av Mårten och Micke J.
- Henrik J -

     
"Småfåglarnas dag" - gärdsmyg, grönsiska och kungsfågel (foto: Mårten Müller).

1 september - Hasslarp 05.00-13.30

Skådning och ringmärkning vid Hasslarps dammar från gryningen kl. 05.00 fram till 13.30. Mycket att titta på denna lugna och soliga morgon/förmiddag.

Fångsten först: Totalt blev det 76 nymärkningar av 19 olika arter utan några direkta sällsyntheter. Rörsångare (föga oväntat) den talrikaste arten med 23 märkta. Överlag mycket fågel i buskmarkerna och strax bakom märkplatsen visade sig en göktyta en kort stund.

Ganska bra fart på rovfåglarna framåt förmiddagen med sträck av flera olika arter, bl.a. ett 30-tal bivråkar, 20-tal sparvhökar, tre fiskgjusar och någon lärkfalk. Kring dammarna en stationär stenfalk som på afton-lärkfalkmanér sågs fånga insekter. Lite udda. I Bergsdammen fyra nyligen kläckta smådoppingungar och i fårhagen intill Hyllingedammarna en dubbelbeckasin.

Medobsare denna dag Mårten, Mats R och Bertil Magnusson.
- Henrik J -

29 augusti - Hasslarp 05.30-11.00

En fin men småkylig morgon i Hasslarp. Medan näten höll på att dras upp i gryningen kom en nattskärra inflygandes i en av nätgångarna i försök att hitta lämplig dagkvist. Hade den kommit någon minut senare hade den blivit ny märkart för verksamheten. Vi fick dock fina möjligheter att studera fågeln närmare lite senare då den återfanns i en torraka nedanför bergdammen.

Istället blev morgonens första ringmärkta fågel en vattenrall (verksamhetens 3:e). Följdes av ytterliggare 63 nymärkningar av 19 arter fram till kl 11, bl.a. säsongens första enkelbeckasin, 8 svarthättor och 6 trädpiplärkor.

Medhjälpare: Micke O samt Henrik J fram till kl 7.
- Mårten M -

   
En tidig fångst av vattenrall samt nattskärran på dagkvist (foto: Mårten Müller).

25 augusti - Hasslarp 05.30-10.00

Ringmärkning i Hasslarp fram till kl. 10. Egentligen lite väl blåsigt med frisk västlig vind, något som sannolikt påverkade fångsten negativt. Dock 56 märkta av 12 arter, bl.a. 18 ladusvalor och en backsvala (sistnämnda 3:e sedan starten). Därtill ytterligare 2 äldre egna rörsångarkontroller.

Övrigt: Strax innan kl 8 flög två fjällpipare över märkplatsen. Försvann i riktning mot Fleninge. Svarthalsad dopping kvar. Dubbelbeckasinen från igår dock borta. Medhjälp av Mårten & Mikael O.
- Henrik J -

19 augusti - Hasslarp 05.15-10.15

 
Höksångare, ungfågel (foto: Mårten Müller).

God uppslutning vid Hasslarps dammar under morgonen då Mattias Olsson, Mårten & Mikael O mötte upp i mörkret strax innan gryningen.

Resultatet av dagens fångst blev 61 nymärkningar av 16 arter, med en 1k HÖKSÅNGARE som dagens höjdpunkt. Verksamhetens andra märkta sedan starten, knappt ett år sedan det senast begav sig den 2:e september ifjol. Gott om trädpiplärkor i luften under hela förmiddagen och 6 ex märktes.

I ena dammen fortfarande 1k svarthalsad dopping kvar. Besökte märkplatsen gjorde under morgonen Bertil Magnusson, Christer Strid, samt Martin Ekenberg och Becky.
- Henrik J -

18 augusti - Hasslarp 05.30-08.00

Ringmärkning i Hasslarp fram till 08.00 då oroväckande svarta regnmoln i väster fick oss att avbryta för dagen.

Totalt blev det ändå 66 nymärkningar av 13 arter, bl.a. 29 gulärlor vilket är nytt dagsbästa. Även säsongens första steglits ingick i dagens resultat.

Den svarthalsad dopping kvar idag också. Medhjälpare Mårten.
- Henrik J -

12 augusti - Hasslarp 05.00-11.30

KOF-exkursion med "drop-in" från kl. 06 lockade ett 15-tal deldagare, bl.a. Kjell-Åke med barnbarn och "Lille-Lasse" Karlsson med barnbarn. KUL! Lite sämre fågelfångst denna dag med 48 nymärkningar av 14 arter. Sålunda en perfekt visardag.

Henrik i visningstagen
Henrik i visningstagen (foto: Curt Leidig).

I fångsten bl.a. gräshoppsångare, rödstjärt och verksamhetens blott 3:e grönsångare. Dessutom en kärrsångare som visade sig vara ringmärkt vid dammarna i slutet av juli 2002.

På morgonen upptäckte Mats en ung svarthalsad dopping i en av dammarna vilken naturligtvis förevisades och dokumenterades. Nämnas kan också att en pilgrimsfalk behagade visa upp sig för exkursionsdeltagarna. MVG till Mats Rellmar och Mårten för strålande insatser under morgon och förmiddag.
- Henrik J -

11 augusti - Hasslarp 05.00-11.30

   
Träfpiplärka respektive buskskvätta (foto Morten Müller).

Äntligen en morgon med bra fart på småfåglarna! Att vi dessutom kunde använda nätplatserna i mittersta Fleningedammen bidrog starkt till ett nytt säsongsbästa, 106 märkta av 17 olika arter. Blott 4:e gången hundravallen sprängdes!

I fångsten ingick 15 gulärlor vilket var nytt dagsbästa, samt årets första buskskvätta, grönfink och trädpiplärka. Ytterligare en "egen" gammal rörsångare kontrollerades.

Micke Jönsson och Mårten ingick i dagens "starttrea". Micke O och Göran F på besök.
- Henrik J -

9 augusti - Hasslarp 05.00-11.00

Ytterligare en ganska lugn morgon vid dammarna. Totalt ringmärktes 54 fåglar av 13 olika arter där rörsångare och lövsångare dominerade. Därtill bl.a. säsongens 2:a taltrast samt ännu en gammal rörsångarkontroll.

Medhjälpare: Mats Rellmar & Micke Olofsson. Besök av Göran Tufvesson och Bengt från Västergötland.
- Henrik J -

6 augusti - Hasslarp 05.00-10.30

Resultatet av dagens märkning vid dammarna blev 44 nymärkningar fördelade på 15 arter, bl.a. säsongens första törnskata. Det är nu tydligt att arter som lövsångare, ärtsångare, rörsångare, kärrsångare och törnsångare börjat röra på sig ordentligt. Fortfarande ingen fångst i Fleningedammarna pga de höga vattennivåerna.

I dammarna rastade bl.a ca 30 enkelbeckasiner.

Medhjälpare Mikael Olofsson & Lennart Engman. På besök Martin Ekenberg och Göran Larsson.
- Henrik J -

4 augusti - Hasslarp 04.30-11.00

En vädermässigt ljuvlig morgon i Hasslarp med svaga vindar o klar himmel. Tyvärr medförde detta även mycket dagg i gräset vilket gjorde fågelaktiviteten låg den första timmen. Men det tog sig en aning och fram till kl. 11.00 hade 65 nymärkningar gjorts fördelat på 14 arter, bl.a. gransångare 9, kärrsångare 12, lövsångare 10 och rörsångare 8.
Med vid näten idag; Ulf S och Henrik E.
- Mårten M -

1 augusti - Hasslarp 04.30-10.30

En trevlig ringmärkningsmorgon i Hasslarp med totalt 72 nymärkningar av hela 18 arter, bl.a. kärrsångare 20, ärtsångare 7, trädgårdssångare 4 och ladusvala 1. Tre nya märkarter för året; taltrast, koltrast och svartvit flugsnappare.
Med vid näten idag Henrik E.
- Mårten M -

 
Svart-vit flugsnappare (foto Morten Müller).

26 juli - Hasslarp 04.30-09.30

Ännu en medioker märkmorgon runt dammarna med endast 31 nymärkningar av blott 8 olika arter. Veckans regn har återigen medfört höga vattennivåer i dammarna vilket omöjliggör användning av alla nätgator. Det låga antalet fångade fåglar beror också på att vi hittills endast märkt ett 30-tal rörsångare mot normalt mellan 50-80 under tidigare år i juli.

En ganska intressant kontroll idag var en gammal kärrsångare som märktes den 20 juli med fettklass 0 och vikten 12,5 gram. Idag hade samma fågel fettklass 6 och vikten 15,3 gram. Alltid lika trogne Mårten med vid näten idag också. Thomas S på besök.
- Henrik J -

22 juli - Hasslarp 04.30-09.30

Säsongens 6:e ringmärkningstillfälle gav 54 individer av 12 arter. Inget udda dock. Vattennivån i mittersta Fleningedammen nu så pass låg att vi nyttjar nätplatserna där. Detta var anledningen till att dagens talrikaste art blev rörsångare med 14 märkta, av dessa endast en ungfågel. Årets första! Fortfarande sjunger en gräshoppsångare nära märkplatsen. Medhjälpare: Mårten M och Mikael O.

Albino svala, trol. ladu över Hyllingedammarna.
- Henrik J -

20 juli - Hasslarp 04.30-11.00

Dagens ringmärkning i Hasslarp blev säsongens hittills bästa med 84 nymärkningar av 15 arter, bl.a. gräshoppsångare 1, härmsångare 2, lövsångare 10 och ärtsångare 5.

Dominerade gjorde kärrsångare med 37 ex som för övrigt verkar ha haft en lyckad häckningssäsong. Av hittills 100 märkta har 61 varit ungfåglar. Dessvärre är det raka motsatsen vad gäller rörsångaren som på senare år blivit den talrikaste märkarten runt dammarna. I år har endast 12 ex blivit märkta, där alla varit äldre fåglar. Det verkar sannerligen som häckningarna i området har kraschat!! Medhjälpare idag; Ulf S.
- Mårten M -

16 juli - Hasslarp 05.00-10.00

En hel del fågel i näten varav en stor del var kontroller från den senaste veckan. Av nymärkningar blev det 34 ex av 11 arter bl.a. säsongens första härmsångare. Även sju gamla kontroller, bl.a. en kärrsångare som ringmärktes i Hasslarp som ungfågel 020809. Medhjälpare; Ulf S.
- Mårten M -

14 juli - Hasslarp 04.00-10.00

Ringmärkning fram till kl. 10.00 då regnet satte stop åter igen. Innan regnet var det dock perfekt märkarväder med mulen himmel o svaga vindar vilket resulterade i 80 nymärkningar av 15 arter, bla årets två första gräshoppsångare och 25 kärrsångare. Vid näten idag; Henrik J, Mikael O och Johan Persson.

Övrigt: småspoven kvar.
- Mårten M -

     
Några arter från dagens fångst: Blåmes (1k), näktergal (1k) och rörsångare (foto Christer Strid).

11 juli - Hasslarp 05.00-09.30

Ringmärkning i Hasslarp från kl. 5 fram till 9.30 då himlen "öppnade sig". Totalt 57 nymärkningar av 12 arter. Taltikast var kärrsångare med 18 individer, flest ungfåglar (12), vilket visar att de redan lyckats få ungarna på vingar. Väldigt positivt! Bland 6 gamla kontroller (3 rör- och 3 kärrsångare) fångades en rörsångare från -02 som kontrollerats såväl -05 som -06.

Några övriga observationer som förtjänar ett omnämnande var en ad. pilgrimsfalk, två snatteränder och en småspov. Medhjälpare: H Ehrenberg.
- Henrik J -

 
Gammal pungmes med 3 ungar (foto Mårten Müller).

7 juli - Hasslarp 05.00-09.30

Minnesvärd ringmärkningspremiär i Hasslarp. Blött, blött, blött....... Största svårigheten var att ta sig till märkplatsen då flera vägar var översvämmade. Sex nätgator kunde användas mot normalt 10 eftersom vattennivåerna var extremt höga. Ringmärkning mellan skurarna gav totalt 33 nymärkningar av 8 arter, bl.a. 4 pungmesar, 1 ad med 3 juv i släptåg. Bland 3 gamla kontroller återfanns en belgisk-märkt rörsångare samt en kärrsångare som märktes i Hasslarp sommaren -02. Medhjälpare: Micke O, Micke J och Mårten.
- Henrik J -

Ringmärkningsutrustning Dammarna Hasslarp 9 augusti -06 Anteckningar -07 Vad väger denna fågel -07
Det krävs en del utrustning samt noggranna anteckningar vid ringmärkning (foto: Christer Strid).

Årets ringmärkningsiffror

DATUM: 07-
jul
11-
jul
14-
jul
16-
jul
20
jul
22-
jul
26-
jul
01-
aug
04-
aug
06-
aug
09-
aug
11-
aug
12-
aug
18-
aug
19-
aug
25-
aug
29-
aug
01-
sep
08-
sep
13-
sep
SUMMA  
Tid 05.30-
09.30
05.00-
09.30
04.00-
10.00
05.00-
10.00
04.30-
11.00
04.30-
09.30
04.30-
09.30
04.30-
10.30
04.30-
11.00
05.00-
10.30
05.00-
11.00
05.00-
11.30
05.30-
11.30
05.30-
08.00
05.15-
10.15
05.30-
10.00
05.30-
11.00
05.45-
11.45
06.00-
10.30
06.00-
12.30
   
                                             
Backsvala                               1         1 Backsvala
Björktrast                                   1     1 Björktrast
Blåhake                                           Blåhake
Blåmes 5 10 8   1 13   8 3 1 2 3         2 1 1 9 67 Blåmes
Bofink                                           Bofink
Buskskvätta                       1                 1 Buskskvätta
Citronärla                                           Citronärla
Enkelbeckasin                                 1       1 Enkelbeckasin
Entita                                           Entita
Gransångare 1 7 4 4 5 2   4 9 3 2 2     1 1 3 4 7 6 65 Gransångare
Grå flugsnappare                                           Grå flugsnappare
Gråsiska                                           Gråsiska
Gråsparv                                           Gråsparv
Gräshoppsångare     2   1               1               4 Gräshoppsångare
Grönbena                                           Grönbena
Grönfink                       1   3 1   1 2   6 14 Grönfink
Grönsiska                                     2   2 Grönsiska
Grönsångare                         1               1 Grönsångare
Gulsparv                                           Gulsparv
Gulärla                       15 6 29 5 1         56 Gulärla
Gärdsmyg                                     3 1 4 Gärdsmyg
Gök                                           Gök
Göktyta                                           Göktyta
Hämpling                                   1     1 Hämpling
Härmsångare       1 2     1                         4 Härmsångare
Hökångare                             1           1 Höksångare
Järnsparv 1   1   2 1   2       1   1     2 1 8 9 29 Järnsparv
Koltrast               1   1 1 1     1   1       6 Koltrast
Kungsfiskare                                           Kungsfiskare
Kungsfågel                                     1   1 Kungsfågel
Kärrsångare 12 18 25 8 37 12 14 20 12 7 7 15 1 1 3 5 6 5 2 5 215 Kärrsångare
Ladusvala             1 1               18 1       21 Ladusvala
Lövsångare   6 9 4 10 2 4 7 10 10 13 18 11 1 11 5 9 7 2 2 141 Lövsångare
Näktergal     3         1 3                       7 Näktergal
Nötväcka                                           Nötväcka
Pilfink                                           Pilfink
Pungmes 4                                       4 Pungmes
Rosenfink                                           Rosenfink
Rödhake         1                       2 5 4 9 21 Rödhake
Rödstjärt     1 1 1       1 1     1   2     1 2 4 15 Rödstjärt
Rörsångare 4 2 4     14 5 4 8 9 16 23 11 10 12 16 10 23 8 23 204 Rörsångare
Skogssnäppa                                           Skogssnäppa
Småfläckig sumphöna                                           Småfläckig sumphöna
Stare                           6             6 Stare
Steglits                           1           2 3 Steglits
Svart rödstjärt                                           Svart rödstjärt
Svarthätta   1 2 1 2 2 1 1 6 3 1   1 4 2   8 6 3 6 49 Svarthätta
Svartvit flugsnappare               1   1               1     2 Svartvit flugsnappare
Sånglärka                                           Sånglärka
Sädesärla   1                                     1 Sädesärla
Sävsparv 1 1 1 4 5 3 2   1 1 3 3 1   3   4 4   8 44 Sävsparv
Sävsångare   4 3 1 6 2 2 1 2 1   3 4 1 4 1 2 3 3   43 Sävsångare
Talgoxe 2 4 13 1 3   2 3 4 1 2 2 4     1 2   1 4 49 Talgoxe
Taltrast               1     1               1 2 4 Taltrast
Trastsångare                                           Trastsångare
Trädgårdssångare           1   4 1 1 3 7 1 6 1 1 2 3     31 Trädgårdssångare
Trädpiplärka                       1     6   6 5 1 7 26 Trädpiplärka
Törnskata                   1                     1 Törnskata
Törnsångare 2 2 4 8 3 1   5 4 3 2 4 4 2 6 5 1 2 3 2 63 Törnsångare
Vassångare                                           Vassångare
Vattenrall                                 1       1 Vattenrall
Vattensångare                                           Vattensångare
Ärtsångare   1 2   5 1   7 2   2 6 2 1 2 1   1 2   35 Ärtsångare
SUMMA 33 57 80 34 84 54 31 72 65 44 54 106 48 72 61 56 67 76 57 105 1248 SUMMA© KOF 1995-2019
Ansvarig för sidan är KOF:s webbgrupp.
Sidan uppdaterad 2019-10-22 av Christer Strid.