Ringmärkning i Hasslarp 2008

Vy från ringmärkningsverksamheten i Hasslarp säsongen 2008
Vad finns i nätet? ... Henrik J plockar ... (foto: Mats Rellmar).

 

SÄSONGSAVSLUTNING 13 sep - 06.00-12.30

Hasslarp från gryning till kl. 12.30. Säsongens sista ringmärkarmorgon gav 51 nymärkningar av 13 arter. Förevisning för en grupp "mullebarn".

I fångsten bl.a. och kanske något överraskande en ung törnskata samt två kärrsångare. Järnsparv dominerade med 16 fångade exemplar.

Förutom gott om smådoppingar även många olika simänder i dammarna, bl.a. en årta, tre snatteränder, några stjärtänder samt omkring 25 skedänder. En blå kärrhökhanne drog förbi och två pilgrimsfalkar jagade. 10 tranor sträckte söderut.

Medhjälp av Mats, Mårten och Erik. Tack till alla som visat intresse för årets verksamhet. Väl mött i början av juli nästa år.


- Henrik J -

7 sep - 06.00-11.30

Märkning trots mulet väder med tidvis lätt regn. Totalt 71 nymärkningar av 14 olika arter.

Idag dominerade gransångarna med 16 märkta följt av rödhake, lövsångare och sävsparv. En törnsångare (hona) som ringmärktes 5 juli och kontrollerades drygt två veckor senare (vikt 14 g) återfångades idag nyruggad och uppäten inför flyttningen. Invägningen idag stannade på 20,5 g!

Utanför märkprotokollet kan nämnas två pilgrimsfalkar, en forsärla, ca 25 steglits samt kanske mest udda: ca 10 svartmesar som drog förbi märkplatsen.

Medhjälpare: Mårten M & Bengt A, Mats R samt Martin E & Becky. Därutöver många tillfälliga besökare, bl.a. tre olika lag som deltog i KOFs artrace.
- Henrik J -

30 aug - 05.30-11.00

Äntligen högtrycksbetonat väder och bra förutsättningar för märkning. Resultatet blev lite sämre än förväntat med 57 märkta individer fördelade på 16 olika arter. I fångsten bl.a. säsongens 2:a vattenrall, en gammal vackert utfärgad fågel, samt en ung gräshoppsångare.

En mindre hackspett besökte märkplatsen men lyckades undvika näten, en flock med 14 ljungpipare drog förbi och ca 25 unga brushanar rastade. Även en del rovfågel sågs under förmiddagen, bl.a. en stationär ad pilgrimsfalk och en sträckande stenfalk.

Medhjälpare denna dag Micke J och Gun-Britt. Besökare: Johan & Måns Hammar, Christer Strid och Anders Friberg.
- Henrik J -

28 aug - 06.00-11.00

Förevisning för elevgrupper år 3-4-5 från Kattarps och Rögle skolor. Ett 50-tal elever med sina lärare besökte oss under förmiddagen.

Trots den friska-hårda västvinden kunde 35 fåglar av 12 olika arter fångas och ringmärkas, bl.a. gärdsmyg, steglits och rödstjärt. En hel del fågel i området med vinden påverkade resultatet.

En sparvhök passade på att "klippa" en trädgårdssångare i ett av näten. Bland övriga observationer kan nämnas höstens första stenfalk samt en pilgrimsfalk.

Stort tack till Micke J & Micke O för dagens arbete.
- Henrik J -

25 aug - 06.00-07.00, 08.30-11.00

Morgonens ringmärkning i Hasslarp blev delvis spolierad av ett större regnområde som oväntat drog in vid 7-tiden. Näten fick dras ihop under 1½ timme vilket gjorde att antalet nymärkningar stannade på 40 individer av 11 arter.

Mycket tättingar rörde sig området där bl.a. områdets fläderbuskar var väldigt populära för arter som svarthättor, ärt-, törn- och trädgårdsångare. Dagens överraskning blev den unga höksångare som hittat "sin egen" fläderbuske i norra delen av området, där tillfälliga besökare i form av andra sångare blev högljutt bortkörda!

Medhjälpare idag, Mikael O och Mikael J.
- Mårten M -

15-17 aug

Ringmärkning vid Hasslarps dammar fredag - lördag - söndag gav totalt 227 nymärkningar fördelade på 19 arter. Rörsångare, lövsångare och kärrsångare i vanlig ordning talrikast så här års.

Fr.o.m. lördagen en del trädpiplärkor i luften och totalt 18 fångades. Två grässhoppsångare i fredags, göktyta såväl lördag som idag (verksamhetens 2:a och 3:e) samt inte minst dagens unga trastsångare (3:e sedan starten) gladde.

I området sjunger fortfarande en av sommarens revirhävdande gräshoppsångare medan ett annat par matar ungar. Den stationära 2k pilgrimsfalken som synts till under sommaren noterades även denna helg. Antalet smådoppingar ökar i dammarna, nu finns omkring 25 individer spridda i området, bl.a. minst en kull med små ungar. En fin flock med ett 20-tal steglits håller också till i området.

Många deltagare och besökare dessa dagar. Trognast Mårten med 100% närvaro.
- Henrik J -

       
Fångst från den 15:e; steglits (en gammal fågel i ruggning) och en ung (1k) hanne av svarthätta (foto: Mtas Rellmar), från den 16:e en göktyta och 17:e en trastsångare (foto Mårten Müller).

9 aug - 05.00-11.00

Dagens märkning blev ett riktigt bottennapp med endast 39 nymärkningar av 10 arter. Det magra resultatet berodde delvis på den friska västvinden men också på att det var ovanligt få fåglar i rörelse runt dammarna under morgonen. För tredje året i rad fångades och märktes en vattenrall. Den fjärde totalt sedan starten.

Rastad gjorde bl.a. två mosnäppor.

Ulf & Mårten assisterade förtjänstfullt.
- Henrik J -

 
Numera en årlig fångstart, vattenrall (foto: Ulf Ståhle)

6 aug - 05.00-11.00

En fin skådarmorgon kring Hasslarps dammar. Resultatet av dagens ringmärkning blev 90 nymärkningar fördelade på 17 arter. Dagens "diamant" i fångsten var en ung kungsfiskare, verksamhetens andra sedan starten. I övrigt lite småtrevliga handarter såsom t.ex. törnskata, steglits och svartvit flugsnappare.

Bland övriga observationer kan nämnas pilgrimsfalk (2k), snatterand samt minst fem flygga ungar av brun kärrhök. Tydligen har häckningen av sistnämnda art gått bra trots allt!

Nätkämpar idag: Mats R samt Martin E och Becky.
- Henrik J -

      Grönfink (2+, hanne), kungsfiskare (1k) och två bilder på rödstjärt (1k, samma individ med ca 1 månad mellan bilderna är tagna) (foto: Mats Rellmar)

3 aug - 04.30-07.30

Dagens märkning fick tyvärr avbrytas på grund av regn redan vid kl. 07.30. Trots detta märktes 62 fåglar, bl.a. 22 kärrsångare och säsongens andra unga törnskata.

Det var mycket fågel i rörelse kring dammarna. Höststräcket har verkligen kommit igång. Vi hoppas på åtminstone en morgon och förmiddag med torrt väder under kommande dagar så vi kan märka. Tisdag eller onsdag?

Arbetade idag gjorde Mats, Mikael O, Mårten och undertecknad. Därutöver flera besökare vid märkplatsen: Martin E med dotter Becky, Lennart E, Ronny S och Lena.
- Henrik J -

29 juli - 04.30-10.30

En allt annat än lugn ringmärkarmorgon. Totalt 135 nymärkningar fördelade på 16 olika arter innebar nytt dagsrekord. Kallfronten som drog ner över landet har helt tydligt satt fart på sträcket. I fångsten bl.a. en 1k VASSÅNGARE vilken var den andra sedan starten. Nämnas bör även 49 kärrsångare (nytt dagsbästa), 18 lövsångare, säsongens första törnskata samt en steglits.

land övriga observationer bl.a. en pilgrimsfalk och tre snatteränder.

Medhjälpare idag Mats Rellmar samt tillfälligt Thomas Svanberg. Besökte märkplatsen gjorde även Stefan Rosell med sina mycket intresserade döttrar Tekla och Vera.
- Henrik J -

     
Två bilder på vassångaren (1k) och en törnskata (1k) (foto: Mats Rellmar)

26 juli - 04.30-09.00

70 individer av 15 arter. Det är nu tydligt att rör- och lövsångarna börjat röra på sig. Nya märkarter för i år var svartvit flugsnappare, sädesärla och steglits. I dammarna betydligt lugnare jämfört med förra veckan.

Idag en del grönbenor, brushanar och gluttsnäppor. En ung mindre strandpipare och en ad svartsnäppa. Fortfarande en sjungande gräshoppsångare.

Medhjälp av Mårten, Kristian och Bertil.
- Henrik J -

23 juli - 04.30-09.30

En näst intill perfekt ringmärkningsmorgon vädermässigt med svag vind och molntäcke. Trots det blev det säsongens sämsta morgon fågelmässigt, om man ser till nymärkningar. "Endast" 56 individer av 11 arter. Vi fick dock många återfångster av fåglar märkta tidigare i år, vilket är brukligt så här års innan höststräcket börjar ta fart. I fångsten bl.a.kärrsångare 13, rörsångare 12 samt trädgårdssångare 1.

Vid näten idag Henrik E, Ulf S och Mattias O.
- Mårten M -

21 juli - 04.30-10.00

Dagens ringmärkning gav 72 nymärkningar fördelat på 15 olika arter. Inget direkt udda i fångsten denna morgon, av ovanligare märkarter kan nämnas härmsångare och näktergal. Talrikast var kärrsångare med 27 individer.

Kring dammarna tre sjungande gräshoppsångare och uppe på kraftledningsstolparna en 2k pilgrimsfalk. En del vadare i dammarna, bl.a. en roskarl och två myrspovar.

Deltagare: Mårten, Ulf S och Henrik E
- Henrik J -

15 juli - 04.30-10.30

Säsongens 4:e ringmärkningstillfälle gav 69 nymärkningar av 16 arter. I fångsten bl.a. två gräshoppsångare samt en härmsångare. Vissa gamla rörsångare och kärrsångare lagrar redan fett för färd söderut! Idag ytterligare fem egna gamla kontroller, bl.a. en rörsångare märkt -03.

Av övriga obsar i och kring dammarna kan nämnas skäggdopping 2, pilgrimsfalk 1 (2k), lärkfalk 1 samt spovsnäppa 4.

I dagens laguppställning ingick alltid lika morgonpigge Mårten samt Mats och Mikael O.
- Henrik J -

       
Fr.v. Härmsångare (ad), sävsångare (ad), sävsångare (2+) och rödstjärt årsunge (1k) (foto: Mats Rellmar och Mårten Müller (sävsångaren 2+).

10 juli - 04.30-10.30

Ytterliggare en lugn och fin morgon med en härlig konsert av bl.a. sjungande kärr- och sävsångare (kändes mer som en majmorgon). När dagens märkning summerades hade sammanlagt 68 nymärkningar gjorts av 14 arter. Kärrsångare stod för större delen av fångsten med 28 individer varav 12 ungfåglar. I övriga fånsten bl.a. 2 gräshoppsångare samt sju gamla kontroller.
- Mårten M o Henrik J -

   
Gräshoppsångare, fr.v. årsunge (1k) och därefter en individ som är 2 år eller äldre (2k+)
(foto: Mårten Müller).

5 ju1i - 04.30-09.30

En underbar morgon med lungt, klart väder. Mycket fågel i området och när näten togs ner vid halv tio hade 68 individer av 13 arter märkts, där kärrsångare dominerade med 19 ex. I övrigt bl.a. 5 gransångare, 9 sävsparvar och 7 törnsångare. Även fem gamla kontroller.

Många vid näten denna morgon; Mats R, Ulf S, Micke O samt Håkan J.
- Mårten M -

SÄSONGSSTART - 28 juni - 04.00-11.00

En något tidigare ringmärkningspremiär jämfört med tidigare säsonger.

Dagens resultat blev 63 märkta fördelade på 15 arter, bl.a. en gräshoppsångare, en ung gulärla och tre unga näktergalar. Under de första morgontimmarna uppehöll sig minst 1000 starar i buskagen varav sju fastnade. Som väl var "studsade" de flesta som flög in i näten ur igen. Totalt elva egna kontroller (7 arter) från tidigare år, bland dessa en kärrsångare från -02 samt vår första lövsångarkontroll.

I dammarna gott om fågel bl.a. en årta. Medarbetare idag Micke O & Micke J.
- Henrik J -

Vy från ringmärkningsverksamheten i Hasslarp säsongen 2008
Mårten M och Henrik J studera en talgoxe (foto: Mats Rellmar).

Årets ringmärkningsiffror

DATUM: 28-
jun
5-
jul
10-
jul
15-
jul
21
jul
23-
jul
26-
jul
29-
jul
03-
aug
06-
aug
09-
aug
15-
aug
16-
aug
17-
aug
25-
aug
28-
aug
30-
aug
07-
sep
12-
sep
SUMMA  
Tid 04.00-
11.00
04.30-
09.30
04.30-
10.30
04.30-
10.30
04.30-
10.00
04.30-
09.30
04.30-
09.00
04.30-
10.30
04.30-
07.30
05.00-
11.00
05.00-
11.00
05.00-
11.00
05.00-
11.30
05.00-
11.00
06.00-
11.00
06.00-
11.00
05.30-
11.00
06.00-
11.30
06.00-
12.30
   
                                           
Backsvala                                         Backsvala
Björktrast                                         Björktrast
Blåhake                                         Blåhake
Blåmes   2 6 10 4 5 8 11 1 2             2   3 54 Blåmes
Bofink                                         Bofink
Buskskvätta                                         Buskskvätta
Citronärla                                         Citronärla
Enkelbeckasin                                         Enkelbeckasin
Entita                                         Entita
Gransångare 1 5 3 7 3 6 3 6 2 1   3 3 5 4 6 10 16   84 Gransångare
Grå flugsnappare                                         Grå flugsnappare
Gråsiska                                         Gråsiska
Gråsparv                                         Gråsparv
Gräshoppsångare 1   2 2               2 1       1     9 Gräshoppsångare
Grönbena                                         Grönbena
Grönfink       2       1   1                 1 5 Grönfink
Grönsiska                                         Grönsiska
Grönsångare                                         Grönsångare
Gulsparv                                         Gulsparv
Gulärla 1     1     1                     1   4 Gulärla
Gärdsmyg     1                         1   1 2 5 Gärdsmyg
Gök                                         Gök
Göktyta                       1 1             2 Göktyta
Hämpling                                         Hämpling
Härmsångare       1 1                             2 Härmsångare
Hökångare                                         Höksångare
Järnsparv 1   1 1 1               1   2   1 3 16 27 Järnsparv
Koltrast   3   1 1   2                         7 Koltrast
Kungsfiskare                   1                   1 Kungsfiskare
Kungsfågel                                         Kungsfågel
Kärrsångare 15 19 28 14 27 13 11 49 22 29 10 12 10 12 1 1 4 4 2 293 Kärrsångare
Ladusvala                   1 1               1 2 Ladusvala
Lövsångare 1   5 2 1 2 9 18 5 8 8 10 13 14 10 6 5 10   127 Lövsångare
Näktergal 3 2     1   1 1       1               9 Näktergal
Nötväcka                                         Nötväcka
Pilfink                                         Pilfink
Pungmes                                         Pungmes
Rosenfink                                         Rosenfink
Rödhake                             1 1 4 10 6 22 Rödhake
Rödstjärt   1   1             3   1     2 1 2   Rödstjärt
Rörsångare 8 5 5 2 8 12 12 23 17 33 7 18 21 19 6 9 12 6 6 229 Rörsångare
Skogssnäppa                                         Skogssnäppa
Småfläckig sumphöna                                         Småfläckig sumphöna
Stare 7                                     7 Stare
Steglits             2 1   1   1       1       6 Steglits
Svart rödstjärt                                         Svart rödstjärt
Svarthätta   3 2 1   1 1 1       2 5 5   2 2 2   27 Svarthätta
Svartvit flugsnappare             1     1     1   1         4 Svartvit flugsnappare
Sånglärka                                         Sånglärka
Sädesärla             1                         1 Sädesärla
Sävsparv 5 9 7 9 5 5   5 4 2   1   1       8 6 67 Sävsparv
Sävsångare 1 5 2 6 8 6 6 6 1 2 3 2 7 3 1 1 3 4 3 70 Sävsångare
Talgoxe 7 6 2 7 6 2   2 1 1 1           1   3 38 Talgoxe
Taltrast                                         Taltrast
Trastsångare                           1           1 Trastsångare
Trädgårdssångare 1         1 2   1 1   2 3 2 5 1 4     23 Trädgårdssångare
Trädpiplärka                         9 9           18 Trädpiplärka
Törnskata               1 1 1                 1 4 Törnskata
Törnsångare 10 7 3 3 4 3 8 8 6 3 2 5 7 8 3 4 4 2 1 91 Törnsångare
Vassångare               1                       1 Vassångare
Vattenrall                     1           1     2 Vattenrall
Vattensångare                                         Vattensångare
Ärtsångare 1 1 1   1   2 1 1 2 3 2 1 2     1 2   21 Ärtsångare
SUMMA 63 68 68 69 72 56 70 135 62 90 39 61 84 82 40 35 57 71 51 1263 SUMMA© KOF 1995-2019
Ansvarig för sidan är KOF:s webbgrupp.
Sidan uppdaterad 2019-10-22 av Christer Strid.