Ringmärkning i Hasslarp 2009

Vy från ringmärkningsverksamheten i Hasslarp säsongen 2008
Vad finns i nätet? ... en törnsångare ... (foto: Mats Rellmar).

12 september och säsongsslut

Äntligen en helg med lämplig väderlek för märkning! Dock extremt fuktigt under de första morgontimmarna vilket bidrog till att fågelaktiviteten var låg till framåt 9-snåret.

Totalt märktes 60 individer av 12 arter och ur märkprotokollet kan nämnas 3 steglitser, 7 kärrsångare samt en gammal kontroll av en talgoxe märkt ifjol.

Två överflygande forsärlor hördes under förmiddagen och vattenrall hördes vid åtminstone ett tillfälle. Annars väldigt magert med andra observationer.

Medhjälp av Mårten, Ehrenberg, Martin & Becky.
- Henrik J -

30 augusti

Trots en väl stark sydvästvind försökte vi oss på ringmärkning under morgonen. Vinden i kombination med dålig fågeltillgång medförde att resultatet blev låga 42 nymärkningar av 12 olika arter. Värt att nämna var ytterligare 2 unga gräshoppsångare, nr 21 och 22!, samt höstens första steglitser (2 st).

En del småtrevliga kontroller av fåglar som vi märkt denna säsong gjordes också. Bl.a. är det tydligt att törnsångarna nu kalasar på fläderbär för att lägga på sig fett. En törnsångare som vi kontrollerade som 2+ hona (märkt som 2+ -06) 14 juli var idag fullfettad och redo för flytt söderut.

Bland övriga observationer noterade 1 ad pilgrimsfalk och 1 mosnäppa.

Medhjälp av Micke J, Martin och Becky.
- Henrik J -

22-23 augusti

Ringmärkningsverksamhet båda dagarna gav totalt 152 nymärkningar. Egentligen utan några större överraskningar men nämnas kan en ung törnskata, höstens första svartvita flugsnappare samt en främmande kontroll av en svenskmärkt ung rörsångare.

För övrigt noterades pilgrimsfalk, vattenrall, ett 60-tal steglits, två kustsnäppor samt fortfarande en ensam pungmes.

Medhjälp av Mårten, Mats, Ulf & Micke J.
- Henrik J -

15-16 augusti

Två ringmärkningsmorgnar med inte alltför lätta förutsättningar. Först lördag morgon då det visade sig vara ovanligt gott om tättingar runt dammarna. Tyvärr fick näten plockas ihop redan kl. 7.30 i samband med de första regnstänken. Trots det blev resultatet 94 nymärkningar av 14 arter, bl.a. ytterligare tre gräshoppsångare!

Idag stördes vi av en alltför frisk sydvästvind vilket påverkade resultatet. Dock kom vi upp i 60 nymärkningar av 14 arter. Noterbart att kärrsångare fortfarande dominerar. Faktiskt är det så att enstaka par forfarande matar nyligen utflugna ungar. Annars har majoriteten av de gamla kärrsångarna lämnat.

Vi sidan av märkningen en del övriga observationer. Den unga pungmes som vi märkte 5 aug är fortfarande kvar längs Bergsdammen. Idag noterades höstens första blå kärrhök, en ung bivråk samt forsärla.

Medhjälp under helgen av Mårten, Mats, Martin & Becky. Dessutom besök av flera andra vilket alltid är trevligt. Med hopp om stabilt väder kommande helg!
- Henrik J -

9 augusti - 05.30 - 11.30

   
T.v. obest acrocephalus, är vad vi kan se ett mellanting mellan sävsångare och någon mindre tydligt tecknad acrocephalus-art, troligen rörsångare. Ben- och klofärg samt (distinkta) tungfläckar tyder mer på rörsångare än t.ex. kärrsångare. Avsaknad av streckad rygg, diffusare tertialteckning och huvudteckning än hos sävsångare men ändå betydligt distinktare än hos t.ex. rörsångare.
Bifogar även ung sävsångarbild för jämförelse. Enligt BWP (Handbook the Birds of the Western Palearctic) har hybrider mellan rör- och sävsångare konstaterats, så för stunden tror vi att det är en sådan (foto: Mats Rellmar).

En helt makalös och svettig ringmärkningsmorgon i Hasslarp. Ett nytt präktigt dagsrekord sattes med 189 nymärkningar där tre arter dominerade; lövsångare 54 (nytt dagsrekord), rörsångare 54 (nytt dagsrekord) samt kärrsångare 49 (tangerat dagsrekord). Av övrig fångst kan nämnas, grönsångare 1, härmsångare 1 och törnskata 2. Dessutom kontrollerades en rörsångare med belgisk ring. Dagens huvudbry var en acrocephalus-sångare som uppvisade karaktärer för både rör- och sävsångare, troligtvis en hybrid.

   
Törnskata, ad hane och grönsångare, juv (foto Mats Rellmar).

Under den intensiva ringmärkningen gjordes även en del intressanta observationer. I gryningen satt pilgrimsfalken på sin plats uppe på kraftledningsstolpen medan en fin skräntärna flög några varv över dammarna. Den unga pungmesen som märktes 5/8 sågs även idag runt bergsdammen. Dagens stora överraskning var den citronärla som lyfte från en av dammarna och drog över märkplatsen.

Vid näten denna dag Mats R, Mikael J, Martin E & Becky. Även hjälpande händer från Henrik J, Gustav och Samuel.
- Mårten M -

5 augusti - 05.00 - 11.30

Hasslarps dammar fram till kl. 12. Bra drag på småfågel idag med 115 nymärkningar av 14 arter bl.a. nytt dagsrekord för rörsångare med 48 ex, en ung pungmes, säsongens 16:e gräshoppsångare samt höstens första törnskata.

Tack till Micke, Gun-Britt och Martin för hjälp.
- Henrik J -

2 augusti - 05.00 - 10.30

Till dagens KOF-exkursion vid Hasslarps dammar anslöt ett 15-tal personer.

Totalt ringmärktes 87 fåglar fördelade på 14 olika arter. Hela fem gräshoppsångare fångades varav fyra nymärkningar. Anmärkningsvärt också att ytterligare fyra näktergalar kunde förses med ringar.

En pilgrimsfalk med byte sågs som hastigast och i dammarna rastade en del vadare såsom gluttsnäppor, svartsnäppor, brushanar, grönbenor, skogssnäppa, kärrsnäppor, samt både mindre- och större strandpipare. Senare, vid kl. 10.30, kom två pungmesar flygande från Hyllingedammarna. Fåglarna verkade gå ner vid Bergsdammen men kunde inte återfinnas.

Tack till Mårten och Micke J för dagens slit.
- Henrik J -

29 juli - 05.00-11.00

Ringmärkning idag också med resultatet 72 nymärkningar av låga 12 olika arter. Mest udda i fångsten var skata och gräshoppsångare. Därutöver ytterligare 4 egna äldre kontroller.

Observationer: duvhök 1 1k, fiskgjuse 1, spovsnäppa 2 samt gräshoppsångare 3 sj. Mårten & Mats pålitliga medhjälpare.
- Henrik J -

27 juli - 04.00-11.00

Svarthalsad dopping kvar i sydöstra dammen. En 2k pilgrimsfalk skapade stundtals oro bland vadare, måsar och änder. Fortfarande två revirhävdande gräshoppsångare. I vadarväg bl.a. två rastande myrspovar, 5 kärrsnäppor och en ung mindre strandpipare.

Hyfsad god fågelfångst idag med 96 nymärkningar av endast 12 olika arter. Talrikast som sig bör så här års kärrsångare med 41 märkta. Ytterligare 3 märkta gräshoppsångare bådar för en fin årssumma. Roligt också att avläsa en rörsångare med fransk ring.

Medhjälp idag av Mårten M och Magnus Strid.
- Henrik J -

   
Två bilder på en gammal gräshoppssångare (foto Mats Rellmar).

22 juli - 05.00-11.00

Morgonens ringmärkning blev säsongens hittills sämsta sett till antalet nymärkningar. "Endast" 54 fåglar blev märkta där rörsångare dominerade med 21 ex.

Runt dammarna sjunger fortfarande flera sävsångare samt två gräshoppsångare och idag kunde även två tiggande gökungar både ses och höras runt märkplatsen. I den sydöstra dammen hittade Mats en vacker svarthalsad dopping under morgonen.
- Mårten M och Mats R -

   
Fr.v. årsunge (1k) av gransångare och gammal kärrsångare (foto Mats Rellmar).

17 juli - 04.30-10.00

Säsongens 5:e ringmärkningstillfälle vid Hasslarps dammar. Betydligt färre fågel med mediokra 60 nymärkningar av 15 arter, bl.a. en backsvala samt ännu en ung gräshoppsångare.

Antalet äldre egna kontroller fortsatt högt med ytterligare 12 idag. Hittills totalt över 50 vilket är årsrekord. Dagens mest övverraskande observation var en STORLOM! som på ganska låg höjd flög söderut. Detta strax innan kl. 05.

Övrigt bl.a. en lärkfalk och 7 svartsnäppor.

Herrar Müller, Rellmar, Ehrenberg & Ståhle bidrog till trevlig social samvaro.
- Henrik J -

 
Gammal (ad) järnsparv (foto Mats Rellmar).

14 juli - 04.45-11.45

En härlig ringmärkningsmorgon i Hasslarp med totalt 118 nymärkningar av 17 arter. Dominerade gjorde inte helt oväntat kärrsångare med 21 ex följt av 18 rörsångare, 16 sävsparvar och 15 sävsångare (nytt dagsrekord). I övrigt kan nämnas 2 gräshoppsångare samt 3 näktergalar (16 hittills i år!).

Kul är att majoriteten av fångsten idag bestod av ungfåglar, vilket tyder på en bra häckningssäsong för flera arter i närområdet. I fångsten även 11 gamla kontroller där tre kärrsångare visade sig vara extra intressanta. En hade en främmande svensk ring, en med dansk ring samt en som vi själva märkt på lokalen som 2+ i juli 2004 vilket ger den en imponerande ålder på minst 6 år!
- Mårten M -

 
En gammal (ad) sävsångare fångad den 14 juli (foto Mats Rellmar).

5 juli - 05.00-11.00

Ännu en ringmärkningsmorgon vid Hasslarps dammar. Resultat: 87 nymärkningar fördelade på 17 olika arter. I fångsten bl.a. skogssnäppa 1, gräshoppsångare 3 och näktergal 5.

Även idag ytterligare några (10 st) egna äldre kontroller.

Medhjälp av Mårten och Ulf S.
- Henrik J -

     
     
Fångst från den 5 e: gräshoppsångare (1k), gräshoppsångare (2k+), grönfink (ad hane), törnsångare (ad), näktergal (1k), näktergal (ad) och skogssnäppa (samtliga foto Ulf Ståhle).

1 juli - 04.00-10.30

Säsongens 2:a ringmärkningstillfälle vid Hasslarps dammar. Totalt 102 nymärkningar av hela 20 olika arter. Däribland ny märkart i form av en ad. SKATA! Verkligen efterlängtad... Dagens talrikaste art var törnsångare med 17 ex. Därutöver kan nämnas fem näktergalar samt en ung gräshoppsångare.

Ytterligare 14 egna äldre kontroller, bl.a. en rörsångare märkt -03 som vi kontollerat tre gånger tidigare, juli -05, -07, samt -08.

I gryningen sjöng två gräshoppsångare och även idag vistades en ad. pilgrimsfalk i området. Medhjälp idag av Micke J, Micke O samt Peter F.
- Henrik J -

27 juni - Smygpremiär för ringmärkningen - 04.00-10.30

Utan full nätkapacitet märktes 67 fåglar av 15 olika arter. Därutöver 10 kontroller av fåglar märkta på lokalen under åren 2006-2008. Inget direkt märkvärdigt i fångsten men fem olika ad. näktergalar förtjänar kanske ett omnämnande.

Ganska gott om vadare i dammarna, framförallt grönbenor med minst 25 ex. I gryningen sjöng en gräshoppsångare sporadiskt och senare under förmiddagen jagade en pilgrimsfalk kortvarigt över Fleningedammarna. En snatterand rastade och nio mindre korsnäbbar flög över. Medhjälp av Mickarna Jönsson & Olofsson.
- Henrik J -

Årets ringmärkningsiffror

DATUM: 27-
jun
1-
jul
5-
jul
14-
jul
17
jul
22-
jul
27-
jul
29-
jul
02-
aug
05-
aug
09-
aug
15-
aug
16-
aug
22-
aug
23-
aug
30-
aug
12-
sep
SUMMA  
Tid 04.30-
10.30
04.30-
10.30
05.00-
11.00
04.45-
11.00
04.30-
10.00
05.00-
11.00
04.00-
11.00
05.00-
11.00
05.00-
10.30
05.00-
11.30
05.30-
11.30
05.00-
07.30
05.30-
09.30
05.30-
11.00
05.00-
10.30
06.00-
10.30
06.00-
11.00
   
                                       
Backsvala         1                         1 Backsvala
Björktrast                                     Björktrast
Blåhake                                     Blåhake
Blåmes 4 9 1 2 2       1 2               21 Blåmes
Bofink                                     Bofink
Buskskvätta                 1                 1 Buskskvätta
Citronärla                                     Citronärla
Enkelbeckasin                                     Enkelbeckasin
Entita                                     Entita
Gransångare 5 5 5 7 3 5 2 2 1 2   2 2 3 1 5 3 53 Gransångare
Grå flugsnappare                                     Grå flugsnappare
Gråsiska                                     Gråsiska
Gråsparv                                     Gråsparv
Gräshoppsångare   1 3 2 1   3 1 4 1   3 1     2   22 Gräshoppsångare
Grönbena                                     Grönbena
Grönfink   1 2           1         1   2 2 9 Grönfink
Grönsiska                                     Grönsiska
Grönsångare                     1             1 Grönsångare
Gulsparv                                     Gulsparv
Gulärla                                     Gulärla
Gärdsmyg                                     Gärdsmyg
Gök                                     Gök
Göktyta                                     Göktyta
Hämpling   1                               1 Hämpling
Härmsångare                     1 1           2 Härmsångare
Hökångare                                     Höksångare
Järnsparv 1 3 2 3 1 1 1 2 1 2       1   1 6 25 Järnsparv
Koltrast   1   2               2           5 Koltrast
Kungsfiskare                                     Kungsfiskare
Kungsfågel                                     Kungsfågel
Kärrsångare 13 8 8 21 13 11 41 31 24 23 49 24 15 26 8 3 7 329 Kärrsångare
Ladusvala         1 3                 1     5 Ladusvala
Lövsångare 1 2 5 5   5 3 2 9 14 54 21 11 16 6 3   157 Lövsångare
Näktergal 3 5 5 3         4   1 1 1 1       24 Näktergal
Nötväcka                                     Nötväcka
Pilfink 1 1 2   1 1                       6 Pilfink
Pungmes                   1               1 Pungmes
Rosenfink                                     Rosenfink
Rödhake                                 4 4 Rödhake
Rödstjärt                 2 1 1   1     1 1 7 Rödstjärt
Rörsångare 10 8 14 18 12 21 24 16 30 48 54 23 12 33 19 13 22 377 Rörsångare
Skata   1           1                   2 Skata
Skogssnäppa     1                             1 Skogssnäppa
Småfläckig sumphöna                                     Småfläckig sumphöna
Stare       1 1   2                     4 Stare
Steglits                               2 3 5 Steglits
Svart rödstjärt                                     Svart rödstjärt
Svarthätta 2 6 1 2       2   1 1 1 3   1 1 6 27 Svarthätta
Svartvit flugsnappare                             1     1 Svartvit flugsnappare
Sånglärka                                     Sånglärka
Sädesärla   1   2 1                         4 Sädesärla
Sävsparv 7 11 11 16 13 1 1 4 1   3 2 3 3 3 3 2 84 Sävsparv
Sävsångare 3 4 2 15 2 2 7 6 6 12 12 6 2 2 3     84 Sävsångare
Talgoxe 9 13 9 8     2           1 5       47 Talgoxe
Taltrast                                     Taltrast
Trastsångare                                     Trastsångare
Trädgårdssångare 2       1 1 1       1 3   1 1   1 12 Trädgårdssångare
Trädpiplärka                         1   5     6 Trädpiplärka
Törnskata                   1 2     1       4 Törnskata
Törnsångare 5 17 12 9 6 2 9 4 2 6 8 4 5 7 1 6 3 106 Törnsångare
Vassångare                                     Vassångare
Vattenrall                                     Vattenrall
Vattensångare                                     Vattensångare
Ärtsångare 1 4 4 2 1 1   1   1   1 1   2     19 Ärtsångare
Rör-/Sävsångare                     1             1 Rör-/Sävsångare
SUMMA 67 102 87 118 60 54 96 73 87 115 189 94 60 100 52 42 60 1452 SUMMA© KOF 1995-2019
Ansvarig för sidan är KOF:s webbgrupp.
Sidan uppdaterad 2019-10-22 av Christer Strid.