Ringmärkning i Hasslarp 2010

Vy från ringmärkningsverksamheten i Hasslarp säsongen 2008
Vad finns i nätet? ... en törnsångare ... (foto: Mats Rellmar).

11 september - SÄSONGSAVSLUTNING - 06.00-12.00

För att vara i september var det ganska bra drag under första morgontimmen. Under förmiddagen sedan ökande sydlig vind och vid lunchtid var det dags att bryta. Dagens antal stannade på 74 individer av 14 arter, bl.a. hela 18 rörsångare, 6 sävsångare och 4 steglits. En främmande svenskmärkt ung sävsångare kontrollerades liksom en egenmärkt blåmes från 2008.

Säsongens som helhet ganska medioker då många arter verkar haft dåliga häckningsresultat. Undantaget är sävsångaren som helt klart haft ett bra år. För att komma upp i något så när anständiga dagssummor har vi fått använda många nät vilket gjort att antalet nättimmar denna säsong var högre än vanligt.

En rödstrupig piplärka lyfte från den sydvästra dammen och bland alla krickor skymtade även en årta. Två forsärlor flög över och den gamla pilgrimsfalken var som vanligt på plats. Mårten tubade trut och fick utdelning då han bland alla gråtrutar fick korn på såväl medelhavs- som kaspisk och silltrut.

Medhjälp av Freddy P, Mårten och Mats. Besök av Samuel 5 år.
- Henrik Johansson -

5 september - 06.00-11.00

Morgonfrost i gryningen då daggen i några nät frös till is.

Totalt 48 nymärkningar av 17 olika arter. I september typiskt att dagssummorna inte når några högre höjder eftersom rör-, kärr- och sävsångare snart lämnat.

   
Grå flugsnappare, mobilfoto: Henrik Ehrenberg.

Roligast idag var två unga grå flugsnappare, endast de 3:e och 4:e individerna sedan starten. Arten ses regelbundet vid dammarn under sträcktid men födosöker oftast högt och missar således näten. Liksom igår fångades en steglits vilket var säsongens 5:e. Även en ung kärrsångare märktes och det kändes väl som det kunde vara den sista för året.

Henrik med göktytan, foto Mårten Müller
Matilda, 5 år, hjälper flitigt till (mobilfoto: Henrik Ehrenberg).

Henrik E med dottern Matilda 5 år var med under hela dagens pass! Sannerligen imponerande att studera Matildas iver att vara med och bära påsar, langa ringar och släppa fåglar. En och annan liten löv- och sävsångare fick för övrigt en lycka till-puss vid frigivning.
- Henrik Johansson -

4 september - 06.00-11.00

Hasslarps dammar fram till kl. 11. En riktigt frisk och kylig morgon. Hyfsat med småfågel i rörelse under de två första morgontimmarna men därefter lugnare.

65 fåglar ringmärktes av 15 olika arter, bl.a. en steglits. En ung gräshoppsångare som märktes förra helgen och en sävsparv som märktes under fjolåret kontrollerades.

Förutom fångsten en del trevligheter. Strax efter kl. 9 kom plötsligt en ägretthäger flygande lågt över dammarna. Den rörde sig i området under ca 10 minuter innan den försvann norrut. Innan dess hade Mårten en nattskärra i det första gryningsljuset. Minst 200 gulärlor lyfte efter att ha övernattat i vassen. Flera rastande grå flugsnappare noterades också liksom en sträckande forsärla.

Medhjälp av Mats och Mårten.
- Henrik Johansson -

29 augusti - 06.00-11.00

Göktyta, foto Mårten Müller
Göktyta (foto: Mårten Müller).

Märkning, men endast med elva nät mot normalt sexton.

Samma antal som igår, dvs 57 nymärkningar men idag fördelade på 16 arter. Mest överraskande var en ung göktyta, vår 4:e totalt. Säsongens 21:a gräshoppsångare samt ytterligare en ung näktergal gladde också. Inte lika kul att konstatera att kärrsångarna börjar ta slut. Idag var första tillfället för säsongen då vi inte märkte en enda!

Henrik med göktytan, foto Mårten Müller
Stolt fångstman , Henrik J, med årets första göktyta
(foto: Mårten Müller).

Som vanligt en gammal pilgrimsfalk på kraftledningsstolparna. Därutöver kan nämnas att det fyller på med steglitser, idag drog en flock på säkert 30 individer omkring i området.

Medhjälp av Mårten.
- Henrik Johansson -

28 augusti - 05.30-10.30

Ägretthägern visade sig även vid Hasslarps dammar under förmiddagen. Efter tips från Svanberg spanade vi extra noga och kl 10.35 kom den plötsligt inflygande över Fleningedammarna, tog ett par varv och sänkte sig ner mot Bergsdammen. 20 minuter senare tog den åter höjd för att målmedvetet sträcka mot sydväst.

Tidigare under morgonen såg vi en småfläckig sumphöna i en av nätgatorna men tyvärr lät den sig inte fångas.

Ringmärkningen då? Jo, mellan regnskurarna märktes 57 fåglar av 17 arter, bl.a. ytterligare två gräshoppsångare, två steglitser och säsongens första taltrast.

Medhjälp av Mårten och Micke J
- Henrik Johansson -

21 augusti - 05.00-10.00

Ungfågel av höksångare, foto Mårten Müller
Höksångare, en ungfågel (foto: Mårten Müller).

En ganska lagom avslappnad ringmärkningsmorgon i Hasslarp. Lite drag under första nätrundan men sedan ökande vind och "uppsolning" vilket gjorde att vi bröt redan vid 10-tiden.

Resultatet blev totalt 82 nymärkningar av 16 olika arter där en ung höksångare var dagens höjdpunkt. Detta var den tredje i raden, de två andra fångades -06 och -07, och precis som tidigare var denna fullfettad och absolut redo att inom kort fortsätta höstflytten. En skillnad mot de tidigare var att denna under första rundan satt i bortre Bergsdammsnätet.

Nytt för i år var även fyra unga ladusvalor och att svarthättesäsongen kommit igång. Årets 18.e märkta gräshoppsångare blev ett faktum och vi är nu uppe i 49 ex under på tre säsonger. Hasslarp borde tillhöra en av de platser i landet där det fångas flest grässhoppsångare.

Sävsångaren verkar haft ett bra år och idag passerade vi för första året någonsin 100 ringmärkta. Apropå det hade vi under förra helgen en gammal fågel som skiljde sig från övriga äldre sävsångare på så sätt att den hade bytt till nya fräscha kroppsfjädrar medan vingarna fortfarande var slitna och solblekta. Vad vi då inte kände till var att detta var extremt sällsynt. Falsterbo fågelstation skev nämligen om just samma fenomen i samband med att även de kontrollerade en likadan sävsångare. Intressant!

Vissa arter verkar däremot haft dåliga säsonger, t.ex. sävsparv, törnsångare och ärtsångare som vi hittills märkt i jämförelsevis låga antal.

Nämnas kan också att vi kontrollerade ytterligare en gammal rörsångare märkt under fjolåret. Alldrig tidigare har vi kontrollerat så många egna rörsångare som denna säsong.

I dammarna sämre med vadare jämfört med förra helgen. Endast ett 20-tal brushanar värt att nämna. Pilgrimsfalken som vanligt på plats uppe på kraftledningsstolparna. Denna gång med nyslaget byte.

Medhjälp idag av Mårten och Mats. Hastigt besök av Thomas Terne.
- Henrik Johansson -

15 augusti - 05.00-12.00

Exkursion vid Hasslarps dammar under förmiddagen. En hel del att titta på för 20-talet intresserade besökare.

Vad beträffar ringmärkningen var det ganska lagom mycket fågel att förevisa. Vi märkte 77 fåglar fördelade på 12 olika arter. I fångsten bl.a. två törnskator, en gräshoppsångare, nio trädpiplärkor och tre rödstjärtar.

Den svarthalsade doppingen behagade visa sig fint, likaså en gammal pilgrimsfalk samt en del vadare. Vid 13-tiden anslöt två unga myrsnäppor norrifrån.

Speciellt tack till Mårten för hjälp men även till Axel Corell, 8 år, som förtjänstfullt hjälpte till vid märkbordet.
- Henrik Johansson -

14 augusti - 05.00-10.30

     
Fr.v. buskskvätta (1k), grå flugsnappare (2k+) och törnskata (1k), foto: Mårten Müller.

Hasslarps dammar under morgonen och förmiddagen. Mårten och Micke J mötte upp i dunklet kl. 04.15 då dimman låg tät. Ringmärkning som lite lätt uppvärmning inför morgondagens exkursion.

Gott om fågel med 123 nymärkningar av hela 19 olika arter. Idag dominerade lövsångarna med 45 märkta. Nytt för säsongen var en gammal grå flugsnappare (den blott andra vi fångat sedan starten), törnskata, trädpiplärka samt buskskvätta. Dessutom ytterligare en ung gräshoppsångare (sommarens 16:e) och kontroll av en sävsparvshanne som vi ringmärkte för 4 år sedan.

Vid 10.30-tiden började ett lätt regn vilket gjorde att vi var tvugna att avsluta.

Även gott om fågel i dammarna. Svarthalsad dopping och myrsnäppa kvar sedan igår, två fiskgjusar mot söder och tillfälligt en ung dvärgmås.

Många besökare idag, bl.a. barn och vuxna från Friluftsfrämjandelts Mulleskola, Martin E och Becky från Grevie, samt medhjälparpremiär för Gustav 6 år. Med hopp om gor fångst även imorgon!
- Henrik Johansson -

10 augusti - 05.00-11.00

 
Ärtsångare, säsongens första,
foto: Mats Rellmar.

En lugn och fin augustimorgon och åter läge för ringmärkning, den 11:e i ordningen denna sommar. Fortsatt gott om fågel och idag ringmärktes 92 individer fördelade på 14 olika arter, bl.a. två nya arter för säsongen, svartvit flugsnappare och ärtsångare. Fågeltillgången fortsatt mycket god längs med Bergsdammen där vi har två nätgator. Förutom alla nymärkningar även många kontroller från förra veckan. En ung rörsångare kontrollerades med främmande svensk ring. Snabb koll med Ehrenberg men det var inte en fågel från hans verksamhet.

Efter den senaste rotblötan har vattennivåerna i dammarna stigit något men antalet vadare ligger stadigt på hyfsade antal, bl.a. ett 25-tal brushanar, 8-10 svartsnäppor, enstaka kärrsnäppor, en mosnäppa samt idag även en grann kustsnäppa. Gökungen fortfarande kvar liksom en ad pilgrimsfalk.

Även idag medhjälp av Mats och Micke J.
- Henrik Johansson -

6 och 7 augusti - 05.00-12.00 resp. 05.00-11.00

Två bra ringmärkningsmorgnar vid Hasslarps dammar som kanske kan fungera som en liten "aptitretare" inför nästa helgs exkursion.

Totalt under de båda dagarna märktes 247 fåglar fördelade på 144 under fredagen och 103 idag. Dominerade gjorde helt väntat rör- och kärrsångare med mer än 50 % av den totala fångsten. Även säv- och lövsångare var talrika och för sävsångare blev det under fredagen nytt dagsbästa med 16 individer. Nämnas kan också att det nu är en stor majoritet ungfåglar som fångas (ca 85%). De allra flesta av de gamla har lämnat efter årets häckningssäsong.

Ytterligare två unga gräshoppsångare märktes (nr 14 & 15) och vi börjar nu närma oss förra årets rekordsäsong. För övrigt kontrollerades ytterligare två gamla gräshoppsångare som märktes i juli. Spännande att de fortfarande är kvar i området.

Andelen egna äldre kontroller minskar nu i snabb takt. Under båda dagarna bokfördes endast ytterligare 5 st. vilket innebär att vi nu är uppe på samma höga nivå som under fjolåret. Intressant med de senaste är att fyra var från år 2006! En rörsångare och en sävsparv som båda märktes som ungfåglar i augusti -06 har vi faktiskt inte kontrollerat under tidigare säsonger. Däremot dagens två fåglar, en kärrsångare som vi stött på både -08 och -09 samt en näktergal, ringmärkt som 2k i början av juli -06 kontrollerades även under häckningstid ifjol. Denna fågel var idag färdigruggad och så pass fullfettad att den åter igen flytter söderut vilken natt som helst. Vi hoppas återses nästa sommar.

En riktigt gammal näktergal, foto Mats Rellmar
Den gamla näktergalen som kontrollerades (foto: Mats Rellmar).

I dammarna fortsatt gott om vadare och vill man lära sig skilja gamla och unga individer åt är tidpunkten väl vald. Svartsnäppor, gluttsnäppor, brushanar, grönbenor m.fl. arter uppträder i ganska höga antal just nu.

Plockat fågel under båda dagarna har Mårten, Micke O och undertecknad svarat för. Tillfälliga besök är alltid trevligt och nyllen från i tur och ordning Lars-Göte, Bengt A, Mats R med Samuel, samt Henrik E har synts till. Dessutom inte att förglömma vår numera käre vän "Dansken" som på sin dagliga morgontur gärna stannar till för att ta en cigg och "trada" lite.
- Henrik Johansson -

31 juli - 05.00-09.00

Månadens sista märktillfälle stördes av en lite för frisk sydvästvind. Detta bidrog till att vi plockade ihop grejorna redan vid kl. 09. Resultatet blev därefter med låga 34 nymärkningar av endast 8 olika arter. Till detta kan nämnas att vi inte tog några ytterligare äldre kontroller. Säsongens verkliga bottennapp hittills! Två ljuspunkter dock: sommarens 13e gräshoppsångare (en ungfågel) samt godkända 20 kärrsångare.

En ung gök har under den senaste tiden farit runt i området ivrigt tiggande. Den var kvar idag och vi hoppas att den snart prickar ett nät. För övrigt fortsatt gott om vadare i dammarna, bl.a. upp emot 20 gluttsnäppor, 6 brushanar, en myrspov samt en mosnäppa.

Vid nätnedtagningen lyckades Mats av en tillfällighet stöta en småfläckig sumphöna i surstråket som sträcker sig söderut från den s.k. Frigolitdammen. Vi försökte återfinna fågeln men gick bet.

Startuppställningen den samma som i onsdags, dvs. Mats, Micke J och undertecknad.

Nästa märktillfälle någon dag i slutet av nästa vecka.
- Henrik Johansson -

28 juli - 04.30-11.00

Återigen dags för ringmärkning vid dammarna. Gäller att passa på nu när sydsträcket så smått kommit igång.

Dagens resultat blev 61 nymärkningar av endast tio olika arter samt därtill ytterligare nio kontroller från tidigare säsonger. Egentligen inget direkt udda i dagens fångst. Sävsångarna verkar ha ett ganska framgångsrikt år, idag märktes ytterligare åtta individer, bl.a. en hona som uppenbarligen hade fler ägg på gång. Lite märkligt med så sena häckningar. Nämnas kan också att vi kontrollerade vardera en hona av sävsparv och talgoxe som vi märkte som ungfåglar 2006. Samma sävsparv kontrollerade för övrigt även 2008.

I det första gryningsljuset hörde Micke en vaktel några gånger från gräsmarken intill Bergsdammen. En pilgrimsfalk jagade i området och i mellersta Fleningedammen låg en årta. I dammarna en hel del tringavadare, bl.a. i Bergsdammen där vattennivån denna sommar är väldigt låg.

Större vattensalamander, foto Mats Rellmar
Större vattensalamander (foto: Mats Rellmar).

Förutom fåglar sågs lite annat smått och gott, bl.a. en fin större vattensalamander. Även insektslivet är spännande att studera. Runt dammarna ser man flera olika slags trollsländor och idag lyckades vi även hitta en vacker kartfjäril.

Mats och Micke J var med på dagens nätrundor.
- Henrik Johansson -

24 juli - 04.30-11.00

Enkelbeckasin, foto Mårten Müller
Enkelbeckasin (foto: Mårten Müller).

Dagens ringmärkningsinsats var säsongens sjätte och den mest variationsrika. Totalt 74 individer försågs med ring fördelade på 17 olika arter. I vanlig ordning stod rörsångare och kärrsångare för merparten av fångsten. Ur artlistan kan nämnas en enkelbeckasin, säsongens andra rödstjärt samt inte minst ytterligare tre gräshoppsångare (hittills totalt 12). Därutöver kontrollerades fem redan egenmärkta fåglar från tidigare.

Även idag hördes pungmes men likt förra gången var den ytterst svårsedd. Den höll till i gräsmarken mellan Bergsdammen och ringmärkardungen. Över bortre Hyllingedammen flög tre unga brunkärrhökar vilket visar att åtminstone denna häckning gått bra. En del tringavadare rastade i Fleningedammarna men därutöver ganska magert. Fortfarande sjunger minst två gräshoppsångare i området. Vi hoppas på att fler andrakullar är på gång.

Micke J och Mårten med i dagens startuppställning. Inger och Rune Johansson på besök med barnbarnen Annie och Ian från Gävle.
- Henrik Johansson -

19 juli - 04.30-11.30

     
Fr.v. rödstjärt och gräshoppsångare, båda ungfåglar (1k), foto: Mårten Müller.
Därefter huvudet på en gräshoppsångare, en kontroll, märktes 2008 och
således minst 4 år gammal, foto Mats Rellmar.

Lite från idag måndag.

En fågelrik morgon och förmiddag vid Hasslarps dammar. Vädret i det närmaste idealiskt för märkning med en lugn och ganska sval gryning och därefter något ökad vind i kombination med lätt molnighet. En ny nätplats togs i bruk vilket visade sig ge resultat. Totalt märktes 101 individer av 13 olika arter, mycket beroende på att ungfågelsandelen nu ökat. I fångsten bl.a. fyra unga gräshoppsångare, säsongens första rödstjärt samt tio unga talgoxar. De sistnämnda fulla av lusflugor! Listan av äldre egenkontroller utökades med sex, däribland en talgoxe märkt 2007.

Mårten dokumenterar en rödstjärt, foto Mats Rellmar
Att fotodokumentera fångade fåglar kan va ett bra hjälpmedel. Här
håller Mårten på att plåta rödstjärten (foto: Mats Rellmar).

Runt märkplatsen hördes en pungmes locka vid några tillfällen under förmiddagen utan att kunna hittas. I den sydvästra dammen, som ser rejält "giftig" ut rastade bl.a. en grann kustpipare och två fina spovsnäppor. En 2k pilgrimsfalk var också synlig under en kort stund kring kraftledningsstolparna.

Medhjälp idag av Mats, Micke O och Mårten. Besök under större delen av morgonen av Håkan J och Markus.
- Henrik Johansson -

14 juli - 04.30-10.30

Morgon och förmiddag vid Hasslarps dammar. Två intensivt spelande gräshoppsångare i gryningen. I de södra dammarna bl.a. en årta samt två spovsnäppor kvar.

Vad gäller ringmärkningen något bättre idag än förra veckan med totalt 43 fåglar av 11 arter.

De första unga kärrsångarna ny flygga liksom en ung gräshoppsångare. Dessutom kul med en gammal härmsångare och ytterligare två unga näktergalar. Bland äldre kontroller bör nämnas en belgiskmärkt rörsångare samt en gräshoppsångare från 2008. Vardera en järnsparv och en sävsångare som märktes 2007 kontrollerades för tredje året i rad.
- Henrik Johansson & Mårten Müller -

7 juli - 04.30-10.00

         
Bilder från dagens fångst, fr.v. gransångare (ungf), järnsparv (ungf), kärrsångare, törnsångare och sävsångare (foto: Mårten Müller).

Märkning vid dammarna för tredje gången denna säsong. Återigen en ganska seg morgon vilket får förklaras av att det egentligen var lite väl blåsigt. Vissa nätplatser är känsliga för frisk vind och detta i kombination med direkt solljus påverkar resultatet negativt. Fåglarna ser helt enkelt näten och undviker dem.

Facit blev 38 nymärkningar av endast 8 olika arter. Till detta kan läggas ytterligare 6 gamla kontroller från tidigare.

Rent allmänt känns det hittills som en misslyckad häckningssäsong. T.ex. fångar vi knappast några ungfåglar av törnsångare och sävsparv vilka brukar hålla uppe summorna så här i inledningen av säsongen. En annan detalj som oroar en smula är att bladvassen detta år inte växt upp så som brukligt. Har det möjligen med den stränga vintern att göra? Framtiden får utvisa hur mycket detta kommer att betyda för fångstsiffrorna framöver.

Medhjälp idag av Mårten och Mats. Besök av Micke Olofsson och Håkan Johansson som hastigt avvek vid 7.30-tiden.
- Henrik J -

3 juli - 04.30-09.30

           
Några bilder från dagens fångst, fr.v. gräshoppsångare, grönfink, gulärla, näktergal (ungf), rödhake (ungf) och steglis (foto: Mårten Müller).

Säsongens andra märktillfälle vid Hasslarps dammar. En varm, 18 grader när vi anlände kl. 04, men faktiskt inte särskild fuktig morgon. Mårten och Henrik E mötte upp på utsatt tid och en halvtimme senare var alla nät uppe.

Jämfört med förra helgen ganska segt eftersom endast 34 individer av 15 olika arter lyckades märkas. Ur protokollet kan nämnas två gamla gräshoppsångare, tre unga näktergalar, två granna gulärlor samt en minst lika vacker steglits.

I området lyckades vi dessutom konstatera häckning av steglits då bo med ägg och nykläckta ungar hittades i ett ganska lågt buskage.

Antalet äldre kontroller av fåglar märkta under tidigare år fortsatt hög med ytterligare 16 st. vilket ger totalt 34 på två märktillfälle. Helt otroligt att så många är märkta! Bland kontrollerna utmärkte sig en gräshoppsångare som vi märkte under fjolårets rekordsäsong. Faktiskt första gången vi återfångar en sådan samt en lövsångare ringmärkt 2007.

Nästa märktillfälle planeras till onsdag.
- Henrik J -

27 juni - säsongstart precis som förra året

Säsongspremiär för ringmärkningen vid Hasslarps dammar. Värdefullt att köra igång innan de gamla fåglarna styr kosan söderut.

Totalt 63 nymärkningar av endast 11 olika arter. I fångsten bl.a. 19 kärrsångare, samtliga gamla fåglar, samt en gräshoppsångare. Redan enstaka ungfåglar ute av gransångare, sävsångare, törnsångare och näktergal samt mer överraskande rörsångare, vilket är rejält tidigt. Nytt dagsrekord sattes i antal egna kontroller från tidigare år med 18 ex, däribland en rörsångare märkt 2004.

Tre sjungande gräshoppsångare och 23 grönbenor noterades utanför märkprotokollet. Mårten, Micke J och Henrik E bistod förtjänstfullt. Nästa märktillfälle kommande helg.
- Henrik J -

Årets ringmärkningsiffror

-->
DATUM: 27-
jun
3-
jul
7-
jul
14-
jul
19
jul
24-
jul
28-
jul
31-
jul
06-
aug
07-
aug
10-
aug
14-
aug
15-
aug
21-
aug
28-
aug
29-
aug
04-
sep
05-
sep
11-
sep
SUMMA  
Tid 05.00-
10.00
04.30-
09.30
04.30-
10.00
04.30-
10.30
04.30-
11.30
04.30-
11.00
04.30-
11.00
05.00-
09.00
06.00-
12.00
06.00-
11.00
05.00-
11.00
05.00-
10.30
05.00-
12.00
05.00-
10.00
05.30-
10.30
06.00-
11.00
06.00-
11.00
06.00-
11.00
06.00-
12.00
   
                                           
Backsvala                                         Backsvala
Björktrast                 1                     1 Björktrast
Blåhake                                         Blåhake
Blåmes 1 1 3 1 3 5 5   4 4 3 7   1   1   2 5 46 Blåmes
Bofink                                         Bofink
Buskskvätta                       1               1 Buskskvätta
Citronärla                                         Citronärla
Enkelbeckasin           1                           1 Enkelbeckasin
Entita                                         Entita
Gransångare 1 3 1 4 2 4 6 2 9 3 4 2 2 3 1 5 5 1 7 64 Gransångare
Grå flugsnappare                       1           2   3 Grå flugsnappare
Gråsiska                                         Gråsiska
Gråsparv                                         Gråsparv
Gräshoppsångare 1 2   2 4 3   1 1 1   1 1 1 2 1       21 Gräshoppsångare
Grönbena                                         Grönbena
Grönfink   1       1           1           3   6 Grönfink
Grönsiska                                         Grönsiska
Grönsångare                                         Grönsångare
Gulsparv                                         Gulsparv
Gulärla   2                                   2 Gulärla
Gärdsmyg                                         Gärdsmyg
Gök                                         Gök
Göktyta                               1       1 Göktyta
Hämpling                                         Hämpling
Härmsångare       1           2                   3 Härmsångare
Hökångare                           1           1 Höksångare
Järnsparv 1 1 3 3   1                 4 1 3 3 4 24 Järnsparv
Koltrast   1     3 1         2                 7 Koltrast
Kungsfiskare                                         Kungsfiskare
Kungsfågel                                         Kungsfågel
Kärrsångare 19 7 12 6 22 16 14 20 42 21 19 9 8 13 6     1   235 Kärrsångare
Ladusvala                           4   2 2   3 11 Ladusvala
Lövsångare         1 2 4   12 19 15 45 19 4 10 6 10 8 5 160 Lövsångare
Näktergal 3 3   2                   1   1       10 Näktergal
Nötväcka                                         Nötväcka
Pilfink                                         Pilfink
Pungmes                                         Pungmes
Rosenfink                                         Rosenfink
Rödhake   1                   1   1 1   4 5 5 18 Rödhake
Rödstjärt         1 1     1 2 2 1 3     1 1 1 1 15 Rödstjärt
Rörsångare 17 2 10 12 32 21 16 5 41 31 25 24 17 24 13 19 11 6 18 344 Rörsångare
Skata                                         Skata
Skogssnäppa                                         Skogssnäppa
Småfläckig sumphöna                                         Småfläckig sumphöna
Stare                                         Stare
Steglits   1                         2   1 1 4 9 Steglits
Svart rödstjärt                                         Svart rödstjärt
Svarthätta 2         1   1       1   6 1 3 7 4 3 29 Svarthätta
Svartvit flugsnappare                     1 2     1         4 Svartvit flugsnappare
Sånglärka                                         Sånglärka
Sädesärla                                         Sädesärla
Sävsparv 3 2 2 1 7 4 2 1 1 3 2     3 2   3 1 9 46 Sävsparv
Sävsångare 8 2 6 9 6 6 8 3 16 11 4 9 9 4 2 2 3 5 6 119 Sävsångare
Talgoxe         10 4 3 1 3 1 5 8 3 1   1 2     42 Talgoxe
Taltrast                             1         1 Taltrast
Trastsångare                                         Trastsångare
Trädgårdssångare         2 1 1   1 3 2   2   2 4 3 1 1 23 Trädgårdssångare
Trädpiplärka                       1 9 7 3 5 6 1   32 Trädpiplärka
Törnskata                       1 2             3 Törnskata
Törnsångare 7 5 1 2 8 2 2   12 2 6 6 2 8 5 4 4 3 3 82 Törnsångare
Vassångare                                         Vassångare
Vattenrall                                         Vattenrall
Vattensångare                                         Vattensångare
Ärtsångare               1     2 2     1         5 Ärtsångare
Rör-/Sävsångare                                         Rör-/Sävsångare
SUMMA 63 34 38 43 101 74 61 34 144 103 92 123 77 82 57 57 65 48 74 1370 SUMMA© KOF 1995-2019
Ansvarig för sidan är KOF:s webbgrupp.
Sidan uppdaterad 2019-10-22 av Christer Strid.