Ringmärkning i Hasslarp 2012

Skogssnäppa, Hasslarp säsongen 2008
Skogssnäppan måste dokumenteras, fångst vid säsongsstarten 2011 (foto: Mårten Müller).

2 september - slut för säsongen

Ännu en söndag med långt ifrån optimala förutsättningar för god fångst. Framförallt vinden störde då det blåste relativt friskt från sydväst redan i gryningen. Fram till kl. 10.30 då näten drogs ned märktes 43 fåglar av 13 olika arter. Taltrast var ny märkart för säsongen och rödhakarna var talrikare än tidigare. Omvänt och helt normalt så här i september för både kärrsångare och lövsångare med endast enstaka märkta eller observerade. En talgoxe märkt i juli 2010 kontrollerades för första gången.

I dammarna nu gått om änder med följande noteringar: stjärtand 23, skedand 25, snatterand 5 och brunand 5. Dessutom gott om krickor i Fleningedammarna och en ganska hyfsat med vigg i Hyllingedammarna. I vadarväg omkring 25 unga brushanar samt en solo grönbena.

Tack till Mårten och Micke för dagens insats.
- Henrik J -

26 augusti

I gryningen ganska fina förutsättningar men allt eftersom en ganska stark sydvind som sannolikt påverkade resultatet. I det stora hela en seg tillställning med relativt dålig aktivitet frampå senmorgonen. Totalen stannade på endast 46 nymärkningar av 15 arter, däribland sju steglitser vilket var nytt dagsrekord. I övrigt inga direkta ögonbrynshöjare.

Nämnas kan att vi röjde för en ny nätgång i områdets norra delar som kompensation för våra tidigare förlorade nätplatser vid det numera skövlade björnlokebeståndet. Den nya platsen gav stor utdelning med nästan hälften av nymärkningarna.

Obsar: lärkfalk 1, fiskgjuse 1 str., brushane 12 juv., vattenrall 2 hörd. samt snatterand 1 par.

Medhjälp av Mårten och Klas.
- Henrik J -

24 augusti

Säsongens kanske mest händelserika ringmärkardag inleddes vid kl. 05. Mats, Klas och Ulf var i vanlig ordning punktligt på plats för nätuppsättning strax innan gryningen. En nattskärra sågs av Mats i strålkastarskenet sittande på grusvägen och en morgontidig pilgrimsfalk jagade övernattande starar. På grusvägen även en större vattensalamander, faktiskt säsongens första!

En mindre chock fick vi lite senare då vår kanske hittills bästa märkplats var jämnad med marken! Kommunen hade helt utan förvarning kört ned hela det fina björnlokebeståndet där vi i augusti haft tre nät som fångat bra mycket fågel. Verkligen trist men inget att göra något åt.

Lagom till första nätrundan började det stänka men inte så pass mycket att vi behövde dra ihop grejerna. En av dagens överraskningar i näten var en gammal gräshoppsångare som till på köpet höll på att byta handpennor. Riktigt stora ruggningsluckor gjorde att fågeln hade svårt att flyga några längre sträckor. Vi har aldrig tidigare kontrollerat en ruggande gräshoppsångare vilket inte är så konstigt då de enligt litteraturen normalt sett byter fjädrar på övervintringslokal.

Vid kl. 08.30 anlände den första av fyra elevgrupper från Kattarps skola till förevisning. Alltid skoj att visa och berätta för barn om fåglar vi fångar. Lagom till det var dags för den tredje gruppen fastnade en ung stenskvätta i ett av näten vilket innebar ny märkart för verksamheten. I samma veva fångades säsongens andra unga grå flugsnappare.

Totalt kom vi under dagen upp i 74 nymärkningar av 18 olika arter vilket får anses godkänt med endast 12 uppsatta nät. Nämnas kan också att det under förmiddagen sträckte flera stora flockar med vitkindade gäss norrut.

Stort tack till samtliga medhjälpare för dagens insats.
- Henrik J -

18 augusti

Mats och Mårten mötte upp för nätuppsättning i gryningen och Klas anlände lite senare. Kanske så många som 2000 övernattande starar tjattrade från vassruggarna utanför märkplatsen. Plötsligt ett väldigt uppflog då en sparvhök var framme och satte klorna i en.

Vädermässigt en lugn och mulen morgon med endast tillfälligt lätt regn då en front passerade. Resultatet fram till kl. 10.30 stannade på 91 nymärkningar fördelade på 14 olika arter. I fångsten bl.a. säsongens första gulärla och tillika buskskvätta. Fortfarande ganska gott om unga kärrsångare varav en rejält fet individ med vikten 16,3 gram vilket är anmärkningsvärt. I dag var det annars trädgårdssångare som uppträdde i större antal än vanligt med 13 märkta vilket innebar nytt dagsrekord för arten.

En gammal egenkontroll fångades och dokumenterades gällande en törnsångare märkt under fjolåret. Även denna rejält fet inför flytten söderut och i väldigt fräsch nyligen bytt fjäderdräkt. Kan för övrigt nämna att vi genom Henrik Ehrenberg fick reda på att en ung kärrsångare som vi märkte förra lördagen kontrollerades av danska märkare endast 3-4 dagar senare, sannolikt vid Gedser fågelstation.

Övriga observationer: En 2k pilgrimsfalk gjorde några halvhjärtade attacker mot änder och vadare utan att lyckas. I Fleningedammarna bl.a. höstens första stjärtand, mellan 15-20 unga brushanar samt en ung småsnäppa. I Bergdammen 1 par smådoppingar med fyra hungriga ungar.
- Henrik J -

12 augusti

Ännu en tidig morgon vid Hasslarps dammar. Föreningens ringmärkningsexkursion lockade ett liten men mycket intresserad skara som fick en hel del fåglar att studera.

Grå flugsnappare, foto Mårten Müller
Grå flugsnappare, en ovanlig märkart i Hasslarp, foto: Mårten Müller).

Totalt märktes 104 individer av 19 olika arter. Likt gårdagen dominerade lövsångare, kärrsångare och rörsångare. Nya märkarter för säsongen var ladusvala, trädpiplärka och grå flugsnappare. Den senare en ganska ovanlig märkart som vi sedan tidigare bara märkt vid ett fåtal tillfällen. Så här en bit in i augusti endast ett fåtal gamla kärrsångare kvar runt dammarna men en fågel som märktes 2009 kontrollerades för andra året i rad.

I övrigt ganska likt gårdagen vad gäller övriga observationer. Undantaget var den vaktel som hördes i det norra delarna av området vid nätuppsättning strax innan kl. 05.

Medhjälp under dagen av Mats, Mårten, Ulf, Klas och Micke J.
- Henrik J -

11 augusti

Märkningen i Hasslarp resulterade i många fåglar - 134 i fångsten denna vackra, om än smått kyliga morgon.

Nämnvärt en ung vardera av grönsångare och törnskata, samt ordentligt många lövsångare och rörsångare. En kontroll av en gammal rörsångare märkt i Hasslarp 2008 gjordes också.

Grönsångare, foto Mårten Müller
Grönsångare. ungfågel, foto: Mårten Müller).

I övrigt sågs tre fiskgjusar sträcka förbi, rastade i dammarna gjorde bl.a. en ung kustsnäppa, två mosnäppor, två svartsnäppor, tre brushanar samt 25 ljungpipare. Och ännu sjöng en gräshoppsångare i den arla gryningen.

Märkare under morgonen Mårten, Mats, Henrik J, Klas, Olof J med Fille, samt undertecknad.
- Peder Winding -

5 augusti

Trastsångare, foto Mårten Müller   Törnskata, foto Mårten Müller
Trastsångare respektive törnskata, foto: Mårten Müller).

Ringmärkningen i Hasslarp var idag mycket välbesökt - både barnfamiljer och en fågelcirkel passerade.

I fångsten 86 fåglar, den största överraskningen en ung trastsångare som gladde oss alla. Annat nämnvärt i fångsten var en törnskata, två steglitser, en stare samt två svartvita flugsnappare.

I den östra Hyllingedammen låg den unga svarthalsade doppingen kvar, två gräshoppssångare sjöng sporadiskt under morgonen, en äldre pilgrimsfalk jagade i området och av rastande vadare kan fem brushanar och tre svartsnäppor omnämnas.

Glada märkare denna morgon var Henrik J, Mårten M, Peter F, Klas R, Mikael O samt undertecknad.
- Peder Winding -

3 augusti

En av säsongens hittills bästa dagar med resultatet 123 nymärkningar av 17 olika arter. Vädret i stort sett perfekt med svaga till måttliga vindar, växlande molninghet och behaglig temperatur. God fågeltillgång under förmiddagen medförde att vi (Micke O och undertecknad) höll på ända fram till lunch.

I fångsten dominerade lövsångare med 34 märkta. Därutöver fortsatt ganska gott om kärrsångare vilket är normalt så här års. Nya arter för säsongen var vardera en ung härmsångare och svartvit flugsnappare. En gammal fin nyruggad näktergal var så pass fräsch och fet att den sannolikt var redo att bege sig söderut. En gammal rörsångare märkt som ungfågel vid dammarna i augusti -06 fångades och avlästes. Samma fågel har vi tidigare kontrollerat både i fjol och förfjol.

I dammarna noterades att en ung svarthalsad dopping fortfarande var kvar samt att antalet smådoppingar ökar. I vadarväg bokfördes ovanliga Hasslarpsarter såsom kustpipare, spovsnäppa och småsnäppa. Därutöver säsongens första törnskata, en hanne som precis lyckades undgå näten.
- Henrik J -

31 juli

Ytterligare ett morgonpass vid dammarna. Denna gång tillsammans med Micke O, Mats och Henrik E. Inte särskilt optimala förutsättningar med en ganska frisk sydvästlig vind och radarsekvenser som visade intågande hotfulla regnmoln. Näten var uppe strax innan kl. 05.00 och redan tre timmar senare beslutade vi oss för att ge upp.

Resultatet blev därefter med totalt 47 nymärkningar av 12 arter. Inga direkta överraskningar i fångsten men nytt för säsongen var en ung björktrast. Därtill fyra äldre rörsångarkontroller som vi själv märkt, varav två från säsongen 2009.

En gammal och en ung svarthalsad dopping ännu kvar och en ad pilgrimsfalk som gjorde några lovar över dammarna.
- Henrik J -

27 juli

Lövsångare 1k och 2+, foto Mårten Müller
Lövsångare (1k och 2+) (foto: Mårten Müller).

I vanlig ordning samling i gryningen kl. 04.00 för ännu ett ringmärkningspass. Micke O och Mårten troget på plats vid utsatt tid och en halvtimme senare var så gott som samtliga 15 nät uppe. Två livligt sjungande gräshoppsångare underhöll medan vi förberedde.

Det visade sig snabbt att fågeltillgången var bra och fram till kl. 10.00 märktes 106 individer av 17 olika arter. Något överraskande har gräshoppsångarna kommit igång ordentligt och under morgonen märktes fem fåglar, en gammal och fyra årsungar. Nytt i näten för säsongen var två unga hämplingar. Jämfört med förra veckan betydligt färre mesar i området och bra många fler av andra arter, bl.a. rör- och lövsångare. Nämnas kan också att ytterligare fyra egna äldre kontroller bokfördes.

   
Gräshoppsångare och hämpling, foto: Mårten Müller.

De tre tidigare observerade svarthalsade doppingarna i östra Fleningedammen verkade lämnat området. I lilla Hyllingedammen låg nu istället 1 ad och en juv svarthalsad! Är det nya fåglar som anlänt eller samma? Man blir inte riktigt klok på artens uppträdande på lokalen denna sommar.
- Henrik J -

24 juli

Efter en dryg veckas uppehåll var det åter dags för ett märktillfälle. I stort sett optimala förhållanden med lugnt och klart väder. Fram till kl. 09.30 då näten plockades ned märktes 65 fåglar av 17 olika arter. Nytt årsbästa blev det för kärrsångare med 26 märkta och nya årsarter var gräshoppsångare (två ungfåglar), rödhake och steglits. Kul att det trots allt verkar finnas en och annan gräshoppsångare i omgivningen!

Återigen kontrollerade vi den Gedsermärkta kärrsångare som vi tog vid premiären den 3 juli. En annan kärrsångarkontroll visade sig vara märkt av oss själv vid dammarna i juli -08.

De tre svarthalsade doppingarna kvar i östra Fleningedammen. Därutöver inga anmärkningsvärda observationer.

Tack till Mårten för dagens slit.
- Henrik J -

14 juli

Äntligen en morgon med så pass stabilt väder att märkning kunde genomföras. Micke J, Mårten och Mats med sonen Samuel mötte upp vid dammarna redan kl. 04.00. Till en början ganska låg aktivitet bland fåglarna men under de sena morgontimmarna mer fart. Fram till lunch märktes totalt 95 individer av 14 olika arter. Blåmes och kärrsångare dominerade med 29 respektive 22 nymärkningar. För blåmes innebar det nytt dagsrekord. Nya märkarter för säsongen var bofink, stare och rödstjärt. Bofinken var för övrigt endast den femte i ordningen sedan starten år 1995!

Fem äldre kontroller bokfördes varav två rönte visst intresse. Dels en gammal vacker sävsparv som vi ringmärkte som ungfågel i augusti 2006 och med detta blivit den hittills äldsta vi dokumenterat i Hasslarp. Anmärkningsvärt är att vi inte kontrollerat denna fågel tidigare! Den andre var en sävsångare som vi märkte som ungfågel den 14 juli 2009 och osannolikt nog kontrollerade året därpå just den 14 juli. Ifjol frångick vi tillfälligt vanan då vi avläste fågeln redan den 9 juli!

Lite fågelskådning blev det naturligtvis också och förutom de tre sedan tidigare observerade svarthalsade doppingarna upptäckte Mats ytterligare en ungfågel i en av Hyllingedammarna. En gräshoppsångare sjöng sporadiskt under morgonen och det är faktiskt det enda mötet vi haft med arten sedan vi började för snart två veckor sedan. Anmärkningsvärt med tanke på att arten varit en karaktärsart under de fyra senaste säsongerna. I vadarväg bl.a. minst fyra mindre strandpipare, två mosnäppor och två kärrsnäppor. Vid lunchtid dessutom överraskande en hona blå kärrhök som skruvade över dammarna för att sedan dra norrut.
- Henrik J -

8 juli

En lugn, varm och disig morgon vid dammarna. Till en början väldigt låg aktivitet bland fåglarna men allt eftersom det torkade upp blev det bättre rörelse. Totalt märktes 55 fåglar fördelat på 12 olika arter och därtill kontrollerades ytterligare fem fåglar märkta under tidigare säsonger. Bland kontrollerna utmärkte sig en sävsångare, märkt som 2k+ i juli 2009. Samma fågel kontrollerades därefter både i juli -10 och -11.

I dammarna rastade bl.a. tre spovsnäppor, fem kärrsnäppor och två mosnäppor.

Micke J och Mårten hjälpte till under hela dagen liksom Kristian L med dotter Emily 7 år under några morgontimmar.
- Henrik J -

6 juli

Morgonens märkning avbröts redan efter ett par timmar då vi kände att väderläget blev allt mer osäkert. Mörka moln tornade upp sig både i sydväst och sydöst varvid vi beslöt att packa ihop. Resultatet blev därefter med endast 16 nymärkningar av 10 olika arter.

En ung näktergal och en kontroll av en kärrsångare märkt som 2k+ i juli -07 blev dagens behållning. Samma kärrsångare har vi för övrigt kontrollerat åren -08, -09 samt -11.

Lågt över Fleningedammarna jagade ett par lärkfalkar under några minuter och i dammarna rastade säkert minst 25 grönbenor.

Tack till Mårten och Ulf för dagens insats.
- Henrik J -

3 juli - säsongstart

Ung trädkrypare, foto Mårten Müller
Ungfågel av trädkrypare, som fångas med enstaka ex nästan årligen (foto: Mårten Müller).

Ringmärkningspremiär vid Hasslarps dammar under morgon och förmiddag. Ganska god fågeltillgång där resultatet stannade på 141 nymärkningar av 17 olika arter mycket beroende på höga antal av talgoxe (41 märkta) och blåmes (19 märkta). En ung trädkrypare var verksamhetens blott andra sedan starten för 18 år sedan! Nämnas kan också 22 kärrsångare varav 4 små nyligen uthoppade ungar.

Totalt 13 äldre kontroller, däribland en gammal bekant kärrsångare som vi tidigare kontrollerat både 2009 och 2011. Fågeln är märkt i juli 2007 vid Gedser Udde i Danmark. En näktergal som vi märkte för två år sedan lyckades vi också fånga och avläsa.

För övrigt en hel del tringavadare i dammarna och i en av Fleningedammarna en grann svarthalsad dopping.

Medhjälp av Mats och Mårten och besök av blivande (?) märkare Samuel 7 år, Gustav 8 år och Märta 11 år.
- Henrik J -

Årets ringmärkningsiffror

DATUM: 3-
jui
6-
jul
8-
jul
14-
jul
24
jul
27-
jul
31-
jul
3-
aug
05-
aug
11-
aug
12-
aug
18-
aug
24-
aug
26-
aug
2-
sep
SUMMA  
Tid 04.30-
11.30
04.30-
06.30
04.30-
10.30
04.30-
11.30
04.30-
09.30
04.30-
10.00
04.45-
08.00
04.30-
12.15
04.45-
10.45
05.00-
12.00
05.00-
11.00
05.00-
10.30
05.30-
11.30
06.00-
10.00
05.30-
10.30
   
                                   
Backsvala                                 Backsvala
Björktrast             1                 1 Björktrast
Blåhake                                 Blåhake
Blåmes 19 1 6 29 3 1 1 13 1 3 2   3   2 84 Blåmes
Bofink       1                       1 Bofink
Buskskvätta                       1       1 Buskskvätta
Citronärla                                 Citronärla
Enkelbeckasin                                 Enkelbeckasin
Entita                                 Entita
Gransångare 9 1 2 6 2 8   4 1 5 4 4 4   3 53 Gransångare
Grå flugsnappare                     1   1     2 Grå flugsnappare
Gråsiska                                 Gråsiska
Gråsparv                                 Gråsparv
Gräshoppsångare         2 5             1     8 Gräshoppsångare
Grönbena                                 Grönbena
Grönfink 1                 1       6 1 9 Grönfink
Grönsiska                                 Grönsiska
Grönsångare                   1           1 Grönsångare
Gulsparv                                 Gulsparv
Gulärla                       1   1   2 Gulärla
Gärdsmyg                                 Gärdsmyg
Gök                                 Gök
Göktyta                                 Göktyta
Hämpling           2               1   3 Hämpling
Härmsångare               1   1           2 Härmsångare
Hökångare                                 Höksångare
Järnsparv 3       2 1 1 1 2 2 1 1   1 1 16 Järnsparv
Koltrast 1   1     2 1 1               6 Koltrast
Kungsfiskare                                 Kungsfiskare
Kungsfågel                                 Kungsfågel
Kärrsångare 22 1 15 22 26 27 13 22 12 29 15 24 9 3 2 240 Kärrsångare
Ladusvala                     2         2 Ladusvala
Lövsångare 6 1 3 2 3 12 6 34 16 38 32 15 8 1   177 Lövsångare
Näktergal 2 1 1 1       1 1   1         8 Näktergal
Nötväcka                                 Nötväcka
Pilfink                                 Pilfink
Pungmes                                 Pungmes
Rosenfink                                 Rosenfink
Rödhake         1                 1 7 9 Rödhake
Rödstjärt       2 1 4   2 1 1 4   1 1   17 Rödstjärt
Rörsångare 9   7 6 6 19 9 18 19 27 18 18 17 7 15 195 Rörsångare
Skata                                 Skata
Skogssnäppa                                 Skogssnäppa
Småfläckig sumphöna                                 Småfläckig sumphöna
Stare       1         1             2 Stare
Steglits         1       1         7   9 Steglits
Stenskvätta                         1     1 Stenskvätta
Större hackspett                                 Större hackspett
Svart rödstjärt                                 Svart rödstjärt
Svarthätta 4 4 3 2 2 1     1   2 3 4 4 1 31 Svarthätta
Svartvit flugsnappare               1 2   1   1     5 Svartvit flugsnappare
Sånglärka                                 Sånglärka
Sädesärla                                 Sädesärla
Sävsparv 4 1   3 3 2 2 3 4 1 2   1     26 Sävsparv
Sävsångare 6 2 2 5 6 1 5 2 1 1 4 1 3 2   41 Sävsångare
Talgoxe 41 1 5 10 3 3 2 5   9 5 2 1   3 90 Talgoxe
Taltrast                             1 1 Taltrast
Trastsångare                 1             1 Trastsångare
Trädgårdssångare 1   3   1 5 1 4   2 1 13 2   1 34 Trädgårdssångare
Trädkrypare 1                             1 Trädkrypare
Trädpiplärka                     1 1 4 4   10 Trädpiplärka
Törnskata                 1 1           2 Törnskata
Törnsångare 11 3 7 5 2 10 5 7 17 8 7 6 8 4 3 103 Törnsångare
Vassångare                                 Vassångare
Vattenrall                                 Vattenrall
Vattensångare                                 Vattensångare
Ärtsångare 1       1 3   4 3 4 1 1 5 3 3 29 Ärtsångare
Rör-/Sävsångare                                 Rör-/Sävsångare
SUMMA 141 16 55 95 65 106 47 123 86 134 104 91 74 46 43 1226 SUMMA© KOF 1995-2019
Ansvarig för sidan är KOF:s webbgrupp.
Sidan uppdaterad 2019-10-22 av Christer Strid.