Ringmärkning 2016 i Hasslarp

26 juni - säsongspremiär

Säsongspremiär för ringmärkningen vid Hasslarps dammar.

Första ringmärkta fågeln 2016, en ungfågel (1k) av gransångare (foto: Peder Winding)
Första ringmärkta fågeln 2016, en ungfågel (1k) av gransångare (foto: Peder Winding).

Till en början svag sydlig vind och stundtals lätt duggregn, framåt dagen uppklarnande med vind vridande åt väst och kraftigt ökande.

När vi drog ihop näten och summerade vid tolvtiden var resultatet uppe på 122 nymärkningar av 17 arter.

Rätt många ungfåglar i fångsten - nyligen uthoppade säv- och rörsångare var oväntat tidigt! Talrikast bland nymärkningarna var kärrsångare 24, talgoxe 20, rörsångare 14 samt gransångare 12. Annat nämnvärt i fångsten var två adulta rödstjärtar, hane och hona - medan många ungfåglar fångas är adulta ovanligt - en härmsångare samt två brunsiskor.

Rödstjärt, hane, ålder 2 år eller äldre (foto: Peder Winding)   Rödstjärt, hona, ålder 2 år eller äldre (foto: Peder Winding)
Rödstjärt, hane (tv) och hona (th), både fåglarna minst två år gamla (foto: Peder Winding).

Rödstjärt, unfågel (1k) (foto: Peder Winding)   Näktergal, ungfågel (1k) (foto: Peder Winding)
Rödstjärt (tv) och näktergal (th), både fåglarna födda i år (foto: Peder Winding).

Som vanligt på premiärdagen många kontroller av fåglar märkta tidigare säsonger - idag 23 kontroller, de allra flesta från de senaste tre säsongerna, men en kärrsångare märkt som ungfågel i juli 2012 samt en gransångare märkt som 2k+ säsongen 2013 tål att nämnas.

Brunsiska (gråsiska) två årsungar (foto: Peder Winding)
Brunsiska (gråsiska) två årsungar (foto: Peder Winding).

En hel del rastande vadare i dammarna - 35 grönbenor, åtta brushanar, fem kärrsnäppor, två svartsnäppor, två mindre strandpipare, en gluttsnäppa - men framförallt en smalnäbbad simsnäppa som undertecknad såg snabbt dra bortåt bruket över Bergsdammen vid nätnedtagning. Ingen annan i ringmärkningsgänget fick se fågeln som återfanns av annan skådare i mellersta Fleningedammen först efter att vi lämnat.

Deltog i premiären gjorde Micke J, Klas, Mårten, Henrik J och undertecknad.

- Peder Winding -

3 juli

Blåmes, gammal fågel (foto: Peder Winding)
Blåmes, gammal fågel (foto: Peder Winding).

Nytt märktillfälle. Klas och Peder mötte upp vid kl. 04.00 och fram t.o.m. kl. 09.00 märktes låga 42 fåglar 13 olika arter.

Betydligt sämre resultat än senast vilket hade sin förklaring i att endast 11 nät användes (förra gången 19 st) och att det redan vid 6-tiden blåste upp från sydväst.

I fångsten bl.a. en ung taltrast samt två knappt flygga kärrsångarungar, säsongens första. Sju äldre egenkontroller bl.a. en hanne svarthätta märkt i förfjol.

Ungfågel av taltrast (foto: Peder Winding)
Ungfågel av taltrast (foto: Peder Winding).

Förutom en forsärla som drog norrut över dammarna gjordes inga övriga udda observationer.

- Henrik Johansson -

9 juli

Riktigt blött och fuktigt efter nattens passerande regnfront. Inte blev det bättre av att en rejäl regnskur överrumplade oss precis när vi fått upp alla nät vid kl. 5.30! Därefter fortsatt mulet men torrt samt ökande västvind. Senaste veckans omfattande nederbörd har gjort att vattennivåerna stigit i dammarna vilket gör att vi inte kan använda alla nätgångar fullt ut. Idag avstod vi från att spänna upp två nät i sydvästra Fleningedammen.

Plockar fåglar ur nät (foto: Henrik Ehrenberg)
Dags att kolla fångsten i ett nät, Mårten och Klas på plats (foto: Henrik Ehrenberg).

Dagens resultat stannade vid 81 nymärkningar av 20 olika arter. I fångsten bl. a. fyra gråsiskor (gammal hanne med tre ungfåglar varav två som vi märkte vid premiären för två veckor sedan), en belgiskmärkt rörsångare, två näktergalar samt säsongens första unga rödhakar.

Listan med fåglar vi märkt under tidigare säsonger utökades med 12 av sju arter, bl.a. en kärrsångare märkt för tre år sedan.

Fotodokumentation (foto: Henrik Ehrenberg)
Peder fotodokumenterar en fågel (foto: Henrik Ehrenberg).

En hornuggla stöttes från buskagen men strök strax över näten. För två år sedan märkte vi en hornuggla på samma plats. I dammarna bl. a. sju brunänder och mindre antal av svartsnäppa, gluttsnäppa, brushane, skogssnäppa, grönbena och mindre strandpipare. En lärkfalk jagade och i en nisch på gamla sockerbruksbyggnaden fanns minst en halvstor tornfalkunge.

Dagens personalstyrka: Mårten, Micke J, Peder, Klas och undertecknad. Henrik E på besök.

- Henrik Johansson -

16 juli

Rosenfink adult (foto: Peder Winding)
En vackert utfärgad, gammal rosenfink (foto: Peder Winding).

Nytt märktillfälle i Hasslarps dammar i skönt mulet väder med väldigt varierande vindstyrka, växlande från två sekundmeter till åtta-nio.

Näten drogs ihop vid halv tio-tiden då vi hade fått ihop 106 nymärkningar av 17 arter samt 11 gamla kontroller.

Allt mer ungfåglar i fångsten som sig bör - gransångare tycks även i år ha ett väldigt bra år och under morgonen märktes 17 stycken (varav 16 ungfåglar).

Vad vi gladdes åt allra mest under morgonen var dock en adult hane rosenfink - otroligt grann fågel att närstudera och första gången en gammal fågel hamnar i näten i Hasslarp! Även den unga kungsfiskare som märktes tål att omnämnas, liksom en ung gök.

Kungsfiskare (foto: Peder Winding)
Ungfågel av kungsfiskare (foto: Peder Winding).

Gök (foto: Peder Winding)
En ungfågel av gök (foto: Peder Winding).

Fotodokumentation av rosenfink (foto: Peder Winding)
Rosenfinken fotodokumenteras (foto: Peder Winding).

I övrigt kunde vi konstatera att tornfalkarna vid bruket har två snart flygga ungar. Nämnvärda obsar var en forsärla, tre brushanar samt en pilgrimsfalk.

Deltog idag gjorde undertecknad, Klas, Mårten samt Henrik J.

Glöm inte att följa ringmärkningen i Hasslarp på vår sida här på KOFs hemsida!

- Peder Winding -

20 juli

Jättefin julimorgon vid dammarna med till en början lite lagom lätt molnighet, uppklarnande och svag vind. Som brukligt bäst fart på småfåglarna under de tidiga morgontimmarna och avtagande aktivitet i samband med sol och stigande dagstemperatur.

Ärtsångare (foto: Peder Winding)
Ärtsångare (foto: Peder Winding).

Totalt under morgonen 75 nymärkningar av 14 arter och i fångsten nu allt större andel unga ”accar” (kärr-, rör- och sävsångare). Fortsatt bra med både sävsparv, törn- och gransångare. Inga sällsyntheter men en vacker gammal härmsångare var trevlig att studera.

Härmsångare (foto: Peder Winding)
Härmsångare, en gammal fågel (foto: Peder Winding).

Fyra egna äldre kontroller dokumenterades, bl.a. en rörsångare märkt säsongen 2013.

Rörsångare? (foto: Peder Winding)
Kan det vara en rörsångare som fångats? (foto: Peder Winding).

I vanlig ordning en del grönbenor samt enstaka skogssnäppor, brushanar och en svartsnäppa. Vattenrall och smådopping hördes.

Gott vardagsslit av Mårten och Peder. Besök av Bengt Nilsson, Gånarp med sin son och två intresserade barnbarn från Svedala.

- Henrik Johansson -

27 juli

Kärrsångare, ålder juv (foto: Peder Winding)   Kärrsångare, ålder ad (foto: Peder Winding)
Kärrsångare, ungfågel (tv) och gammal fågel (th), foto Peder Winding.

Härlig morgon med lite lätt höstkänsla. Tre lärkfalkar bjöd på fin uppvisning då de jagade insekter lågt över Bergsdammen vid nätuppsättning kl. 04.30. Lite lätt molnighet, ganska svag vind och bra fart på småfåglarna under i stort sett hela morgonen och förmiddagen, vilket gjorde att vi lät näten vara upp ända till kl. 12.30.

Totalt märktes 165 fåglar av 14 olika arter vilket var den tredje högsta dagssumman någonsin. Tre fina rekord blev det, 165 fåglar innebar med god marginal den högst julisiffran någonsin. Kärrsångarna dominerade stort och hela 59 individer märktes vilket både var nytt dagsrekord för kärrsångare men också nytt dagsrekord för en enskild art under en dag. Av de 59 kärrsångarna var 8 st. gamla fåglar varav några nu ordentligt feta inför stundande flyttning.

Ringmärkning av en blåmes (foto: Peder Winding)
Ringmärkning ev en blåmes (foto: Peder Winding).

Övrigt i fångsten: förhållandevis många unga löv-, gran- och sävsångare samt säsongens första törnskator, en gammal hona och en ungfågel. Två näktergalar varav en mycket vacker gammal fågel med nyligen bytt fräsch fjäderdräkt. Även denna fågel rejält fet och redo att ge sig av söderut. Säsongens första sädesärla kan även nämnas då arten är ganska ovanlig i näten.

Fyra äldre egenkontroller bokfördes, bl.a. en riktigt gammal rörsångarbekant med ringnummer AP 84057. Fågeln märktes som ungfågel i augusti 2006 och kontrollerades somrarna 2011 och 2012. Kul att denna 10-åring fortfarande är ”still going strong”.

Den 10 åriga rörsångaren (foto: Peder Winding)
Rörsångaren - still going strong - 10 år (foto: Peder Winding).

I området minst 3, kanske 4 olika flygga tiggande gökungar. Ett bra år för arten alltså. Vad vi kunnat se matas fåglarna av rör- och kärrsångare. En gammal pilgrimsfalk visade sig en kort stund och likt tidigare märkdagar hördes flera olika vattenrallar.

Märkare idag: Micke J, Mårten och Peder. Besök av Erik Hansson från ”Natursidan.se”.

- Henrik Johansson -

31 juli

Enkelbeckasin (foto: Peder Winding)
Enkelbeckasin, säsongens första (foto: Peder Winding).

En lugn och fin julimorgon men inte riktigt samma fina fågeltäthet som i onsdags. I stort sett strålande solsken gjorde att det blänkte i många nät. Totalt idag 91 nymärkningar av 15 olika arter och fortsatt stark dominans av kärrsångare med 35 märkta. Med dessa passerades den magiska summan 5000 ringmärkta kärrsångare sedan starten för 22 säsonger sedan. Blir nog svårt att hålla igång 22 år till… Nya märkarter för säsongen var en enkelbeckasin och en svartvit flugsnappare.

Ladusvala (foto: Peder Winding)
Ladusvala, ungfågel (foto: Peder Winding).

Till listan med gamla kontroller som vi ej kontrollerat tidigare i sommar kunde ytterligare fem läggas, bl.a. en näktergal märkt ifjol.

Fortfarande matar enstaka par kärrsångare nyligen utflugna ungar så det kommer finnas fler att fånga framöver i augusti.

Två lite udda observationer var en förbiflygande kustpipare och tillika en gröngöling. Som brukligt pilgrimsfalk på de höga kraftledningsstolparna och jagande lärkfalk över Bergsdammen. Mindre korsnäbb hördes

Peder, Klas och Emma först på plats efter en natt med tärnmärkning på Sandön. Som vanligt även ett gott dagsverke av Micke och Mårten.

- Henrik Johansson -

5 augusti

En ljummen augustimorgon med lite lätt vind omkring sydväst. Blött och kladdigt efter de senaste dagarnas regnande.

Gänget samlat (foto: Klas Rosenkvist)
Dagens gäng samlat rund bordet (foto: Klas Rosenkvist).

Som helhet en ganska hyfsad dag med 88 nymärkningar av 18 olika arter. I fångsten bl.a. en ung skogssnäppa – säsongens första samt sommarens andra taltrast. Två egenkontroller av en törnsångare och en sävsparv som båda märktes under fjolåret.

Två lärkfalkar jagade insekter över dammarna i gryningen och en kungsfiskare som for omkring i området men lyckades undvika hamna i näten. En flock med 11 myrspovar sträckte åt sydväst.

Medhjälp idag av Mats, Peder och Klas. Peter F med sonen Kasper och dottern Nina på besök.

- Henrik Johansson -

12 augusti

Efter flera dagar med ostadigt väder var vi sugna på att testa igen. Klas, Peder, Mats och Peter som vanligt punktligt på plats i gryningen kl. 04.30. En lugn och fin augustimorgon, lite kyligt (6 grader) och rejält fuktigt i vegetationen. Efter hand torrare och varmare i samband med ökande sydvind.

Törnskata, unfågel (1k) (foto: Peder Winding)   Törnskata ad hona (foto: Peder Winding)
Törnskator, ungfågel (tv) och en adult hona (th) (foto: Peder Winding).

Samtliga 20 nät uppe ända fram till lunch vilket resulterade i säsongens näst bästa dag. Totalt ringmärktes 150 individer av 21 olika arter, bl.a. sommarens andra unga kungsfiskare, säsongens första buskskvätta, en ung törnskata samt hela 45 ladusvalor, vilket var nytt dagsrekord för arten. Även en ung backsvala fastnade vilket inte händer varje år.

Inte mycket övrigt att skriva om förutom en lärkfalk som snabbt drog förbi. I en av Fleningedammarna matar en vuxen gråhakedopping två ganska små ungar vilket är ovanligt sent på säsongen. Normalt är gråhakeungarna flygga så här års. Nämnas kan att även vattenrallarna har små ungar i Fleningedammarna.

- Henrik Johansson -

16 augusti

En riktigt behaglig augustimorgon. Märkning innan arbetet varvid näten halades vid kl. 9.30. Lugnt och stilla, lätt molnighet och ganska fuktigt. Från omkring kl. 8 ökande fågelaktivitet i takt med att vegetationen torkade upp. Totalt kom vi upp i 96 nymärkningar fördelade på 16 olika arter där gulärla och trädpiplärka var nya för säsongen.

Morgonens största överraskning stod dock sommarens tredje kungsfiskare för. Fågeln, en gammal hona, var mycket oväntat redan märkt någon annanstans i landet. Ska bli intressant när uppgifter kommer om var och när den blivit ringmärkt.

Lövsångare, ungfågel (foto: Peder Winding)
Lövsångare, ungfågel (foto: Peder Winding).

Sädesärla, ungfågel (foto: Peder Winding)
Sädesärla, ungfågel (foto: Peder Winding).

En äldre egenkontroll av en sävsparvhanne märkt som ungfågel i september 2014 och kontrollerad i juni ifjol.

Små grupper av mindre korsnäbb hördes och en svartsnäppa rastade. Annars lugnt i övrigt.

Medhjälp av Mårten och Peder.

- Henrik Johansson -

20 augusti

En ljummen och fin augustimorgon. Nätuppsättning med pannlampor och den första morgonen med knäppande rödhakar. Klas uppmärksammade oss på att det var på dagen 20 år sedan Johan fångade och ringmärkte en ung vattensångare i sydvästra Fleningedammen. Otroligt! 20 år sedan!

Mycket bra förutsättningar under hela morgonen och förmiddagen, undantaget 20 minuters lätt regn vid 8-tiden, med svaga vindar och ett jämntjockt molntäcke. God fågeltillgång och jämn aktivitet gjorde att vi höll igång fram till lunch. Totalt kom vi upp i 168 nymärkningar av 23 olika arter vilket var säsongens hittills högsta dagssumma. Skapliga antal av flera arter bl.a. 14 svarthättor vilket var nytt dagsrekord samt 19 törnsångare vilket var nära vårt dagsrekord. Säsongens första grå flugsnappare och grönfinkar kan även nämnas liksom en ung törnskata. På sista rundan gick dessutom en fin större hackspett i vilket var blott den andra fångade sedan starten.

Svartvit flugsnappare, ålder juv (foto: Peder Winding)   Trädgårdssångare, ålder juv (foto: Peder Winding)
Svartvit flugsnappare (tv) och trädgårdssångare (th) båda ungfåglar (födda 2016), foto Peder Winding.

Två egenkontroller av en gransångare och en sävsparv vilka båda märktes under fjolåret.

Inte så många andra observationer men nämnas kan en överflygande forsärla.

I dagens ”Line up” ingick Klas, Peder, Mårten och Stefan. Besökte märkplatsen gjorde två medlemmar från Klippan och en från Ängelholm. Dessutom tillfälligt besök av en lång Kalmarbo.

- Henrik Johansson -

21 augusti

Morgondimma men ovanligt varmt (15 grader) redan i gryningen. Svaga vindar ökande från sydost och uppklarnande. Något fler besökande KOF-medlemmar idag och många medhjälpare på plats i augustimörkret kl. 04.30.

Klart sämre fart på småfåglarna och därför en betydligt lugnare märkmorgon jämfört med gårdagen.

Dagens resultat blev 99 nymärkningar av 17 olika arter och bland dessa en helt ny märkart, den 75:e i ordningen, en ung hussvala. Ur märkprotokollet kan även nämnas säsongens första gräshoppsångare och femte törnskata, båda ungfåglar.

En äldre kontroll av en talgoxe märkt i förfjol.

Över dammarna snurrade en vit stork vid 11.00-tiden och i Fleningedammarna rastade ett 30-tal brushanar och födosökte tre unga svartsnäppor.

Medhjälp av Mats, Mårten, Klas, Peder, Micke och Stefan.

- Henrik Johansson -

23 augusti

Med Peders hjälp kunde elever och lärare från Kattarps skola förevisas under några förmiddagstimmar. Lätt regn vid nätuppsättning kl. 05.30 men sedan uppehållsväder. Ganska blåsigt från väster vilket störde en aning. På grund av att vi endast var två nöjde vi oss med 15 nät mot normala 20.

Sammanlagt märktes 66 fåglar av 12 olika arter vilket var ganska lagom att hinna med. Under morgonen en liten stöt med ladusvalor och senare under förmiddagen återfångades två unga törnskator som vi märkt tidigare i augusti.

- Henrik Johansson -

31 augusti

Ny insats idag med förevisning för elever från Allerums skola åk 5 och 6. Totalt omkring 40 elever i två grupper.

Vädermässigt inget att klaga på med till en början lagom tjockt molntäcke, svag vind och för årstiden varmt med 15 grader i gryningen kl. 05.

Tyvärr oväntat mager utdelning med endast 60 nymärkningar fördelade på 19 olika arter. Bland lite ovanligare arter i näten bl.a. härmsångare och sädesärla.

En pilgrimsfalk satt under ett par timmar på de höga kraftledningsstolparna.

Medhjälp under hela morgonen och förmiddagen av Mats och Peder. Tillfälligt morgonbesök av Henrik E.

- Henrik Johansson -

2 september

Mårten, Henrik E, Klas och Ulf märkte fram till kl. 09. Goda väderbetingelser med klart-halvklart och en svag-måttlig vind från sydväst.

Samtliga 20 nät sattes upp och likt de senaste två tillfällena sparsamt med fågel då 49 individer av 14 olika arter ringmärktes. Tydligt nu att säsongen i stort sett är över för de arter vi tar flest av, kärr- rör- och lövsångare. Därtill fortsatt magert med sylvior och ännu ingen riktig fart på vare sig rödhake eller järnsparv. Trevligt dock att gransångarna fortsätter ”trilla i” och att säsongens första steglitser kunde fångas och märkas. Hoppas på fler innan vi packar ihop och börjar ladda för nästa säsong!

Förutom en kungsfiskare och en lärkfalk inget direkt spännande utanför märkningen.

- Henrik Johansson -

11 september

Säsongens 16:e märktillfälle blev i blåsigaste laget med en ganska jämn, måttlig sydlig vind. Varmt redan i gryningen och i samband med att solen bröt igenom steg temperaturen till upp mot 25 grader.

Dagens slutsumma stannade vid måttliga 67 fåglar fördelade på 16 olika arter med rörsångare, järnsparv och gransångare som talrikaste arter.

I övrigt säsongens andra grå flugsnappare och tillika taltrast.

En kungsfiskare syntes som hastigast och likt tidigare tillfällen hördes vattenrallar både här och där.

Medhjälp i dag av Klas, Micke J och Mårten.

- Henrik Johansson -

17 september - Och så sista för säsongen…

Passande nog säsongens 17:e och sista märkinsats. Efter de senaste tillfällenas magra utdelning nu åter betydligt mer fågel i området vilket säkert har sin förklaring i väderomslaget med lite kyligare vindar från ostsektorn. Totalt idag 137 nymärkningar av 20 olika arter vilket innebar den högsta septembersumman vi noterat. Dagens antal innebar också att vi under säsongen passerade 1600 märkta fåglar vilket tidigare inte hänt.

Ungfågel av höksångare (foto: Klas Rosenkvist)
 .

Ungfågel av höksångare (foto: Mats Rellmar)
Två bilder på ungfågeln av höksångaren, yttersta stjärtpennan ovanligt mycket vitt (foto: Klas Rosenkvist respektive Mats Rellmar).

Dagens guld blev en ung höksångare vilket var den femte märkta sedan starten. För tre arter sattes nya dagsbästa, järnsparv, rödhake och sävsparv men även rörsångare hade en bra dag med över 20 märkta. Annat trevligt i näten var enkelbeckasin, grå flugsnappare, steglits samt en kungsfågel. Den senare faktiskt blott den totalt andra märkta.

Kungsfågel (foto: Klas Rosenkvist)   Rödhake (foto: Klas Rosenkvist)
Kungsfågel (tv) och rödhake. Nytt dagsrekord får rödhake med 29 fångade ex medan kungsfågel den blott andra exemplaret som fångast genom åren, foto: Klas Rodenkvist.

En främmande kontroll av en ung rörsångare noterades också jämte ytterligare fem äldre egna kontroller. En av dessa en blåmes märkt som årsunge i juli 2012 som kontrollerats både sommaren -13 och -15.

Sävsångare (foto: Klas Rosenkvist)
Sävsångare, som totalt fångades i 61 exemplar denna säsong (foto: Klas Rosenkvist).

Medhjälp idag av Mats, Micke J, Klas och Henrik E.

- Henrik Johansson -

 

DATUM: 26-
jun
03-
jul
09-
jul
16-
jul
20
jul
27-
jul
31-
jul
5-
aug
12-
aug
16-
aug
20-
aug
21-
aug
23-
aug
31-
aug
02-
sep
11-
sep
17-
sep
SUMMA  
Tid 05.30-
12.00
05.00-
09.00
05.30-
11.30
05.30-
10.30
05.30-
09.30
04.30-
12.30
05.30-
10.30
05.30-
10.30
05.30-
12.00
05.30-
10.00
05.30-
11.30
05.40-
10.30
06.30-
12.30
06.00-
11.30
06.00-
09.00
06.00-
10.30
06.15-
11.45
   
                                   
Backsvala                             Backsvala
Björktrast                           Björktrast
Blåhake                                     Blåhake
Blåmes 13                46  Blåmes
Bofink                                 1   Bofink
Buskskvätta                                 Buskskvätta
Citronärla                                     Citronärla
Drillsnäppa                                     Drillsnäppa
Enkelbeckasin                               Enkelbeckasin
Entita                                     Entita
Flodsångare                                     Flodsångare
Forsärla                                     Forsärla
Gransångare 12  17  11  19  13  10  17  10  13  10  172  Gransångare
Grå flugsnappare                             Grå flugsnappare
Gråsiska                               Gråsiska
Gråsparv                                     Gråsparv
Gräshoppsångare                                 Gräshoppsångare
Grönbena                                     Grönbena
Grönfink                               Grönfink
Grönsiska                                     Grönsiska
Grönsångare                                     Grönsångare
Gulsparv                                     Gulsparv
Gulärla                             14 
Gulärla
Gärdsmyg                     11  Gärdsmyg
Gök                                 Gök
Göktyta                                     Göktyta
Hornuggla                                     Hornuggla
Hussvala                                 Hussvala
Hämpling                                     Hämpling
Härmsångare                           Härmsångare
Hökångare                                 Höksångare
Järnsparv         12  28  64  Järnsparv
Koltrast                     13  Koltrast
Kungsfiskare                               Kungsfiskare
Kungsfågel                                 1   Kungsfågel
Kärrsångare 24  10  23  19  59  35  18  15  14  14  10  266  Kärrsångare
Ladusvala           45    11  38  21        125 
Ladusvala
Lövsångare     20  14  10  21  22  10    125  Lövsångare
Näktergal                     12  Näktergal
Nötväcka                                     Nötväcka
Pilfink                                     Pilfink
Pungmes                                     Pungmes
Ringduva                                     Ringduva
Rosenfink                                 Rosenfink
Rödhake                       29  42  Rödhake
Rödstjärt   33  Rödstjärt
Rörsångare 14  12  17  15  11  13  22  14  18  10  17  21  218  Rörsångare
Skata                                     Skata
Skogssnäppa                                 Skogssnäppa
Småfläckig sumphöna                                     Småfläckig sumphöna
Sparvhök                                     Sparvhök
Stare                                 Stare
Steglits                               Steglits
Stenknäck                                     Stenknäck
Stenskvätta                                     Stenskvätta
Större hackspett                                 Större hackspett
Svarthätta   14    51  Svarthätta
Svart rödstjärt                                     Svart rödstjärt
Svartvit flugsnappare                               Svartvit flugsnappare
Sånglärka                                     Sånglärka
Sädesärla                               Sädesärla
Sävsparv 12  16  26  134  Sävsparv
Sävsångare   11    65  Sävsångare
Talgoxe 20                41  Talgoxe
Taltrast                           Taltrast
Trastsångare                                     Trastsångare
Trädgårdssångare               27  Trädgårdssångare
Trädkrypare                                     Trädkrypare
Trädpiplärka                       18  Trädpiplärka
Törnskata                           Törnskata
Törnsångare 11  10  19    106  Törnsångare
Vassångare                                     Vassångare
Vattenrall                                     Vattenrall
Vattensångare                                     Vattensångare
Ärtsångare                 22  Ärtsångare
Rör-/Sävsångare                                     Rör-/Sävsångare
SUMMA 122  42  81  106  75  165  91  88  150  96  168  99  66  60  49  67  137 1662  SUMMA