Ringmärkning 2017 i Hasslarp

10 juli - säsongspremiär

Koltrast 2k hane, foto Peder Winding
En art som satte stora avtryck första dagen, koltrasten (hane, ålder 2k, dvs född 2016 (foto: Peder Winding).

En fågelrik ringmärkningspremiär vid Hasslarps dammar. Härlig morgon, i stort sett vindstilla men lite småkyligt med endast 8 grader kl 04.

En njutbar morgon i soluppgången (foto Peder Winding) En njutbar morgon i soluppgången, foto: Peder Winding.

Fortfarande fin fågelsång i området, bl a två revir med sjungande gräshopp- sångare.

grashoppsångare_adultplustva1k, foto Peder Winding
Gräshoppsångare tillbaka?! Här en gammal och två ungfåglar (foto: Peder Winding).

God fågeltillgång under hela morgonen och totalt ringmärktes 166 fåglar av 21 olika arter. Talrikast blev gransångare med 24 märkta följt av kärrsångare (19), rörsångare (16) samt sävsparv och mer oväntat koltrast med 14 individer. För den senare arten nytt dagsrekord.

Ätsångare gammal fågel i full ruggning, foto Peder Winding
Inte så ofta man får tillfälle att jämföra svart rödstjärt (tv) och rödstjärt, båda ungfåglar (foto: Peder Winding).

Nytt dagsbästa blev det även för ärtsångare med nio märkta. I fångsten även kul med fyra gräshoppsångare då arten varit i det närmaste borta från lokalen senaste tre säsongerna. Bland i stort sett samtliga arter en god mix av både gamla fåglar och flygga ungfåglar. Känslan är helt klart att flera arter så här långt lyckats väl med häckningsbestyren.

Ätsångare gammal fågel i full ruggning, foto Peder Winding
Ätsångare, gammal fågel i pågående ruggning av fjäderdräkten (foto: Peder Winding).

Nytt dagsrekord blev det även för antalet egenkontroller av fåglar märkta på lokalen under tidigare säsonger. 25 st fördelade på 10 olika arter, men ingen riktigt gammal individ.

Peder, Klas, Mats och Mårten på plats idag.

- Henrik Johansson -

11 juli

Ringmärkning även idag. Mårten, Mats och Peder på plats kl. 04.15 och samtliga 18 nät uppe kl 05.00. En minst lika skön och stämningsfull morgon som under gårdagen. Lite varmare och rejält fuktigt i vegetationen efter nattens övergående regn. Hela fyra olika gräshoppsångare hävdade revir under hela morgonen.

Inte riktigt lika mycket fågel igång men totalt 95 nymärkningar av 23 olika arter är en bra dagssumma. Precis som under gårdagen märktes ytterligare fyra gräshoppsångare och en ung svart rödstjärt. Lite speciellt med två olika svarta rödstjärtar på två dagar. Tidigare har totalt två individer märkts sedan starten för 23 säsonger sedan! Senast det begav sig var 12 år sedan! Det är kanske inte allför osannolikt att det är ungfåglar från något häckande par på det gamla fabriksområdet som drar runt i området.

Skata, ungfågel, foto Peder Winding
Skata, ungfågel (1k) (foto: Peder Winding).

Stare, ungfågel (1k), foto Peder Winding
En stare, ungfågel, som nog inte uppskattar bli ringmärkt (foto: Peder Winding).

Antalet äldre kontroller från tidigare års märkning utökades med tio. Äldst hittills en törnsångare som ringmärktes som 2k eller äldre i slutet av juni 2013. En femårig kärrsångare, minst fyraårig trädgårdssångare samt lika gammal svarthätta kan också nämnas. Alltid kul så här i säsongens inledning återfånga fåglar vi tidigare ringmärkt.

I sydöstra Fleningedammen var den i stort sett helvita tringa-vadaren kvar. Fågeln ser väldigt speciell ut och är svår att helt och hållet få grepp om. Vi tycker nog trots allt att det mesta tyder på att det är en rödbena. Säsongens första forsärla flög över och i dungen vid märkplatsen sågs och hördes en trädkrypare.

- Henrik Johansson -

16 juli

Säsongens tredje märktillfälle och säsongspremiär för Micke J samt Stefan L med sonen Hampus 9 år. Även Mårten och Klas på plats till nätuppsättning kl. 4.15. Återigen fina förutsättningar med svag vind och ett lätt molntäcke. Regnfronten över Jylland närmade sig dock vilket gjorde att vi var tvugna att dra ihop grejerna redan strax efter kl 8.

Resultatet 78 nymärkningar av 16 olika arter känns trots allt godkänt. I fångsten ytterligare två gräshoppsångare samt sommarens första rödhake, en gammal sliten fågel, vilket är udda i Hasslarp. De få julirödhakar vi fångar brukar vara ungfåglar. Nio för säsongen nya kontroller från tidigare säsonger fördelade på sex arter dokumenterades, bl. a. en främmande svenskmärkt kärrsångare.

- Henrik Johansson -

19 juli - "Vi fick en fin morgon ..."

En riktigt fin morgon vid dammarna. Molningt och i stort sett vindstilla hela morgonen samt torrt i vegetationen redan vid nätuppsättning bäddade för en riktigt trevlig märkmorgon. Sammanlagt märktes 132 individer fördelade på 21 olika arter. Sommarens första kärrsångarstöt gav 37 st men även gransångare, rörsångare och sävsparv tog bra. Nya märkarter för säsongen var bofink, ladusvala och steglits. Ytterligare fem fångade omärkta gräshoppsångare innebär att säsongsrekordet från år 2011 är inom räckhåll.

Ytterligare 14 äldre egenkontroller av sex arter bokfördes. Några av dessa gamla bekantingar, t.ex. en minst femårig kärrsångare som vi inte sett till sedan märktillfället sommaren 2013, en sävsparvhanne som märktes som 2k eller äldre sommaren 2014 och som vi även kontrollerade ifjol samt en sävsångare märkt som ungfågel 2015 som vi dokumenterade även föregående sommar.

I dammarna en del vadare, mest grönbenor men även glutt- och skogssnäppor, två brushanar samt vardera 1 ex av kärrsnäppa, spovsnäppa och mosnäppa. En lärkfalk jagade och enstaka mindre korsnäbbar drog över.

Gott slit idag av Mats, Peder och Mårten.

- Henrik Johansson -

22 juli - "Säsongens femte märktillfälle blev en seg historia ..."

Gråsparv, hona (2k+), foto Klas Rosenkvist
En gammal fin gråsparvhona, en tämligen sällsynt och ej årlig märkart (foto: Klas Rosenkvist).

Säsongens femte märktillfälle blev en seg historia med endast 41 nymärkningar av 14 olika arter. Av olika orsaker valde vi att endast nyttja 14 nät mot normalt 20 vilket så klart var en förklaring till det dåliga resultatet. Men helt klart var det sämre fågeltillgång och mindre rörelse på dom små denna morgon.

Under morgonen dominerade rörsångare med 18 märkta, några gamla fåglar dessutom rejält feta och fina. Därtill kan nämnas säsongens första gulärlor, tre ungfåglar, samt en gammal fin gråsparvhona, en tämligen sällsynt och ej årlig märkart i Hasslarp.

Gulärla, ungfågel (1k), foto Klas Rosenkvist
Ungfågel av gulärla (foto: Klas Rosenkvist).

Kärrsångare, gammal fågel (2k+), foto Klas Rosenkvist
Kärrsångare, gammal fågel (2k+) (foto: Klas Rosenkvist).

Trädgårdssångare, gammal fågel (2k+), foto Klas Rosenkvist
En gammal trädgårdssångare med ruvfläck. Ringmärkare Henrik skymtar i bakgrund
(foto: Klas Rosenkvist).

Listan med egenkontroller utökades endast med en, en kärrsångare märkt som ungfågel i juli 2015 som vi dessutom kontrollerade ifjol.

Sommarens första flygga gökunge noterades och två gräshoppsångare sjöng fortfarande.

Mårten och Klas trogna medhjälpare.

- Henrik Johansson -

26 juli - "Idag gick det bättre än senast ..."

Idag gick det bättre än senast. Gott om framförallt rör- och kärrsångare men verkar även vara/bli ett bra år för gransångare och sävsparv. Tre nya gräshoppor!

En morgon med svaga till måttliga nordostvindar och mestadels ett högt sammanhängande molntäcke. För första gången denna säsong full nätkapacitet. 22 nät - totalt 249 löpmeter nät fördelade på 16 olika nätplatser väl spridda i området.

Mårten, Peder och Mats med från start från kl. 04.30. Patrik S med sonen Anton anlände lagom till de första fåglarna märktes en timme senare.

En ganska bra dag med totalt 126 nymärkningar av 16 olika arter. Rörsångare dominerade med 30 märkta tätt följt av kärrsångare med 27. Ytterligare tre gräshoppsångare ringmärktes och i området sjöng under morgonen åtminstone tre olika hannar. Ska bli spännande att se om det fortsätter gå i ungfåglar i augusti. Annat trevligt i näten idag var en gammal gulärla och en ung näktergal.

Fem äldre kontroller av fåglar vi märkt tidigare bokfördes, bl.a. en sävsparvhona vi märkte för två säsonger sedan och som vi även fångade och avläste ifjol.

I dammarna en del vadare, bl.a. en spovsnäppa och två mindre strandpipare.

- Henrik Johansson -

6 augusti - "Långt om länge ett nytt märkpass"

Kungsfiskare, hane (1k), foto Klas Rosenkvist
En ung (1k) kungsfiskarehane (foto: Klas Rosenkvist).

Äntligen möjlighet igen för en ny märkmorgon runt dammarna. En och en halv veckas uppehåll under bästa sträcktid är naturligtvis inte optimalt men ibland går det helt enkelt inte att få till det.

Nåväl, under de första morgontimmarna inte alltför blåsigt men efter hand ökande västvind och betydligt sämre förutsättningar. Gott om fågel i näten under första nätrundan, bl a en hel del unga kärrsångare. Totalt under morgonen blev de 41 st vilket är säsongens högst notering. De gamla fåglarna verkar dock lämnat området för denna sommar. Alltid lite smått deprimerande faktiskt.

Lövsångare, 2 år eller ädre, foto Klas Rosenkvist
En gammal lövsångare, 2 år eller äldre (2k+) (foto: Klas Rosenkvist).

Rödstjärt. ungfågel (1k), foto Klas Rosenkvist
Rödstjärt, ungfågel (1k) (foto: Klas Rosenkvist).

Totalt under morgonen och förmiddagen märkte vi 126 individer av 18 olika arter. I fångsten säsongens första kungsfiskare, en ung hanne. Detta var den totalt 6:e fångade i Hasslarp och faktiskt tredje säsongen i rad med kungsfiskare i näten. Arten ses allt mer regelbundet i området vilket naturligtvis har att göra med den rika tillgången på småfisk, bl a guldfiskar! i några av dammarna.

Även sommarens första enkelbeckasin ringmärktes och eftersom vattennivåerna nu efter allt regn är mer normala i nätgatorna tror vi på fler framöver.

Enkelbeckasin, foto Klas Rosenkvist
Enkelbeckasin (foto: Klas Rosenkvist).

Tre äldre egenkontroller noterades, bl a en vardera av näktergal och trädgårdssångare. Båda minst 3 år gamla.

En vacker gammal blå kärrhökhona jagade lågt över Fleningedammarna och i en av dammarna låg en vigghona med 7 ganska små dunungar.

Medhjälp idag av Micke J, Mats och Klas.

- Henrik Johansson -

12 augusti - "Idag blev det många av många - med råge nytt dagsrekord"

Törnskata ungfågel, foto Klas Rosenkvist
Ungfågel av törnskata (foto: Klas Rosenkvist).

Under gårdagskvällen vissa frågetecken kring om vi skulle kunna få till ett märktillfälle. Osäkert väderläge med risk för nederbörd men även om vi skulle bli tillräckligt många flinka händer då vi misstänkte att det kunde vara mycket fågel i rörelse.

Rödstjärt, foto Klas Rosenkvist
Rödstjärtar, hanar - ungfågel tv och gammal th - (foto: Klas Rosenkvist).

Svartvit flugsnappare, foto Klas Rosenkvist
Svartvit flugsnappare, ungfåglar (foto: Klas Rosenkvist).

Det var en ljummen och skön morgon med 16 grader när Mårten, Klas och Emma mötte upp vid parkeringen strax innan kl 05. I stort sett perfekta förutsättningar med svaga vindar från nordsektorn och ett kompakt molntäcke. Under morgonen endast 10 minuter med lätta regnstänk runt 9-tiden. Annars uppehåll hela förmiddagen.

Mycket gott om fågel i näten under hela morgonen och förmiddagen. Totalt 225 nymärkningar av hela 24 olika arter innebar ett nytt prydligt dagsbästa. För flera arter nytt säsongsbästa, t ex gransångare, lövsångare, rörsångare och törnsångare. Nya arter för denna säsong var gärdsmyg, hämpling, svartvit flugsnappare och törnskata. Sju steglits var en tangering av tidigare dagsbästa.

Ladusvala, foto Klas Rosenkvist
Ladusvala, gammal fågel (foto: Klas Rosenkvist).

Att det är en sen häckningssäsong märks på många ungfåglar som inte kommit särskilt lång med kroppsruggningen. Dessutom fångades en ad kärrsångare med två små nyligen flygga ungar vilket är anmärkningsvärt sent. Även en ung icke fullvuxen härmsångare fångade och märktes!

- Henrik Johansson -

16 augusti - "... det gröna föreningslivet..."

foto Peder Winding
Naturguidning med ringmärkning på dammarna (foto: Peder Winding).

Helsingborg stad arrangerar i samarbete med Studiefrämjandet och det "gröna föreningslivet" (där bl a KOF förstås ingår) naturguidningar till olika områden runtom i Helsingborgs kommun. Denna kväll hade turen kommit till Hasslarps dammar där en av delarna var ringmärkningsförevisning.

Med lågt ställda förväntningar mötte Micke J, Gunbritt och Peder upp vid femtiden för att dra upp decimerat antal nät (8 mot normalt 22) för att kunna fånga några fåglar att förevisa. När den riktigt stora exkursionsgruppen (70+ personer!) väl anlänt kunde dock konstateras att det trots allt fanns en del fåglar i rörelse. De många exkursionsdeltagarna fick se de klassiska Hasslarps-arterna rör- och kärrsångare samt törn-, gran- och lövsångare.

foto Peder Winding
Många blickar följer ringmärkningen (foto: Peder Winding).

När vi drog ihop näten efter 2,5 timmars fångst kunde 31 fåglar av 6 arter summeras.

- Peder Winding -

19 augusti - "Lite lagom småtrevlig augustimärkning"

Trädpiplärka, foto Peder Winding
Säsongens första trädpiplärkor fångades idag (foto: Peder Winding).

Märkning fram till 10-tiden då en rejäl regnskur drog över. Som tur var hade vi då hunnit fått ner de flesta nät i tid.

Under tidiga morgonen relativt svag vind, mulet och fuktigt i vegetationen efter nattens regn. Efterhand ökande vind från sydväst som gjorde att det torkade upp. Resultatet blev 124 nymärkningar fördelade på 20 olika arter, bl a säsongens första trädpiplärkor. Andra trevliga arter i näten var gulärla, näktergal, steglits och törnskata.

Årsunge av näktergal, foto Peder Winding
Årsunge (1k) av näktergal (foto: Peder Winding).

Steglits årsunge, foto Peder Winding
Även detta en årsunge, men en steglits (foto: Peder Winding).

En liten nyligen flygg kärrsångare märktes vilket är rejält sent. Tre äldre egenkontroller från tidigare år bokfördes, bl a två sävsparvar. Totalt denna säsong har vi kontrollerat sammanlagt 17 gamla sävsparvar som vi märkt tidigare år. Arten verkar haft ett bra år runt dammarna.

En stor mängd trut rastade i en av Fleningedammarna. Bland alla gråtrutar urskiljdes tre unga kaspiska trutar och tre silltrutar. Från en av kraftledningsstolparna spanade en ung pilgrimsfalk av området och några flockar mindre korsnäbb drog över.

Medhjälp av Mats, Peder, Mårten, Klas och Peter F. Besökte märkplatsen gjorde Patrik S med barnen Anton och Ellen.

- Henrik Johansson -

20 augusti - "KOF exkursion, ringduva och nytt steglitsrekord!"

Nätmiljö, foto Peder Winding
En av våra "ringmärkningsgator" (foto: Peder Winding).

Precis som under gårdagen, samling för nätuppsättning kl 05. Peder, Klas, Mårten, Stefan L samt Tom med från start.

Klart väder och ganska blåsigt under hela morgonen var säkert en av förklaringarna till att resultatet inte blev bättre än 68 nymärkningar av 21 olika arter. En annan var att många fåglar sannolikt lämnat området under natten.

Till morgonens KOF-förevisning kom sex personer kl 06 och senare under morgonen ungefär lika många spontanbesökare. Jämfört med gårdagen en ganska annorlunda märkmorgon med t.ex. hela 18 ringmärkta unga steglitser, vilket var nytt dagrekord. En ung ringduva lyckades även förvirra sig in i ett av näten vilket var den endast tredje märkta. Kul också att gräshoppsångarna ännu inte tagit slut då säsongens 19:e och 20:e individ ringmärktes. I fångsten även två unga härmsångare och en ung törnskata vilket alltid är trevliga förevisningsarter.

Hämpling årsunge, foto Peder Winding
En årsunge av hämpling (foto: Peder Winding).

Ringduva, årsunge, foto Peder Winding
Ringduva (ungfågel) som vi märkt endast 2 ex tidigare (foto: Peder Winding).

Trädgårdssångare, foto Peder Winding
Trädgårdssångare, ung och gammal (foto: Peder Winding).

I Bergsdammen en del rastade vadare, bl a fem unga svartsnäppor och minst tre skogssnäppor. Samma pilgrimsfalk som igår satt uppe på högspänningsstolparna och omkring 50 enkelbeckasiner rastade.

Nu hoppas vi på nästa helg! Är det gynnsamt väder blir det sannolikt märkning både lördag och söndag.

- Henrik Johansson -

26 augusti - "En trivsam och artrik morgon."

Nätuppsättning i det första gryningsljuset kl. 05 då Mårten, Peder och Clara mött upp. Lugnt och behagligt, molnigt och omkring 15 grader.

Märkning fram till lunch ungefär vilket gav sammanlagt 120 nymärkningar av 25 olika arter. Två vackra unga gulsparvar och en riktigt sliten gräshoppsångare stack ut liksom säsongens fjärde unga törnskata. Säsongens första lilla järnsparvstöt kom under morgonen och i näten även en del lövsångare med totalt 29 märkta varav några fina gamla fåglar.

En vacker törnsångare märkt under fjolåret kontrollerades.

Under andra nätrundan stötte Mårten en rörsdrom i sydvästra Fleningedammen men trots eftersök kunde vi ej återupptäcka den. För två säsonger sedan sågs en rördrom under liknande omständigheter och man kan inte låta bli att spekulera om det möjligen rör sig om samma fågel. I mellersta Fleningedammen sensommarens första rastande årta och en stor flock (80-100) enkelbeckasiner.

Samtliga nät upp mellan 06.00-11.30

- Henrik Johansson -

31 augusti - "Riktigt blött..."

Plocka ur nät, foto Peder Winding
Fångad i ett av våra nät (foto: Peder Winding).

Riktigt blött och hög luftfuktighet efter nattens kraftiga regn. Endast 11 nät uppe på långa rundan eftersom vi var kort om folk.

Ljudkälla med ladusvala vid två nätplatser gjorde att det blev dagens talrikaste art med 26 märkta. Totalt under morgonen och förmiddagen 80 nymärkningar av 16 olika arter. Tyvärr inga sensationer idag heller men två unga törnskator stack ut.

Törnskata en årsunge, foto Peder Winding
Årsunge av törnskata (foto: Peder Winding).

Två gamla pilgrimsfalkar uppehöll sig på kraftledningsstolparna och En 1k fiskgjuse provade fiskelyckan. Småspov hördes liksom en kungsfiskare. En gräshoppsångare sågs födosökande men gick inte i näten. Säsongens första stjärtänder rastade.

Bra dagsverke av Peder och Bengt när undertecknad var iväg på arbetet.

- Henrik Johansson -

6 september - "Säsongens bottennapp!"

Våg, tång och linjal samt givetvis anteckningsbok är bra redskap vid ringmärkning, foto Peder Winding
Våg, tång och linjal samt givetvis anteckningsbok är bra "redskap" vid ringmärkning (foto: Peder Winding).

Då det inte blev något under helgen gjorde vi ett desperat försök innan arbetet. Endast elva nät och riktigt dåligt med fågel gjorde att vi endast kom upp i 15 nymärkningar av 6 olika arter. Usch!

En överflygande forsärla, annars inget övrigt att omnämna.

Medhjälp av Peder.

- Henrik Johansson -

10 september - "Fladdermus i nät"

Äntligen lite stabilare väderläge efter den senaste tidens regnväder. Dock extremt blött efter lördagens regn och väldigt mycket vatten i både Hasslarpsån, på angränsande fält och i flera av våra nätgångar.

Under morgonen fick vi omgruppera p g a att en avställd personbil med två skumma sovande typer ockuperade märkplatsen.

I gryningen fastnade en fladdermus i ett av näten men Peder och Micke löste problemet galant utan att allt för många nätmaskor behövde offras. Fågelmässigt bättre tryck än senast och totalt blev det 62 nymärkningar av 16 arter, bl a en ung vattenrall och säsongens andra enkelbeckasin.

En främmande ung svenskmärkt rörsångare kontrollerades liksom en gransångare vi själv märkt för två säsonger sedan.

Två olika kungsfiskare och ca 50 unga brushanar observerades. Mot söder räknades 31 sträckande bivråkar.

Bra jobb av Klas, Peder och Micke J.

- Henrik Johansson -

17 september - "Järnsparvens dag"

Kylig morgon med endast 7 grader i gryningen. Klart och fint över Hasslarp men tunga moln och åskmuller västerut oroade en aning. Efterhand en skönt värmande sol och stigande dagstemperatur. Vid 13-tiden mulnande söderifrån och regn vilket gjorde att vi fick märka upp de sista fåglarna under paraply.

Under hela dagen bra tryck i näten vilket gjorde att vi inte drog ihop förrän efter kl 13. Totalt blev det hela 208 nymärkningar av 24 olika arter. En för Hasslarp fin septembersumma och den näst högsta dagssumman någonsin. Järnsparvarna gick verkligen till idag och 66 ex ringmärktes vilket var nytt dagsrekord. Även rödhake, rörsångare och sävsparv tog bra med fler än 20 av varje. Två helt nya märkarter kunde också dokumenteras, en ung ängspiplärka samt två unga bergfinkar. Nämnas kan också att fyra kungsfåglar försågs med ring. Anmärkningsvärt med tanke på att vi genom alla år tidigare endast tagit totalt två!

Bergfink, foto Klas Rosenkvist
Ny märkart, en bergfink (foto: Klas Rosenkvist).

Ängspiplärka, foto Klas Rosenkvist
Ny art nr 2, en ängspiplärka (foto: Klas Rosenkvist).

Antalet äldre kontroller utökades med 6 st, bl a en sävsparv märkt för tre säsonger sedan samt en ung rörsångare med främmande svensk ring.

I mellersta Fleningedammen en fin flock med minst 100 unga rastande brushanar samt en hel del simänder. Kungsfiskare hördes och säväl pilgrims- som lärkfalk noterades. En lappsparv sträckte över liksom några forsärlor.

Medhjälp idag av Mats, Micke, Klas och Peder.

- Henrik Johansson -

24 september - "Sävsparvar och åter sävsparvar"

Sävsparv, foto Klas Rosenkvist
Massor av sävsparvar blev det idag (foto: Klas Rosenkvist).

En riktigt ljummen och go septembermorgon när Klas, Peder och Mårten mötte upp kl 06. Under större delen av morgonen svag vind och ett kompakt molntäcke. Uppåt förmiddagen uppklarnande och ökande ostvind.

Dagen gick i sävsparvarnas tecken med hela 54 märkta vilket med råge var nytt dagsrekord. Totalt under dagen märktes 130 fåglar fördelade på 16 olika arter. Förutom sävsparv var det inte oväntat att både järnsparv och gransångare tog bra. I övrigt ganska väntade arter i näten. Tydligt nu att många tropikflyttare tagit eller börjar ta slut.

En talgoxe märkt i förfjol kontrollerades.

I och omkring Fleningedammarna noterades en ung pilgrimsfalk, en skärpiplärka och ett 10-tal smådoppingar.

- Henrik Johansson -

1 oktober - "Säsongsavslutning och EuroBirdwatch 17"

Säsongens sista märktillfälle genomfördes i frisk ostvind och som en del av KOF:s föreningsarrangemang runt dammarna, dagen till ära den internationella fågelräknardagen EuroBirdwatch17. Något överraskande var det ganska gott om fågel i området och sammanlagt märktes 139 individer av 16 olika arter. Även denna helg stod sävsparv för en stor del av fångsten med hela 50 märkta. Totalt över 100 sävsparvar de två senaste märktillfällena innebar att arten blev säsongens tredje talrikaste märkart.

I övrigt ganska väntat att arter som gransångare, järnsparv och rödhake var talrikt förekommande i näten. Flera av dessa dessutom riktigt feta och fina inför vidare färd söderut. Vissa andra arter däremot som väntat nu fåtaliga, t ex ladusvala, rödstjärt, rörsångare och sävsångare med något eller några enstaka exemplar. Nämnas bör en av sävsångarna som var rejält fet och hade vikten 17,8 gram. Ungefär en tredjedel tyngre än "normalt". Gissar att den kommer en bra bit söderut någon av kommande nätter på den fettreserven!

Säsongens och verksamhetens blott andra ängspiplärka försågs med ring och en främmande svenskmärkt järnsparv kontrollerades. En gransångare som Peder lyckats med konststycket att märka runt fågelns vänsterben under premiären ifjol lyckades han idag under allmänt jubel klämma en ny ring runt fågelns högerben!

Överlag var det under morgonen och förmiddagen god stämning i anslutning till märkplatsen. Många skratt och högt flabbande gjorde det stundtals näst intill omöjligt att föra en normal lågmäld konversation runt ringmärkarbordet. Fågelskådning kom denna EuroBirdwatch-morgon inte i första hand. Det var tydligt att många var på plats för den sociala samvaron. Mycket trevligt var det i vilket fall.

En del andra obsar gjordes också vilket Oskar L föredömligt dokumenterade. Till slut blev det t ex en ganska skaplig rovfågellista innehållande såväl havsörn som pilgrimsfalk och en sen bivråk. I dammarna ett 20-tal brushanar, omkring 15 smådoppingar samt tre snatteränder. I luften några forsärlor liksom en gulärla.

Tack till Peder, Klas, Micke J och Stefan för hjälp med märkning.

- Henrik Johansson -

 

DATUM: 10-
jul
11-
jul
16-
jul
19-
jul
22-
jul
26-
jul
06-
aug
12-
aug
16-
aug
19-
aug
20-
aug
26-
aug
31-
aug
06-
sep
10-
sep
17-
sep
24-
sep
01-
okt
SUMMA  
Tid 05.30-
11.30
05.00-
10.30
05.00-
08.30
05.00-
11.00
05.30-
09.30
05.00-
11.00
05.30-
10.30
05.30-
11.30
18.30-
21.00
06.00-
10.00
06.00-
10.00
06.00-
11.30
06.00-
12.30
06.15-
08.45
06.15-
12.15
06.15-
13.15
06.45-
12.15
07.00-
11.30
   
                                 
Backsvala                                    Backsvala
Bergfink                             3   Bergfink
Björktrast                               Björktrast
Blåhake                                       Blåhake
Blåmes 13  10              61  Blåmes
Bofink                             Bofink
Buskskvätta                                        Buskskvätta
Citronärla                                       Citronärla
Drillsnäppa                                       Drillsnäppa
Enkelbeckasin                                 Enkelbeckasin
Entita                                       Entita
Flodsångare                                       Flodsångare
Forsärla                                       Forsärla
Gransångare 24  14  11  10  25  11  13  16  166  Gransångare
Grå flugsnappare                                      Grå flugsnappare
Gråsiska                                        Gråsiska
Gråsparv                                   Gråsparv
Gräshoppsångare                       21  Gräshoppsångare
Grönbena                                       Grönbena
Grönfink                           Grönfink
Grönsiska                                       Grönsiska
Grönsångare                                       Grönsångare
Gulsparv                                   Gulsparv
Gulärla                            
Gulärla
Gärdsmyg                         15  Gärdsmyg
Gök                                        Gök
Göktyta                                       Göktyta
Hornuggla                                       Hornuggla
Hussvala                                        Hussvala
Hämpling                               Hämpling
Härmsångare                         Härmsångare
Hökångare                                       Höksångare
Järnsparv   10    66  20  22  163  Järnsparv
Koltrast 14                      24  Koltrast
Kungsfiskare                                 Kungsfiskare
Kungsfågel                                     4   Kungsfågel
Kärrsångare 19  12  37  27  41  30  18        217  Kärrsångare
Ladusvala             26  10    66 
Ladusvala
Lövsångare 44  15  29          132  Lövsångare
Näktergal                         11  Näktergal
Nötväcka                                       Nötväcka
Pilfink                                       Pilfink
Pungmes                                       Pungmes
Ringduva                                    1  Ringduva
Rosenfink                                       Rosenfink
Rödhake                     24  20  58  Rödhake
Rödstjärt         28  Rödstjärt
Rörsångare 16  13  17  18  30  34  48  33  19  17  13  21  312  Rörsångare
Skata                                   Skata
Skogssnäppa                                       Skogssnäppa
Småfläckig sumphöna                                       Småfläckig sumphöna
Sparvhök                                       Sparvhök
Stare                               Stare
Steglits               18        43  Steglits
Stenknäck                                       Stenknäck
Stenskvätta                                       Stenskvätta
Större hackspett                                      Större hackspett
Svarthätta               10    39  Svarthätta
Svart rödstjärt                                 Svart rödstjärt
Svartvit flugsnappare                                 Svartvit flugsnappare
Sånglärka                                       Sånglärka
Sädesärla                                        Sädesärla
Sävsparv 14  11  12  15    28  54  50  217  Sävsparv
Sävsångare 10      74  Sävsångare
Talgoxe   11            49  Talgoxe
Taltrast                     13  Taltrast
Trastsångare                                       Trastsångare
Trädgårdssångare               26  Trädgårdssångare
Trädkrypare                                       Trädkrypare
Trädpiplärka                           14  Trädpiplärka
Törnskata                           Törnskata
Törnsångare 18      93  Törnsångare
Vassångare                                       Vassångare
Vattenrall                                   Vattenrall
Vattensångare                                       Vattensångare
Ängspiplärka                                 Ängspiplärka
Ärtsångare           41  Ärtsångare
Rör-/Sävsångare                                       Rör-/Sävsångare
SUMMA 166  95  78  132  41  126  126  225  31  124  68  120  80  15  62  208  130  139 1966  SUMMA