Ringmärkning i Hasslarp 1995-99

På denna sida hittar du en sammanställning för åren 1995-99. Några dagboksanteckningar eller andra noteringar har vi inte för aktuell tidsperiod. Däremot har vi plockat ut några artiklar som publicerats i föreningens tidskrifter (är i pdf-format) från dessa år:

"Ringmärkning vid Hasslarps sockerbruksdammar sommaren 1996"
"Ringmärkning vid Hasslarps sockerbruksdammar 1997"
"Ringmärkning i Hasslarps 1998"
"Ringmärkning i Hasslarps 1999"
 

Årsfördelning 1995-99

År

1995 1996 1997 1998 1999 Summa
Säsong 8/8 - 12/8 11/7- 23/8 9/7- 24/9 10/7- 26/9 10/7 - 5/9  
Antal nättimmar     1190 1371 913  
Backsvala       1   1
Björktrast     2     2
Blåmes 1 12 32 28 14 87
Bofink     2     2
Buskskvätta 3 6 3 1   13
Enkelbeckasin       1   1
Gransångare       3 3 6
Gråsiska     1   2 3
Gräshoppsångare 1   4 1 2 8
Grönfink   2 13 28 43 86
Grönsiska     7     7
Gulsparv   1       1
Gulärla 1     2   3
Gärdsmyg     2 2   4
Göktyta            
Hämpling   1 1 9 12 23
Härmsångare   2 1 2 2 7
Järnsparv     16 66 32 114
Koltrast 2 3 5 11 19 40
Kärrsångare 79 172 358 318 184 1111
Ladusvala     1 5   6
Lövsångare 2 22 62 33 47 166
Näktergal   1 2 5 9 17
Nötväcka       2   2
Pilfink   1 1 1   3
Rosenfink 1         1
Rödhake     3 29 8 40
Rödstjärt     6 2 2 10
Rörsångare 8 38 155 151 165 517
Skogssnäppa         1 1
Stare   1 1 7   9
Steglits 2 5 1     8
Svart rödstjärt     1     1
Svarthätta     1 13 11 25
Svartvit flugsnappare     2   4 6
Sädesärla   1 1 3   5
Sävsparv 31 41 81 58 34 245
Sävsångare 12 22 60 59 42 195
Talgoxe   4 16 13 8 41
Taltrast     1 1 3 5
Trastsångare 1         1
Trädgårdssångare   3 2 8 24 37
Trädpiplärka     11 1   12
Törnskata     3   1 4
Törnsångare 41 50 56 47 35 229
Vattenrall       1   1
Vattensångare   1       1
Ärtsångare   1 2 5 6 14
Summa 185 390 916 917 713 3121


© KOF 1995-2019
Ansvarig för sidan är KOF:s webbgrupp.

Sidan uppdaterad 2019-10-22 av Christer Strid.