Obsboken

KOF samlar kontinuerligt in observationer från de nordvästskånska kommunerna Höganäs, Helsingborg, Bjuv, Åstorp, Ängelholm och Båstad.

Tänk på att även rapportera dina obsar i det nationella rapporteringssystemet Artportalen.

Webbgruppen förbehåller sig rätten att radera eler redigera inlägg som inte har med fåglar eller fågelskådning att göra. Rapporter innehållande personangrepp, kommersiell reklam och sådana som inte undertecknats med fullständigt namn kommer att tas bort.

Rapportera till obsboken när du sett nått spännande i markerna!Månd. 18/2 Ugglarps broar- Tranarp: Ca 430 tofsvipor, 8 ljungpipare, Sandön: Gravand ca 50, tofsvipa 40,strandskata 10, storspov 35, Rönnen: snösparv ca 30, Farhultsviken: bl.a. 1 större strandpipare (som Kaj Möller upptäckte tidigare under dagen) samt 1 ad hane pilgrimsfalk

Björn Elmlund
Lerberget, - Monday, February 18, 2019 at 19:37:43 (CET)

18 februari: två mindre sångsvanar kom inflygande och anslöt till 20 rastande vanliga sångsvanar, en ung kungsörn skruvade några varv och en pilgrimsfalk satte fart på ca 300 tofsvipor – allt detta under nån eftermiddagstimme på maderna nedanför Tomarps kungsgård. Flera hundra nyanlända tofsvipor även längre ner i Rönneådalen, flest vid Tranarp och Ugglarp. En brunandhane i dammen vid Stora mölla och två i Höja våtmark.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Monday, February 18, 2019 at 18:04:08 (CET)

18/2 Vid Svedberga 60 vinterhämplingar o sånglärkor över allt över ängarna.Vid Sandön 43 tofsvipor o 8 strandskator.På själrönnen en ung havsörn,en flock bläsänder..Tre skogsduvor flög över.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Monday, February 18, 2019 at 13:11:32 (CET)

17 feb. Vid Hittarps rev sågs 1 par snatterand, 5 snösparvar, 2 skärpiplärkor samt en handfull gravänder. Ute på havet en långsträckt flock ejder med minst 3000 fåglar. Bland dessa 108 sjöorrar och 7 skäggdoppingar.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, February 18, 2019 at 10:49:33 (CET)

17/2 På åkern bredvid 9ans hål på Ängelholms golfbana spatserade en ensam trana. Fint!
Lage Hedén
Ängelholm, - Monday, February 18, 2019 at 09:25:21 (CET)

17/2 Helsingborg, dammarna väster om Alberga gård. Gråhakedopping som väntade på en partner och sothönor som bråkade. Även gravand, knipa, gräsänder, storskarv, grågäss och gråhäger.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Sunday, February 17, 2019 at 21:19:57 (CET)

16/2.Sparvugglan sågs vid reningsverksvägen Ängelholm . Fina obsar. Även spillkråka. Vid Sandön 28 Gravänder.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, February 17, 2019 at 20:51:56 (CET)

16 feb. Span i Rönneås dalgång mitt på dagen. Vid Ugglarps broar satt en brunglada på marken och avvaktade rätt tillfälle att knycka en bit mat från en ormvråk. Brungladan flög efter en timme upp i Pinnåns dalgång. I övrigt en hel del annat att titta på. Mycket gäss, bl a flera bläsgäss bland alla kanada-, grå- och vitkindade. Även gott om tofsvipor, minst 300 uppströms Ugglarp och ca 150 vid Starby. Två yngre havsörnar, en ung kungsörn, fem salskrakar, 9 skogsduvor och tre ljungpipare, samtliga i närheten av Starby.
Henrik Johansson
- Saturday, February 16, 2019 at 19:50:56 (CET)

Lördag 16/2 Kl:15:00, 50-tal kandagäss i -Rössjön, 5 storskrakar. Lite tunn is kvar på sjön. I Västersjön, 2 storskrakar, 5 knipor. Ingen is. Medobs. Klas
Sonja Henningsson
HJÄRNARP, - Saturday, February 16, 2019 at 16:33:18 (CET)

Lörd.16/2. 10+ grader och vår i luften! Årets första cyckeltur till våtmarken i Brandsvig. Flera flockar med rastande sånglärkor och tofsvipor.Massor med grå-vitkindade- och kanadagäss.Sångsvanar och knölsvanar. Gravänder och krickor.Sträckande ormvråkar och 2 tranor (mot söder!) Nära vägen mot Tåstarp: 2 havsörnar kalasade på överkört djur.
Bengt Nilsson
Gånarp, - Saturday, February 16, 2019 at 16:25:30 (CET)

Drygt 40 steglits på besök vid fröautomaterna i trädgården idag. Dessutom "det vanliga", dvs rödhaken, talgoxe, blåmes, gråsparv, pilfink mm. Även en flock med björktrast stannade till en kort stund.
Åsa och Christer Strid
Mariastaden, Helsingborg, - Friday, February 15, 2019 at 19:23:56 (CET)

15/2 Ranarpsstrand: Några sånglärkor drillade i skyn.
Erik Lundvall
Förslöv, - Friday, February 15, 2019 at 16:59:15 (CET)

14/2 Sparvugglan kvar vid reningsverksvägen.Vi var några skådare som gick länge o kollade efter ugglan.Flera mesar o nötväckor varnade så vi kollade genom träden utan att upptäcka något.Vi upptäckte då något som rörde sig i en vattensamling nära ån.Där satt ugglan o tvättade sig o badade.Kul upplevelse.Ofta är det ju så att rovfåglar efter en måltid tvättar sig o gör sig rena.Kanske hade den ätit någon småfågel.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Thursday, February 14, 2019 at 17:15:13 (CET)

13 februari: tre spetsbergsgäss kom inflygande till Rönnen tillsammans med 45 bläs- och 60 vitkindade gäss. Två tofsvipor och 13 gravänder i Farhult. Vid roddklubben satt sparvugglan och spanande, en svartmes sjöng och en spillkråka flög högljutt över.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Wednesday, February 13, 2019 at 15:48:34 (CET)

12 feb. N.Vejby hamn berglärka 3 ex trädlärka.1 ex gravand 6 ex
Lars Karlsson
Bjuv, - Tuesday, February 12, 2019 at 17:35:15 (CET)

12/2 Allerums mosse En stor flock Björktrastar som födosökte, En mindre flock starar , Tre lärkor flög över .
Aina Persson
Laröd, - Tuesday, February 12, 2019 at 13:35:22 (CET)

11 feb på fm.Örnrunda med två ad havsörnar som satt tilsammans i rishögen ute på Svedberga ängar.Vid Turköp kom en varfågel lågt med en småfågel i klorna.En ung havsörn vid Johanneshus.Vid matningen i Sibirienskogen förutom talgoxe o blåmes även nötväcka,entita,svartmes o tofsmes.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Monday, February 11, 2019 at 12:51:46 (CET)

10 feb. En vattenpiplärka och fem skärpiplärkor födosökte i tången på stranden vid Farhultsbaden. Samtliga drog efter en stund bort mot Görslövsån. Nio nyanlända gravänder rastade och längre ut i viken låg en svarthakedopping. Skäggmesar hördes från vassen och en havsörn flög över.
Henrik Johansson
- Sunday, February 10, 2019 at 20:33:48 (CET)

10/2 Ranarpsstrand: bl.a. två gravänder samt en bit ut i vattnet några samlingar av ejdrar, ca 4-5 i varje.
Erik Lundvall
Förslöv, - Sunday, February 10, 2019 at 15:09:30 (CET)

10 februari: 35 medlemmar från Naturskyddsföreningen i Ängelholm såg två salskrakehanar och två havsörnar vid Sandön, flera tundrasädgäss bland många bläs-, grå-, kanada- och vitkindade gäss vid Bjärbolund/Stureholm. En havsörn över Rögle och två över Tursköp. Fem sånglärkor flög över och på Svedberga kulle sjöng nötväckan flitigt. Vid gräsmatteodlingen mellan Utvälinge och Ängelholm satt en varfågel.
Naturskyddsföreningen i Ählm / T Wallin
Ängelholm, - Sunday, February 10, 2019 at 14:20:33 (CET)

9/2 Lerviks hamn, en ryttlande tornfalk öster om hamnbassängen. Mellan Grytskär och Vistorp hamn, en ensam gravand bland gräsänder och bläsänder.
Erik Lundvall
Förslöv, - Sunday, February 10, 2019 at 11:02:09 (CET)

9/2. Promenad längs Rönne å, mellan Gåsahalsen och Nyhemsbron (ung.) Kändes som vårväder och fåglarna sjöng också som om det vore vår, speciellt grönfink, rödhake, gärdsmyg och talgoxe, men även blåmes, nötväcka och entita. En hel del stenknäck, domherre och stjärtmes. Minst 2 kungsfiskare flög fram och tillbaka över ån och i ån: gråhäger, knipa, storskrake, gräsand, rörhöna, storskarv och en smådopping. I träden bredvid: ormvråk, sparvhök och kattuggla, även rätt många trädkrypare, ett par större hackspettar och en spillkråka.
Anna-Lena Harmsund
Ängelholm, - Saturday, February 09, 2019 at 16:24:42 (CET)

Lö 9 feb. Söderåsen; Åvarp-Hallabäcken-Vegeådalen. Massor med vatten! Dagens huvuduppdrag, "mura fast" - med lösa stenar - en liten forsärlebox bland klipporna i inre stenbrottet. Brukar bli attraktivt! Övrigt; Ormvråk, glada, spillkråka 1, gröngöling 1, stenknäck 3.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, February 09, 2019 at 16:09:10 (CET)

6 februari. En kort runda i Knevlaskogen. Trots den lätta nederbörden hittades minst en kontinental stjärtmes och några intermediära tillsammans med vanliga nordliga stjärtmesar. En flock med björktrastar drog fram och tillbaka. Sångsvanarnas klagan hördes nerifrån Lovisefred.
Kalle Nilsson o Thomas Wallin
Höganäs, - Thursday, February 07, 2019 at 10:03:02 (CET)

3/2. Dagens skådning blev en tur till Vejbystrand.Lappsparven var kvar strax norr om hamnen. Efter en stunds letande hittades Berglärkorna Vid Stora hults Strand 3 ex. Båda arterna gav fina obsar.Sågs även Bläsand runt 100 ex, Kricka 11,Kärrsnäppa 40 ,Forsärla 3,Ängspiplärka 6,Rödhake 1,Gärdsmyg 1 .
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, February 03, 2019 at 21:33:13 (CET)

3/2. Ängelholm. Stod på en liten stig mellan båtklubben och vägkröken med hopp om att få återse sparvugglan. Här fanns gott om mesar och ett koltrastpar. Då och då varnade hannen. Efter en god stund kom ugglan lågt flygande (troligen från marken) och satte sig på en gren i ögonhöjd ca tre meter framför mig! När den tittat färdigt flög den upp i ett träd, där även andra skådare fick se den.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Sunday, February 03, 2019 at 17:22:20 (CET)

Sö 3 feb. Vegeholm. Storskrakepar i ån, blyg kattuggla i ruineken, sparvhök på framgångsrik koltrastjakt, ormvråk, glada, ropande gröngöling. Medobs, Totta Sandberg, Yvonne Dresler o Leif Olsson
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, February 03, 2019 at 16:21:16 (CET)

3 feb: Lite överraskande, men inte unikt, en morkulla vid Sofiero våtmark. På tomten besök av 2 starar och 3 björktrastar, tillsammans med "vår" rödhake. I Kungshultsskogen bl.a. en svartmes och tre större hackspett..
Christer Strid
Mariastaden, Helsingborg, - Sunday, February 03, 2019 at 13:05:46 (CET)

2 februari. Under dagens piplärkspromenad som inte var relaterad till Altarstensloppet sågs en vattenpiplärka vid Hittarps rev. Den födosökte i tången tillsammans med 4 skärpiplärkor och var som sig bör svår att komma nära. Längs stranden norr om parkeringen fanns ett en större samling med ängspiplärkor.
Oskar Lindberg
Laröd, - Saturday, February 02, 2019 at 23:23:18 (CET)

2/2 På fm larmades det ut att det sågs en sparvuggla vid infarten till reningsverket i Ählm. Körde dit o såg den fint. Därefter en örnrunda med två juv havsörnar vid Turköp o en på marken mitt inne i vindkraftsparken i Rögle. Samtidigt kom en ung kungsörn flygande över. Körde sedan till Vejbystrand o såg lappsparven o tre berglärkor som har varit här ett slag
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Saturday, February 02, 2019 at 20:29:58 (CET)

2 februari: deltagarna i Studiefrämjandets vintercirkel vandrade mellan Dagshög och Påarps mal och noterade 15 skärsnäppor, 11 toppskarvar, 6 tobisgrisslor, 1 sillgrissla, 10 rapphöns och 1 havsörn. Vid hamnen i Vejbystrand var lappsparven kvar och i havet utanför dök 3 toppskarvar (de sistnämnda sällan rapporterade från Ängelholms kommun).
Studiefrämjandets fågelcirkel / T Wallin
- Saturday, February 02, 2019 at 18:56:47 (CET)

Lö 2 feb. Söderåsen, Åvarp-Vegeådalen-Halla. Minst 5 glador, plus ormvråkar och korpar över Bauserödsdalen. Något kadaver på backen är nog ingen djärv gissning. Ung kungsörn över Vegeådalen. En strömstare i Hallabäcken nära utloppet vid Vege å.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, February 02, 2019 at 17:17:00 (CET)

2/2 Vandring mellan Grytskär och Vistorp hamn mitt på dagen: Gräsand, Bläsand, Kricka, Småskrake, Knipa, Skärpiplärka, Rödhake, Havstrut, Skrattmås, Storspov, Pilgrimsfalk samt troligen en Dvärgbeckasin som låg och tryckte i torrt gräs och som flög upp när jag bara var någon meter ifrån den.
Erik Lundvall
Förslöv, - Saturday, February 02, 2019 at 17:15:13 (CET)

2 februari. Dagens träningspass inför Altarstensloppet gick runt Mölledammarna utanför Billesholm där tillvaron förgylldes av en morkulla, ropande gröngöling och spillkråka samt en överflygande havsörn.
Olof Strand
Mörshög, - Saturday, February 02, 2019 at 13:36:46 (CET)

1/2. Efter att ha varit ute och sett de två rördrommarna som håller till i vasskanten av Rönneås norra sida mellan Flygarebron och Hamnbron (öster om Klitterhus i Ängelholm), körde jag hemåt genom Nybroskogen förbi reningsverket. Framme vid roddklubbens hus satt fem koltrastar och varnade uppe i träden, och samtidigt for upprörda mesar omkring. Orsaken var en sparvuggla som satt högt uppe i ett träd. Efter en timme drog den iväg över ån bort mot Tullakrok.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Friday, February 01, 2019 at 19:24:05 (CET)

1/2. På väg hem från jobb, mellan Kropp och Hjortshög: en liten bit från vägen ut mot åkermark flög en varfågel på väg mot nya jaktmarker.
Mikael Jönsson
Påarp, - Friday, February 01, 2019 at 18:52:03 (CET)

1 februari, en kungsfiskare vid Oderbäckens utlopp i Farhultsviken.
Karl G Nilsson
Höganäs, - Friday, February 01, 2019 at 16:22:47 (CET)


 Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!
 
 

Kontakta KOF