Obsboken

KOF samlar kontinuerligt in observationer från de nordvästskånska kommunerna Höganäs, Helsingborg, Bjuv, Åstorp, Ängelholm och Båstad.

Tänk på att även rapportera dina obsar i det nationella rapporteringssystemet Artportalen.

Webbgruppen förbehåller sig rätten att radera eler redigera inlägg som inte har med fåglar eller fågelskådning att göra. Rapporter innehållande personangrepp, kommersiell reklam och sådana som inte undertecknats med fullständigt namn kommer att tas bort.

Rapportera till obsboken när du sett nått spännande i markerna!15 december. En promenad Tomarps kungsgård - Tomarps ene just när molnen sprack upp och ett fantastiskt ljus över landskapet. En del rovfågel i luften, 1 duvhök, 6 glador och 5 ormvråkar. På en åker födosökte 6 sånglärkor och en blandflock vinterhämplingar/gråsiskor. En fjällvråk satt nere vid betesmarkerna intill Rönneå. I övrigt ganska sparsamt med fåglar men björktrast, st hackspett och gulsparv sågs. När vi gick tillbaka kom två pilgrimsfalkar i blixtsnabb flykt från NV mot SO och skrämde upp traktens kråkfåglar och duvor. Medobservatörer: Jonas o Helén Wahlbeck.

Bengt Hertzman
Helsingborg, - Saturday, December 15, 2018 at 19:04:29 (CET)

Lördag 15 december: en riktigt gammal havsörn i en dunge söder om Svedbergavägen. Vid Västraby gård en ung pilgrimsfalk på en hög med sockerbetor. Vid vassruggen på åkern vid Bjärbolund 4-5 glador, korpar och kråkor. Troligen jaktavfall utlagt. Vid Sandön syntes tre unga havsörnar, vattenrall hördes i vassen och kungsfiskare flög förbi några gånger. Övrigt: bläsgås, grågås, vitkindad gås, tre rödbenor, blå kärrhök, gråhäger, storspov, skrattmås, havs- och gråtrut. Och en blåmes.
Dan Persson
Strandbaden, - Saturday, December 15, 2018 at 16:28:28 (CET)

Lö 15 dec. Vegeholm. Häger 1, Ormvråk 2,Gröngöling 1, St hackspett 2.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, December 15, 2018 at 15:40:11 (CET)

15:e dec. Liten lunchrunda. En ryttlande fjällvråk mellan Viken och Lerberget. En hornuggla strax bakom receptionen vid Lerbergets camping. De svarta rödstjärtarna som synts tidigare i veckan vid reningsverket i Höganäs syntes inte till idag. Vid Stureholm en ung kungsörn, en mindre hackspett, ett tiotal sångsvanar, två korpar och vid fågelmatningen mängder av gulsparv bland alla pilfinkar. Vid Mjöhult syntes en brun kärrhök.
Hasse Petersson
Viken, - Saturday, December 15, 2018 at 14:05:48 (CET)

20181214. Helsingborg. Har precis fått svar från Finland om en märkt gråtrut som sågs vid Kallis i slutet av november. Det visade sig att den var märkt i Kuru strax norr om Tammerfors sommaren 2008, d v s lite mer än 10 år gammal. Den har en gul ring med svart kod C56CK.
Erik Svensson
Helsingborg, - Friday, December 14, 2018 at 21:44:24 (CET)

14 december: fem unga havsörnar på Själrönnen och en gammal pilgrimsfalk på Klören på morgonen. På Svedberga kulle en kontinental stjärtmes tillsammans med 7 vanliga och över Välinge ytterligare en ung havsörn vid lunchtid.
Per Muhr och Thomas Wallin
Ängelholm, - Friday, December 14, 2018 at 17:19:07 (CET)

14 december. Tjugoen sädesärlor födosökte i tångvallarna mellan Margreteberg och Långören. Vid Höganäs hamn en forsärla.
Karl G Nilsson
Höganäs, - Friday, December 14, 2018 at 16:25:21 (CET)

13/ 12 På fm 1 ung kungsörn vid en dunge nära Ängelholms flygstation. På em inventerade jag glador vid Berchhill. 36 st gick på nattkvist här.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Friday, December 14, 2018 at 11:11:11 (CET)

13 december: en ensam snösparv höll till på grusvägen ner mot Höja våtmark och vid Ugglarps broar letade 45 starar efter något ätbart. En ung kungsörn, 25-30 röda glador, 24 turkduvor och 19 sångsvanar vid Berchshill. Längre upp i Rönneådalen, vid Sånna, rastade 9 bläsgäss bland ca 300 grågäss samt 32 sångsvanar och på Tomarps kungsgård hukade de vita storkarna för snålblåsten i sitt bo.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Thursday, December 13, 2018 at 17:57:08 (CET)

10 december 2018. Två förmiddagstimmar vid Kullens fyr gav lite trevliga observationer. Dagens art var tretåig mås som räknades till ca 380 ex under en dryg halvtimme. Men tråkigt att inte fler än ca 30 årsungar sågs bland dem. En storlabb som sträckte mot sydväst och ca 25 havssulor sökte föda utanför Kullaspetsen. Bland de 10 alkorna flög 4 sillgrisslor förbi. Övrigt var 24 sjöorrar, 10 svärtor och 4 knölsvanar.
Mats Peterz
Arild, - Monday, December 10, 2018 at 15:19:28 (CET)

10/12 Vid 12-tiden kom två Kungsörnar med sin långa stjärt glidande på låg höjd från Välingehållet och slog sig ned i Stureholms våtmark. De kom med 100 meters avstånd. Samtidigt gled en annan Kungsörn runt trädtopparna vid Bjärbolund. På den syntes de vita fläckarna på ovansidan tydligt. Alltså tre Kungsörnar samtidigt. Inga Havsörnar idag.
Johnny lindkvist
Munka-Ljungby, - Monday, December 10, 2018 at 14:06:51 (CET)

9/12 Studiefrämjandet fågelcirkeln HBG. Vi började i Farhult. Vi gick ner genom strandskogen, bra med småfågel: Stare 2, Ängspiplärka 1, och bra med mesar Blåmes, Talgoxe, Stjärtmes 6, Nötväcka 2, Trädkrypare 2, Större Hackspett 1, Stenknäck 1, Gråsiska 10. Väl nere vid stranden såg vi Svarthakedopping 2, Sjöorre 9, Gravand 1, Duvhök 1, Blå kärrhök 1, Pilgrimsfalk 1, Storspov 16. Sedan åkte vi till Rönnen, även där bra med fågel: Havsörn 4, Storspov 32, Kustpipare 1, Snösparv 30 och vid väg 112 Jonstorp Vitkindad gås 3000, Sångsvan 200. Vi hade 45 arter efter en fågelrik förmiddag.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, December 09, 2018 at 22:05:06 (CET)

181209. Promenad längs Rönne å i Ängelholm. Trevligt att solen tittade fram en stund idag. Det tyckte nog även gärdsmygarna, som bjöd på sångunderhållning. Rätt mycket fågel i farten... bland annat rörhöna, storskrake, storskarv och kungsfiskare. Större hackspett, spillkråka, kattuggla, sparvhök, stenknäck, steglits, domherre, trädkrypare, stjärtmes, bo- och bergfink, rödhake, entita och en hel del annat...
Anna-Lena Harmsund
Ängelholm , - Sunday, December 09, 2018 at 20:42:33 (CET)

9 dec. Morgonspan vid Yttre Kattvik. Sträckte mot väster gjorde bl a följande arter och antal, havssula 6, smålom 78, gråhakedopping 1, tretåig mås 1 ad, bläsand 10, sillgrissla 2 och tordmule 12. 2 storlommar låg och födosökte utanför obsplatsen/parkeringen.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, December 09, 2018 at 16:44:30 (CET)

6/12 Efter gårdagseftermiddagens fynd av två brednäbbade simsnäppor vid Båstads hamn (se Artportalen), begav jag mig dit på morgonen och fick se ett exemplar i vinterdräkt (1K) alldeles vid sandstranden invid bryggan ut till "badhuset". Den var uppe o flög när jag kom dit, men landade på vattnet just utanför stranden. Då jag letade efter nr 2 (förgäves), tappade jag uppmärksamheten på fågeln jag just sett och kunde sedan inte hitta den igen. Sökte rätt länge utmed stränderna vid hamnen och även i hamnen. Övrigt roligt var två kungsfiskare som flög omkring inne i hamnen. Utanför sågs bl a en svarthakedopping och fyra skäggdoppingar samt tre hanar och en hona alfågel. Rätt mycket svärtor låg längre ut. På stranden vid Malenbadet gick två strandskator. På väg hemåt vid korta stoppa vid Kägleån, sågs en strömstare norr om Benmöllan och en söder om.
Anders Lindén
Ängelholm, - Thursday, December 06, 2018 at 17:29:23 (CET)

O 5 dec. Stureholm. Ormvråk 1. Morkulla 1.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Wednesday, December 05, 2018 at 15:38:03 (CET)

5/12 fm. Örnrunda: vid Turköp satt en juv kungsörn o bakom den kom en duvhök flygande. Vid Svedberga två glador o en blåhök hona. Minst 200 Vinterhämplingar på ängarna. Vid Lönhult satt en gammal pilgrimsfalk hona på ett brunnslock o senare vid Stureholm en fjällvråk o en sparvhök. Vid vindkraftverken drog en ung havsörn. En lyckad örnrunda. Medobs Lars Forsen
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Wednesday, December 05, 2018 at 13:04:24 (CET)

4 december: kall och hård nv-vind i Yttre Kattvik men värmde gjorde 2 svartnäbbade islommar, 11 små- och 1 storlom, 12 svarthake-, 6 gråhake- och 1 skäggdopping, 4 tretåiga måsar, 3 alkekungar, ca 50 tordmular, 1 tobisgrissla och 1 sillgrissla. Utanför Båstads hamn 1 gammal dvärgmås och på Lya ljunghed 1 varfågel och 1 dubbeltrast.
Bengt Andersson, Kjell-Åke Hall och Thomas Wallin
- Tuesday, December 04, 2018 at 16:18:06 (CET)

2018-11-30 Tånga. Bland 100 tals sångsvanar och gäss gick en ringmärkt sångsvan. Svar från ringmärkningscentralen: Sångsvan Kön/status: Ålder: Bounge Datum: 2015-08-13 Plats: SVERIGE, SKÅNE, LJUNGBYHED, SKÄRALID Koordinater: 56º 02´N 13º 16´E Andra märken: Färgring 9P32 BLÅ
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Monday, December 03, 2018 at 21:48:07 (CET)

3 december: tre korpar, några nötskrikor och ett meståg var allt som bröt tystnaden på Ramnasjömossen i eftermiddags. Vid Kollebäckstorp gick en orädd morkulla i vägrenen.
Per Muhr och Thomas Wallin
Ängelholm, - Monday, December 03, 2018 at 20:32:39 (CET)

Ändring till min obs nedan för idag: det är två olika kungsörnar i området Svedberga-Tursköp-Stureholm. Den jar såg idag är äldre än den 1K som jag och andra obsat. Troligen en 2K eller 3K, svårt att avgöra utifrån bilder jag tog.
Dan Persson
Strandbaden, - Saturday, December 01, 2018 at 20:33:47 (CET)

Lö 1 dec. Åvarp - Vegeådalen. Snubblig gråvädersvandring längs Vegeådalens nordsida, nu kraftigt röjd i bok- och avenbokspartier. Ormvråk 2, Morkulla 1, Gröngöling 1, Gärdsmyg, Rödhake
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, December 01, 2018 at 17:20:47 (CET)

1 december: spillkråka och större hackspett hördes, domherrar och gråsiskor flög över när Naturskyddsföreningen i Ängelholm adventsvandrade i Sibirien på förmiddagen. Lite senare vid Sandön tre honfärgade salskrakar, minst tre smådoppingar, kungsfiskare, tre rödbenor, sju strandskator, 24 storspovar och två havsörnar.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Saturday, December 01, 2018 at 15:20:20 (CET)

Lördag 1 december: Snabb örnrunda - 1 ormvråk vid Tursköp som käkade på ett kadaver. Lite längre bort en fjällvråk på en stolpe. Vid trädridån mellan vindkraftverken flög den unga kungsörnen västerut. Nere vid Sandön 5 strandskator, 3 rödbenor, 5 storspovar.
Dan Persson
Strandbaden, - Saturday, December 01, 2018 at 13:43:51 (CET)


 Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!
 
 

Kontakta KOF